ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 5 ท่าน ผู้เข้าชม 892178  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

     ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายเดชา ประชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นำเทียนเข้าพรรษาไปถวายยังวัดบ้านชัยพฤกษ์หมู่ที่ ๕ และวัดใหม่สันติสุข หมู่ที่ ๑๔ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เนื่องในประเพณีเข้าพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ให้นักเรียนได้เรียนรู้ และสืบทอดประเพณีอันดีงามนี้ต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมถวายพระพร

     ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๑ นายเดชา ประชุม พร้อมด้วย คณะครูนักเรียน ร่วมทำกิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนผาขวางวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

     นายสุรเจต ปาลี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรโรงเรียนผาขวางวิทยา ได้ดำเนินกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายร่วมถวายเทียนพรรษาและเวียนเทียนร่วมกัน

     นายขจร แก้วตา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) และนายพงษ์พิสิทธิ์ ติ๊บมา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายฯ ระดับชั้นอนุบาล 1-2 และประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร่วมถวายเทียนพรรษาและเวียนเทียนร่วมกัน ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ วัดสันทรายหลวง และวัดศรีปูคา เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยให้ดำรงอยู่สืบไป (CR1 PR61 Tanakorn AMCR) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการถวายเทียนจำพรรษา

     โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ ได้ดำเนินกิจกรรมการถวายเทียนจำพรรษา เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี เรียนรู้ศาสนพิธี การปฏิบัติตนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และร่วมอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย ณ วัด เขตบริการของสถานศึกษา (ภาพ/ข่าว อาทิตย์)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม
หัวข้อข่าว : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาห้วยสัก

     โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม นำโดยนายอินสอน กันนา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนให้การต้อนรับ ผู้จัดการเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาห้วยสัก เดินทางมาโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้มเพื่อ มอบจักรยานให้นักเรียน 3 คัน และมอบทุนการศึกษาพร้อมกับร่วมกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ให้กับโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ
หัวข้อข่าว : กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

     โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ ได้ดำเเนินกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนห้วยพลูพิทยา
หัวข้อข่าว : ร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี ๒๕๖๑

     นายเกรียงกมล สมแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยพลูพิทยา พร้อมคณะครูร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชียงราย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี//ปชส.โรงเรียนห้วยพลูพิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย
หัวข้อข่าว : โครงการส่งเสริม ฯ

     นายชุมพล สนิทวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.ชร. เขต ๑ คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ นายวิวรรธนพงค์ สมจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ซี่งให้เกียรติ เป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “เยาวชนไทยห้วยใจ STRONG” ๑. กิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ๒. การอบรม ป.ป.ช. สพฐ. น้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑ เสาร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐- ๑๖.๐๐น. ณ โรงเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ
หัวข้อข่าว : งานเกษียณอายุข้าราชการครู กลุ่มโรงเรียนแม่ยาว-ดอยฮางประจำปี 2561

     ด้วยทางกลุ่มโรงเรียนแม่ยาว-ดอยฮาง ได้จัดกิจกรรมงานเกษียณอายุข้าราชการครู โดยมีคณะครูบุคลากรตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนแม่ยาว-ดอยฮาง ร่วมแสดงความยินดีมุทิตาจิตต่อคณะคุณครูทุกท่าน จำนวน 12 ท่าน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ
หัวข้อข่าว : การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม

     คณะครูและผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนกลุ่มแม่ยาวดอยฮาง เข้าร่วมการประชุม การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ
หัวข้อข่าว : “ปลูกต้นรวงผึ้ง” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

     โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ สพป เชียงราย เขต 1 ทำกิจกรรม “ปลูกต้นรวงผึ้ง” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ความสำคัญต้นรวงผึ้ง ต้นรวงผึ้ง ถือว่าเป็นพรรณไม้อันทรงคุณค่าและมีเกียรติชนิดหนึ่ง ที่ถูกยกให้เป็นพรรณไม้ประจำ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องจากดอกรวงผึ้งจะออกดอกในช่วงเดือนพระบรมราชสมภพพอดี ส่วนสีเหลืองของดอกรวงผึ้งยังเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพอีกด้วย นอกจากน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าสักไก่
หัวข้อข่าว : พิธีมอบทุนการศึกษา"หวังวณิชกุล" ประจำปีการศึกษา 2561

     เมื่อวันที่17-18 กรกฎาคม 2561 นายปรีชา พันธุ์จำเริญ พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษา"หวังวณิชกุล"แก่นักเรียนทุกระดับชั้นในโรงเรียนบ้านป่าสักไก่ ตลอดจนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดีและมีจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ่น 140,000บาท และยังได้มอบถุงเท้านักเรียนอีกจำนวน300 คู่ โดยมี คุณสุณี หวังวณิชกุล ผู้บริหารบริษัทยูเนียนฟูดอินดัสตรีจำกัด พร้อมครอบครัวเป็นผู้มอบทุน และนายวิวรรธนพงศ์ สมจิตร รองผอ.สพป.เชียงราย เขต1 ร่วมเป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าสักไก่
หัวข้อข่าว : อบรม"หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น Basic First Aid"

      เมื่อวันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม 2561 นายปรีชา พันธุ์จำเริญ พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะวิทยากรที่มาให้ความรู้แก่นักเรียนในโครงการ ให้ความรู้เรื่องการกู้ชีพพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่นักเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยเทศบาลตำบลบ้านดู่ โดยมีนักเรียนในระดับชั้นป.4-6 เข้าร่วมการอบรม ซึ่งได้รับประโยชน์จากการอบรมคือนักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้สำหรับการดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพในชีวิตประจำวันได้ ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา
หัวข้อข่าว : นิเทศติดตามผลการดำเนินงานระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA

     นางกัลยาณีย์ ปลาทอง ครู โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแก้ววิทยา ให้การต้อนรับ นายวิวรรธนพงศ์ สมจิตร รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ เพือติดตามผลการดำเนินงานระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ของโรงเรียน เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/412 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.0-5371-3668 chiangrai1@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36