น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ในหลวง รัชกาลที่ ๙
 


               
          เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ นำโดย นางพิมพา ตามี่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.เชียงราย เขต ๑ ร่วมกับกลุ่มจิตอาสาเครือข่ายคนทำงานและชมรมผู้ปกครองแอลดีจัดกิจกรรมค่ายศิลปะสร้างพลังบวกครอบครัวแอลดี เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวช่วยค้นหาข้อบกพร่อง ความผิดปกติบางประการของกระบวนการทางจิตใจ และใช้กิจกรรมทางศิลปะที่เหมาะสม ในการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพให้ดีขึ้น และลดปัญหาทางอารมณ์พฤติกรรม และเสริมสร้างศักยภาพในด้านต่างๆ ณ ห้องสมุดเสมสิกขาลัย อ.เมือง จ.เชียงราย
           เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย ชั้นปีที่ ๑ และ๒ ทำกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนบ้านสันกลาง (ภาพ/ข่าว:Sutthipong Tarama )
 


          

 


ฉบับที่ 1387 วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 469287 ครั้ง Your IP Address is 54.198.15.20
          วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ พร้อมด้วยคณะบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และพิธีถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ อาคาร พล.ต.อ. เภา สารสิน (C5) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ภาพ:ปชส. สพป.เชียงราย เขต ๒)
 


          

 
          ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ เป็นวิทยากรบรรยายการพัฒนาบริหารจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาโดยใช้กระบวนการ PLC ภายใต้หัวข้อ “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ที่ โรงเรียนผาขวางวิทยา เพื่อพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์สามารถนำแนวคิดการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาไปใช้เป็นแนวทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
           ต่อต้าน ยาเสพย์ติด ที่ โรงเรียนดอยลานพิทยา นำทีมโดย เจ้าหน้าที่ตำรวจ,ครูแดร์,ผู้นำชุมชน.ผญบ. ติวเข้ม ตรวจสารเสพย์ติด นร.ชั้น ป.๕ -ม.๓ เมื่อ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมาปรากฎว่า ปลอดสารเสพย์ติด ๑๐๐ % (ภาพ/ข่าว:Wasaphon )

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.0-5371-3668 chiangrai1@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ พร้อมด้วยคณะบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และพิธีถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ อาคาร พล.ต.อ. เภา สารสิน (C5) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ภาพ:ปชส. สพป.เชียงราย เขต ๒)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว โรงเรียน” และรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ. ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน” ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๑ ผ่านช่องทาง Obec TV ณ ห้องประชุมพวงชมพู สพป.เชียงราย เขต ๑
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561
ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ยุวกาชาด กลุ่มโรงเรียนแม่ยาว - ดอยฮาง เพื่อให้ผู้บริหารและครูที่เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสทบทวนความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ใหม่ซึ่งกันและกัน ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561
เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดร. สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับคณะครูนักเรียนที่แข่งทักษะระดับกลุ่มที่โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561
เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑ ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต) โดยมี นางจิราพร มงคลคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกำกับดูแลการอบรมฯ เพิ่มทักษะให้ครูผู้สอนสาระคณิตศาสตร์ ใช้ในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต ๑
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ ประธานในพิธีเปิดการพัฒนาศักยภาพและยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมด้วยคณะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ ,บุคลากรทางการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมแสดงความยินดีแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ณ โรงแรมเอ็มบูทีค รีสอร์ท เชียงราย
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : อาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561
วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ นายปริญญา ณ วันจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย เรื่อง “การทำโครงงาน การใช้ Learning Spiral กำหนดหัวข้อโครงงานและการประเมินออนไลน์” สำหรับโรงเรียน ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (ส่งประเมินฯปี พ.ศ.๒๕๖๑) จำนวน ๓๔ โรงเรียน โดยนายบรรพต ขันคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ดำเนินการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต ๑
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561
ที่ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต ๑ ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาตัวแทนเครือข่ายโรงเรียน ๑๒ คน ศึกษานิเทศก์และคณะทำงาน ๑๘ คน รวม ๓๐ คน เป็นการพัฒนาตามหลักสูตรขยายผลพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาของ สพฐ. ที่จะเป็นตัวแทนหน่วยงานต้นสังกัด และตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา ในการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกต่อไป
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561
วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ ประธานการประชุมคณะทำงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายงานตามภารกิจ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพวงชมพู สพป.เชียงราย เขต ๑ เพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดเจ็ดยอด ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561
วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ นำทีมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำสิ่งที่ได้รับจากการศึกษาดูงานการดำเนินงานที่สอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัด ตามกลยุทธ์ สพฐ. , มาตฐานเขตพื้นที่การศึกษา, มาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยมี นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขตพื้นที่ และบุคลากร ในสำนักงานให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม สพป.จันทบุรี เขต ๒
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/140 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า