วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School เพื่อพัฒนาคุณภาพ และรังสรรค์ นวัตกรรมการบริหารจัดการของสถานศึกษา ให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตให้แก่ผู้เรียน อีกทั้ง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทักษะคุณภาพชีวิตให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างทั่วถึง นำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดย นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วยคุณสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะ ผู้บริหาร สพท. ทั้ง ๕ เขต ให้การต้อนรับ