[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561
ผู้ส่งข่าว :napaporn

เมื่อวันพุธ ที่ 19 กันยายน 2561 โรงเรียนผาขวางวิทยา นำโดยนายสุรเจต ปาลี พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทุกท่าน ให้การต้อนรับคณะติดตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561
ผู้ส่งข่าว :napaporn

เมื่อวันจันทร์ ที่ 17 กันยายน 2561 โรงเรียนผาขวางวิทยา นำโดยนายสุรเจต ปาลี พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทุกท่าน ให้การต้อนรับนายสมคิด อุดปิน รองผู้อำนวยการ ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561
ผู้ส่งข่าว :tasood

นายสุรพงษ์ อินทจักร ประธานกลุ่มโรงเรียนท่าสุดพร้อมผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561
ผู้ส่งข่าว :Lopatum

ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68 กลุ่มโรงเรียนดอยลาน จัดการเเข่งขันที่โรงเรียนบ้านโล้ะป่าตุ้ม ในวันที่ 18 กันยายน พ .ศ. 2561......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561
ผู้ส่งข่าว :amcr

นายขจร แก้วตา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) รับโล่ผลการปฏิบัติการดีเลิศ (best practice) ด้านกระบวนการบริหารจัดกา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

อาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561
ผู้ส่งข่าว :napaporn

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 โรงเรียนผาขวางวิทยา นำโดยนายสุรเจต ปาลี พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทุกท่าน ร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561
ผู้ส่งข่าว :nakoem99

นายสมจิต สมอ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน. ให้เกียรติเป็นประธานเปิด "การประชุมผู้อำนวยการ สพท. เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NE......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561
ผู้ส่งข่าว :nakoem99

ค่ายพัฒนายุวชนคนคุณธรรม และกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียนให้แก่นักเรียนแกนนำของโรงเรียนบ้านโป่งนาคำ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ภาพ/ข่าว ครูอาทิตย์ )......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561
ผู้ส่งข่าว :napaporn

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2561 โรงเรียนผาขวางวิทยา นำโดยนายสุรเจต ปาลี พร้อมด้วยคณะครูทุกท่าน จัดอบรมค่ายพัฒนายุวชนคนคุณธรรมและกิจกรรมคืนคุณธรรมส......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561
ผู้ส่งข่าว :nakoem99

โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ ร่วมกิจกรรมหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่โดยใช้สถานที่ ณ โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ(ภาพ/ข่าว อาทิตย์)......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561
ผู้ส่งข่าว :mklschool

วันที่17 ส.ค. 2561โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง พานักเรียนไปชมนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ประจำปี2561 เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ในด้านวิทยาศาสตร์......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561
ผู้ส่งข่าว :nakoem99

โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561
ผู้ส่งข่าว :mklschool

วันที่16 สิงหาคม 2561โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง นำนักเรียนมัธยมต้นเข้าร่วมอบรมภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นตามโครงการศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561
ผู้ส่งข่าว :maemorn

.....เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่่ผ่านมาทางโรงเรียนแม่มอญวิทยา นำโดยนายคำนึง ยากองโค ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และผู......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561
ผู้ส่งข่าว :napaporn

.....วันที่ 13 สิงหาคม 2561 นายสุรเจต ปาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนผาขวางวิทยา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนโรงเรียนผาขวางวิทยา ,หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ซ้าย, โครงก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561
ผู้ส่งข่าว :mklschool

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง จัดกิจกรรมวันอาเซียน นำโดย นายสังวาลย์ คำจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561
ผู้ส่งข่าว :mklschool

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561นำโดย นายสังวาลย์ คำจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียน นายพัฒน์ นามว......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

อาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561
ผู้ส่งข่าว :napaporn

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนผาขวางวิทยา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมชินินาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561
ผู้ส่งข่าว :nakoem99

โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมชินินาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561
ผู้ส่งข่าว :nakoem99

เจ้าหน้าที่ตำรวจอบรมให้ความรู้ความปลอดภัยแก่เด็กๆในเรื่องของการขับขี่ยานพาหนะและกฎจราจร (ภาพ/ข่าว ครูอาทิตย์)......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561
ผู้ส่งข่าว :psnschool

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561 นายวิชัย สุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือพร้อมด้วยกรรมการสถานศึกษาและคณะครู-ผู้ปกครอง-นักเรียนร่วมกันจัดงานว......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561
ผู้ส่งข่าว :nakoem99

โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ ส่งเสริมการเรียนรู้งานอาชีพแก่นักเรียน เพื่อให้นัเรียนสามารถนำความรู้ความสามารถของตนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้ ในภาพเป็......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561
ผู้ส่งข่าว :nakoem99

โรงเรียนบ้านโป่งนาคำให้การต้อนรับ คณะผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มแม่ยาว-ดอยฮาง ได้มาติดตามและให้คำแนะนำเรื่องการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม และ นางณัฐภรณ์ ท......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
ผู้ส่งข่าว :jamkai

นายชุมพล สนิทวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.ชร. เขต ๑ คณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมวิชาการวันอาเซียน ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
ผู้ส่งข่าว :jamkai

นายชุมพล สนิทวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.ชร. เขต ๑ เป็นประธานในการประชุม คณะผู้อำนวยการโรงเรียนภายในกลุ่มโรงเรียน แม่ยาว-ดอยฮาง ณ ห......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
ผู้ส่งข่าว :jamkai

นายชุมพล สนิทวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.ชร. เขต ๑ คณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมวันอาสหบูชา และวันเข้าพรรษา ปร ะจำปี ๒๕๖๑ในวันพฤหัสบด......
อ่านข่าวต่อ....