รมช.ศธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
โรงเรียนอนุบาลดงมหาวันPartnership School
 


               
          วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ถ่ายทอดสดรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๑ ผ่านระบบทางไกล VDO Confernce พร้อมคณะผู้บริหาร สพท.เชียงราย และบุคลากรทางการศึกษาครู นักเรียน ร่วมรับชมรายการฯ ณ โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
           ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ปลูกต้นจำปา ร่วมกับคณะผู้แทนในจังหวัดเชียงรายและผู้บริหารสพท. ผู้บริหารสถานศึกษา ณ สวนอุทยานโรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
 


          

 


ฉบับที่ 1371 วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 466488 ครั้ง Your IP Address is 54.81.110.186
          วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School เพื่อพัฒนาคุณภาพ และรังสรรค์ นวัตกรรมการบริหารจัดการของสถานศึกษา ให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตให้แก่ผู้เรียน อีกทั้ง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทักษะคุณภาพชีวิตให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างทั่วถึง นำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดย นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วยคุณสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะ ผู้บริหาร สพท. ทั้ง ๕ เขต ให้การต้อนรับ
 


          

 
          วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ นำคณะ รมช.ศธ. ผู้บริหารสถานศึกษา ตรวจเยี่ยมห้องเรียนโรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน
           วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ ปล่อยพันธุ์ปลาดุกให้นักเรียนอนุบาลให้แข็งแรงก่อนปล่อยลงบ่อเพาะเลี้ยงปลา ณ สวนอุทยานโรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.0-5371-3668 chiangrai1@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School เพื่อพัฒนาคุณภาพ และรังสรรค์ นวัตกรรมการบริหารจัดการของสถานศึกษา ให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตให้แก่ผู้เรียน อีกทั้ง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทักษะคุณภาพชีวิตให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างทั่วถึง นำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดย นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วยคุณสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะ ผู้บริหาร สพท. ทั้ง ๕ เขต ให้การต้อนรับ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้ใหญ่ บนพื้นที่สูงในพื้นที่โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อนการขยายผลโครงการให้แก่ผู้บริหารหน่วยงาน สพท. ในพื้นที่ ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน และจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมี ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ. สพป.เชียงราย เขต ๑ ร่วมการอบรมฯ ณ โรงแรมเซ็นทารา แม่สอด ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : อาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ นำโดย ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ. สพป.เชียงราย เขต ๑ พร้อมคณะบุคลาการทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561
ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ นำทีมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ออกกำลังกายทุกวันพุธ โดยเริ่มวันพุธ ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นวันแรก เพื่อสร้างความตื่นตัวในการทำงานและมีสุขภาพแข็งแรง พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจากชมรมคนรักสุขภาพเป็นพี่เลี้ยง
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : อาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561
วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ นำทีมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดร่วมพิธีลงนาม MOU โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและโรงเรียนในเครือข่ายจำนวน ๙ โรงเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในศตวรรษที่ ๒๑ ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง ชั้น ๕ อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ พร้อมคณะรอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ ผอ.กลุ่ม/หน่วยและบุคลากรทางการศึกษา รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๑ ผ่านระบบทางไกล VDO Confernce โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ได้ให้แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2561
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ นำคณะผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งและพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ พร้อมด้วยคณะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ ,ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว โรงเรียน” และรายการ“พุธเช้าข่าว สพฐ. ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน” ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๑ ผ่านช่องทาง Obec TV
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ พร้อมด้วยคณะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ ,ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว โรงเรียน” และรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ. ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน” ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๑ ผ่านช่องทาง Obec TV ต่อจากนั้นร่วมประชุมทางไกลโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา การใช้โปรแกรม Thai school lunch เพื่อทำความเข้าใจการใช้โปรแกรมฯ การจัดอาหารกลางวันในสถานพัฒนาเด็กและโรงเรียนให้คุ้มค่า ถูกหลักโภชนาการ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โครงการสวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมมอบกล้าไม้จำนวน ๕,๐๐๐ ต้น ให้กับ สพป.เชียงราย เขต ๑ เนื่องในโอกาสการจัดพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี ๒๕๖๑ กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินตามรอยพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีด้วยการ“ปลูกป่า..สร้างคน”
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/138 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า