[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพุธที่ 17 มกราคม 2561
ผู้ส่งข่าว :Artit

ในวันที่ 16 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นวันครู คณะครูที่ได้รับรางวัลได้เข้าร่วมกิจกรรมรับมอบเกียรติผลงานรางวัลและกิจกรรมภาคเช้ามีการทำบุญตักบาตรและฟังพรเทศให้......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพุธที่ 17 มกราคม 2561
ผู้ส่งข่าว :maemorn

.....เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 นายคำนึง ยากองโค ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่มอญวิทยา พร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนสามัคค......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพุธที่ 17 มกราคม 2561
ผู้ส่งข่าว :maemorn

..เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2561 นายคำนึง ยากองโค ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่มอญวิทยา พร้อมด้วยคณะครูร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ขึ้นเพ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561
ผู้ส่งข่าว :nutpaphus

นพ.เทอดพงศ์ ทองศรีราช, ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์ และนางพิมพา ตามี่ ศึกษานิเทศ สพป.เชียงรายเขต 1 เข้าตรวจเยี่ยมติดตามพัฒนาการเด็ก "ขอเวลาใ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561
ผู้ส่งข่าว :nutpaphus

นายบุญล้อม โสภาพรม รองผู้อำนวยการ สพป.ชร เขต1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานกีฬาสีสัมพันธ์และวันเด็กแห่งชาติพร้อมมอบเกียรติบัตรเด็กดีศรีหัวดอย ประจำปี 25......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561
ผู้ส่งข่าว :nutpaphus

นางสุธีรัตน์ อริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวดอย จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นในวันที่ 11-12 มกราคม 2561 เพื่อให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของตนเองต่อบทบาท......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม๒๕๖๑
ผู้ส่งข่าว :jamkai

นายชุมพล สนิทวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.ชร. เขต ๑ ประธานกลุ่มโรงเรียนแม่ยาว – ดอยฮาง กล่าวรายงานต่อ นายดุสิต อภิญญาวิศาล ผู้ใหญ่บ้าน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561
ผู้ส่งข่าว :parsakkai

นายปรีชา พันธุ์จำเริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสักไก่ ได้มอบหมายให้ นางเทียมจิตต์ วิชาคำ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมยาเสพต......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561
ผู้ส่งข่าว :parsakkai

กีฬาสีสัมพันธ์ "ป่าสักไก่เกมส์ 2561" ณ สนามกีฬาโรงเรียน บ้านป่าสักไก่ นำโดยนายปรีชา พันธุ์จำเริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา ผู้นำ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561
ผู้ส่งข่าว :anubanhuaysa

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 นำโดยนายวิชัย ไพยารมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561
ผู้ส่งข่าว :parsakkai

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2561 นายปรีชา พันธุ์จำเริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสักไก่ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งช......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

อาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561
ผู้ส่งข่าว :Honglee2

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 นายทองเดิน เผ่าดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)พร้อมด้วยคณะครู กรรมการสถานศึกษา นักศึกษาฝึกปร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

อาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561
ผู้ส่งข่าว :bantung

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 โดยมีนายวิวรรธนพงศ์ สมจิตร รอง ผอ.สพป.ชร.1ให้เกียรติเป็น......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

อาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561
ผู้ส่งข่าว :bantung

วันที่ 9 มกราคม 2561 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) ได้จัดงานกีฬาสีสัมพันธ์ “อนุบาลนางแลเกมส์ 60” ซึ่งมี คุณสุรินทร์ เขื่อนเพชร นายกเทศมนตรีเทศ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561
ผู้ส่งข่าว :pimpa

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 นางพิมพา ตามี่ ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยสมาชิกเครือข่ายคนทำงานเพื่อเด็กพิเศษจังหวัดเชียงราย ชมรมผู้ปกครองบุคคลบกพร่องทางการเร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561
ผู้ส่งข่าว :Honglee2

วันพฤหัสดีที่11มกราคม2561สจ.อัมรินทร์ มณีรัตน์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานกีฬาสีสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561
ผู้ส่งข่าว :Lopatum

โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม ได้จัดกิจกรรม "วันเด็กเเห่งชาติ" ประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 โดยมีนายฉลอง เงินทองแดง ประธานกรรมการสถานศึกษาเป็นปร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561
ผู้ส่งข่าว :amcr

โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎ์ดรุณานุเคราะห์)เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย โดยทางโรงเรี......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561
ผู้ส่งข่าว :pranee

นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 และนำคณะเจ้าหน้าที่สพ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561
ผู้ส่งข่าว :tasood

นายสุรพงษ์ อินทจักร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดอ่านสาร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 และมอบขอ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561
ผู้ส่งข่าว :tasood

ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ประธานพิธีปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนท่าสุด ประจำปีการศึกษา 2560......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561
ผู้ส่งข่าว :tasood

นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนท่าสุด ประจำปีการศึกษา 256......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561
ผู้ส่งข่าว :nites

9 ม.ค. 2561 นายวิวรรธนพงศ์ สมจิตร รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 นายวสันต์ ปัญญา ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมและนิเทศการเรียนการสอนของโรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561
ผู้ส่งข่าว :maemorn

.....เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2560 นายคำนึง ยากองโค ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่มอญวิทยา พร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรม "หนึ่งครู หนึ่งนวัตกรร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561
ผู้ส่งข่าว :phakwang

นายสุรเจต ปาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนผาขวางวิทยา พร้อมคณะครูให้การต้อนรับคุณประเวทย์ ไชยะเลิศ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงอาวุโส ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายและค......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :psnschool

ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มป่าซาง ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่า......
อ่านข่าวต่อ....