[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561
ผู้ส่งข่าว :psnschool

โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ นำโดยนายวิชัย สุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดงานวันปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบันให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นประถม......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561
ผู้ส่งข่าว :bandonschool

ผอ.ประทาน พรมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอน พร้อมคณะครูให้การต้อนรับคุณสมดี นาคหฤทัย ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คุณชลาลักษณ์ เสาร์สุวรรณ์ นักวิ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561
ผู้ส่งข่าว :amcr

ร้อยตรีคำลือ กันทะวัง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธาน เปิดกิจกรรมวันกตัญญู และมอบผลการเรียนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันอั......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561
ผู้ส่งข่าว :Artit

โรงเรียนบ้านจะคือ ต้อนรับ นายสมคิด อุดปิน รอง ผอ.สพป เชียงราย เขต1 พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบภายในและศึกษานิเทศก์ ได้ติดตามผลการปฏิบัติงานโรงเรียนบ้า......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561
ผู้ส่งข่าว :tasood

นายสุรพงษ์ อินทจักร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับอนุบาล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระด......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561
ผู้ส่งข่าว :Artit

โรงเรียนบ้านจะคือ ได้จัดกิจกรรมวันกตัญญู นักเรียนจบการศึกษาปีการศึกษา 2560ขึ้น โดยมีประธานกรรมการสถานศึกษา นายเฉลิมชัย ธรรมบัณฑิต ให้เกียรติเป็นประธา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

อาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561
ผู้ส่งข่าว :psnschool

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือนำโดยนายวิชัย สุขเกษม ผู้อำนวยยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูได้พานักเรียนชั้นอนุบาล2,3และนักเรียนช......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561
ผู้ส่งข่าว :amcr

ร้อยตรีคำลือ กันทะวัง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธาน เปิดงานบ้านวิชาการ ในวันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สั......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561
ผู้ส่งข่าว :amcr

นายสุวิทย์ บุษรากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) จัดประชุม ผู้ปกครอง ห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561
ผู้ส่งข่าว :amcr

พ.ต.อ กิติพงษ์ สุขวัฒนาพันธ์ ผกก. สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เป็นประธานมอบประกาศนีบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561
ผู้ส่งข่าว :nutpaphus

นางสุธีรัตน์ อริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู-บุคลากรโรงเรียนบ้านหัวดอย ได้แสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561
ผู้ส่งข่าว :nutpaphus

โรงเรียนบ้านหัวดอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561
ผู้ส่งข่าว :nutpaphus

นางสุธีรัตน์ อริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวดอย กล่าวเปิดโครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย กิจกรรมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติกลุ่มจังหวัดภา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561
ผู้ส่งข่าว :pongprabath

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านป่าคา สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยการนำของ น.ส.นรินทร์ อินทะนัก ผอ.โรงเรียนบ้านป่าคา มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนสอนการศ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561
ผู้ส่งข่าว :nutpaphus

นายบุญล้อม โสภาพรม รองผู้อำนวยการ สพป.ชร เขต1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเปิดบ้านหัวดอย (Open House) ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 25......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561
ผู้ส่งข่าว :Lopatum

นายอินสอน กันนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา โดยมี นายปริญญา ณ วันจันทร์ รอง ผอ.สพท.เชียงราย เ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561
ผู้ส่งข่าว :Artit

โรงเรียนบ้านจะคือ ได้ทำการทดสอบวัดความสามารถ พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีคณะครูกรรมการ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561
ผู้ส่งข่าว :tasood

นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ปีกา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561
ผู้ส่งข่าว :tasood

ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ประธานพิธีเปิดงาน MS. OPEN HOUSE 2018 "ข่วงวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม" ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ผู้ส่งข่าว :jamkai

นายชุมพล สนิทวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.ชร. เขต ๑ ประธานกลุ่มโรงเรียนแม่ยาว – ดอยฮาง รับมอบมอบแท้งก์น้ำ – เครื่องกรองน้ำ เพื่ออุปโภค......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพุธที่๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ผู้ส่งข่าว :jamkai

นายชุมพล สนิทวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.ชร. เขต ๑ ประธานกลุ่มโรงเรียนแม่ยาว – ดอยฮาง นำคณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตร ฟัง......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้ส่งข่าว :tasood

นายสุรพงษ์ อินทจักร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดพร้อมคณะครูจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาใ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้ส่งข่าว :tasood

โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดจัดพิธีเปิด "ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ที่พึ่งในสถานศึกษา" โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดเชียงราย เพื......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้ส่งข่าว :hp3school

นางกัลยา ยงยศ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 1 ติดตามและตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้ส่งข่าว :Artit

โรงเรียนบ้านจะคือได้ทำการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้ข้อสอบกลาง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้ส่งข่าว :pranee

ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.ชร. เขต 1 และนายอรรณพ จูจันทร์ รอง ผอ.สพป.ชร.เขต 1 ประชุมเพื่อมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในครัสเตอร์ที่ 3 เพื่อวางแผ......
อ่านข่าวต่อ....