[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....

อาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561
ผู้ส่งข่าว :nakoem99

โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ นำโดยนายพงศ์พิษณุ ชัยวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆและเก็บข้......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561
ผู้ส่งข่าว :kadeewong047

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) นำโดย นายนัทที บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู-นักเรียนได้จัดกิ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561
ผู้ส่งข่าว :bantung

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นำโดย นายวิทย์ วิชาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู-นักเรียนได้จัดกิจกรรมไหว้......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561
ผู้ส่งข่าว :็HCR.SC

โรงเรียนห้วยเจริญวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ดำเนินกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561
ผู้ส่งข่าว :napaporn

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนผาขวางวิทยา นำโดย นายสุรเจต ปาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู-นักเรียนได้จัด......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561
ผู้ส่งข่าว :amcr

นายขจร แก้วตา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายสันทราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดี ท......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561
ผู้ส่งข่าว :nakoem99

โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ สพป เชียงราย เขต 1 ได้ดำเนินกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 ขึ้นโดยมีนายพงศ์พิษณุ ชัยวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561
ผู้ส่งข่าว :jamkai

นายชุมพล สนิทวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.ชร. เขต ๑ ประธานกลุ่มโรงเรียนแม่ยาว – ดอยฮางให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธี ไหว้ครู ประจำปีการศ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
ผู้ส่งข่าว :jamkai

นายชุมพล สนิทวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.ชร. เขต ๑ ประธานกลุ่มโรงเรียนแม่ยาว – ดอยฮาง นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วม จัดนิทรรศการ “โรงเ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561
ผู้ส่งข่าว :tasood

นายสุรพงษ์ อินทจักร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อระลึกถึงบุ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
ผู้ส่งข่าว :jamkai

นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เยี่ยมชมจัดนิทรรศการ “โรงเรียนสุจริต“โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.ชร. เขต ๑ ในการประเมินผลงานเชิงประจักษ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561
ผู้ส่งข่าว :hp3school

นายเกรียงกมล สมแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยพลูพิทยา พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อแสดงความกตเวทิตาและระลึกถ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561
ผู้ส่งข่าว :Anbhsschool

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก นำโดยนายวิชัย ไพยารมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ และ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561
ผู้ส่งข่าว :Lopatum

เปิดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากสมาคม YMCA เชียงใหม่และฮ่องกง ซึ่งจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 10 - 15 มิถุนายน พ.ศ.2561 เมื่อวันที่......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561
ผู้ส่งข่าว :malom

วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 นักเรียนชั้นปฐมวัย โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย โดยการนำของนางปุญวรี พุทธฤทธิ์ ครูผู้ดูแลนักเ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561
ผู้ส่งข่าว :nutpaphus

นางสุธีรัตน์ อริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวดอย นายสมจิตต์ ภักดี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหัวดอยได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561
ผู้ส่งข่าว :nutpaphus

โรงเรียนบ้านหัวดอย นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องใน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561
ผู้ส่งข่าว :nutpaphus

โรงเรียนบ้านหัวดอย ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่งานอาชีพ" ในการประเมินผลงานเชิงประจักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯเชี......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561
ผู้ส่งข่าว :nutpaphus

นางสุธีรัตน์ อริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวดอย จัดการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เพื่อแจ้งนโยบายการศึก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561
ผู้ส่งข่าว :nutpaphus

โรงเรียนบ้านหัวดอย ร่วมกับ เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย บูรณาการจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ เรื่อง บทบาทหน้าที่สภาเด็กและเยาวช......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561
ผู้ส่งข่าว :nutpaphus

นักเรียนโรงเรียนบ้านหัวดอย ได้รับโอกาส ร่วมการแสดงดนตรีสะล้อ ซอ ซึง พิณเปี๊ยะ ในงาน “พุทธพลังแผ่นดิน อัศจรรย์งานศิลป์แผ่นดินล้านนา” หรือเชิญตะวัน Art......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561
ผู้ส่งข่าว :psnschool

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2561 ทางโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือนำโดยนาย วิชัย สุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู-นักเรียนได้จัดงานวันครูประจำปี ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561
ผู้ส่งข่าว :napaporn

นายสุรเจต ปาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูโรงเรียนผาขวางวิทยาได้ให้การต้อนรับ คณะกรรมการสภาองค์การนายจ้างการเกษตรธุรกิจอุตสาหกรรมไทย (สภา 8) เพื่อส......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561
ผู้ส่งข่าว :nakoem99

คณะชาวต่างชาติ ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาแก่เด็กๆนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งนาคำเด็กๆต่างสนุกสนานและได้รับความรู้ทักษะในด้านภาษาและมีความกล้าแสดงออก (ภ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561
ผู้ส่งข่าว :nakoem99

คณะผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมด้วยคณะครู กลุ่มโรงเรียน แม่ยาว - ดอยฮาง ได้เข้าร่วมประชุม โดยมี นายสมคิด อุดปิน รอง ผอ สพป เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วย ศน.จิรา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
ผู้ส่งข่าว :jamkai

นายชุมพล สนิทวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.ชร. เขต ๑ สนับสนุนให้คณะครูและนักเรียน รณรงค์ ในการดื่มนม เนื่องในวันดื่มนมโลก ณ บริเวณ หน้......
อ่านข่าวต่อ....