ติดตามโครงการอาหารกลางวัน
 


               
          ระบบลงทะเบียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร เปิดเลือกหลักสูตร(Shopping) รอบ ที่ ๒ ระหว่างวันที่ วันที่ ๑๕ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ พร้อมขออนุมัตไปราชการและส่งเอกสารยืมเงินทดลองราชการ โดยให้ ผอ.โรงเรียนอนุมัตการลงทะเบียนของครูในสังกัด
           เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นำโดย นายวิทย์ วิชาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู-นักเรียนได้จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพในพระคุณของครู ณ อาคารประชารัฐ โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) (ปชส.รร. ภาพ/ข่าว)
 


          

 


ฉบับที่ 1353 วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 463771 ครั้ง Your IP Address is 54.158.15.97
          เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายอรรณพ จูจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากร สพป.เชียงราย เขต ๑ ได้ติดตามตรวจเยี่ยมการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด พบว่าสถานศึกษาได้ดำเนินการจัดอาหารกลางวันด้วยความเรียบร้อย ทั้งความเหมาะสมด้านสถานที่และภาชนะ และความมีวินัยในการรับประทานอาหารของนักเรียน เช่น การเข้าแถวรอรับอาหาร โดยมีเจ้าหน้าที่และคุณครูคอยดูแลความเรียบร้อยอย่างใกล้ชิด
 


          

 
          นายวิวรรธนพงศ์ สมจิตร รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ นำคณะบุคลากร สพป.เชียงราย เขต ๑ ติดตามกิจกรรมการเรียนการสอน พบปะให้กำลังใจแก่เพื่อนครู อีกทั้งยังติดตามการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านสันกลาง เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
           วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านโป่งช้าง ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณศรีทอน อินนั่งแท่น วิทยากรจากชุมชน มาสอนนักเรียนสานปลาตะเพียน เพื่อเป็นการฝึกฝีมือและทักษะการทำงาน ในชั่วโมงบดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (ภาพ-ข่าว:Kitipong Chulothok)

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.0-5371-3668 chiangrai1@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561
เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายอรรณพ จูจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากร สพป.เชียงราย เขต ๑ ได้ติดตามตรวจเยี่ยมการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด พบว่าสถานศึกษาได้ดำเนินการจัดอาหารกลางวันด้วยความเรียบร้อย ทั้งความเหมาะสมด้านสถานที่และภาชนะ และความมีวินัยในการรับประทานอาหารของนักเรียน เช่น การเข้าแถวรอรับอาหาร โดยมีเจ้าหน้าที่และคุณครูคอยดูแลความเรียบร้อยอย่างใกล้ชิด
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561
เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสำหรับ สพป.เชียงราย เขต ๑ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ ,ผอ.กลุ่ม/หน่วย ,บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ผู้แทนโรงเรียนขนาดใหญ่ ,ขนาดกลาง ,ขยายโอกาสทางการศึกษา,พื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร ในสังกัดสพป.เชียงราย เขต ๑ ได้ร่วมสร้างนวัตกรรมการบริหารเพื่อเขตพื้นที่ การศึกษาและสถานศึกษาได้นำไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร และการจัดการศึกษานำไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศต่อไป
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : อาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561
เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ ,ผอ.กลุ่ม/หน่วย พร้อมด้วยบุคลากรจากศธจ.เชียงราย ร่วมประชุมทางไกล Conference การปฎิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. โดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการ กพฐ. เป็นผู้มอบนโยบาย
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายอรรณพ จูจันทร์ ,นายวิวรรธนพงศ์ สมจิตร รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม กลุ่มขุนกรณ์ดอนชัย โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูนักเรียนให้การต้อนรับและปฏิบัติตามนโยบายต่อไป
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ พร้อมด้วยคณะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ ,ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว โรงเรียน” และรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ. ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน” ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ ผ่านช่องทาง Obec TV โดย นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นผู้ดำเนินรายการ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดย นายวินัย รอดจ่าย (อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) ประธานคณะกรรมการจัดทำหนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย พร้อมคณะ สพฐ. ร่วมกับบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ - ๔ , สพม. ๓๖ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมพิจารณาโครงสร้างเนื้อหา ผู้เขียนต้นฉบับ และวางแผนการเก็บข้อมูลให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี โดยมี ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ. สพป.เชียงราย เขต ๑ ,บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561
นายปริญญา ณ วันจันทร์ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ ประธานเปิดการอบรมข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ Data Management Center (DMC 2561) เพื่อให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าใจหลักการของระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในการบันทึก ประมวลผล และรายงานผลข้อมูลด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายบุญชัช ผลทิพย์ ครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) และนางสุนีย์ จุมปา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ เป็นวิทยากรระหว่างวันที่ ๒๔ -๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพวงทอง สพป.เชียงราย เขต ๑
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561
ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ทุกคนให้คำมันสัญญาต่อพันธกรณี ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบด้วยการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริต ระหว่างสถานศึกษา องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ฯจัดกิจกรรมเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อฝึกให้นักเรียนมีภาวะการเป็นผู้นำ มีความสามัคคี เข้าใจขั้นตอนการเลือกตั้งอันเป็นพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย และได้ปฏิบัติตัวถูกต้องต่อไปในอนาคต (ภาพ-ข่าว :Thongdoen)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561
วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประธาน คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (coaching Team) พร้อมทีมพี่เลี้ยง ประกอบด้วย นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต ๑ และนายสิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม. เขต ๓๔ ได้มาให้คำปรึกษาแนะนำให้กับ ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ ซึ่งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามข้อตกลงเป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยมี นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต ๑ ประธานเขตตรวจราชการที่ ๑๖ ได้ร่วมทีมที่ปรึกษาฯ ในครั้งนี้ด้วย
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/136 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า