วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 นำคณะผู้บริหารการศึกษา และเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษา รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 7/2562 เพื่อรับนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติและพัฒนาในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมพวงชมพู สพป.เชียงรายเขต ๑ ในการนี้ ทางรายการ ได้นำเสนอ VTR การดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย โรงเรียนบ้านรวมมิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ในคราวที่ รัฐมนตรีว่าการประทรวงศึกษาธิการและผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ตรวจเยี่ยม เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ด้วย