.
 
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ ประธานพิธีเปิดและพบปะผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนสังกัด สพป.เชียงราย เขต ๑ จำนวน ๑๐๔ คน และร่วมรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Conference การมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติของเลขาธิการ กพฐ. ในการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความตระหนัก รับรู้ รับทราบ บทบาทภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและให้สามารถปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมพญามังราย

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านเมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย นายบุญล้อม โสภาพรม รอง ผอ. สพป.เชียงราย เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านเมืองชุม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง ร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันอย่างคึกคักและมีกองเชียร์แต่ละสีร่วมสร้างสีสัน

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ นำคณะบุคลากรทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ร.๙ แสดงออกถึงความจงรักภักดี ณ ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า จีเอ็มเอส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
วันอาทิตย์ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายนัทที บุญศรี ผอ.ร.ร.โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) และคณะครู ให้การต้อนรับบริษัท ทีอีเอส เพาเวอร์ อีควิปเม้นท์ จำกัด ได้อนุเคราะห์มอบเครื่องกรองน้ำระบบ RO มูลค่า ๖๐,๐๐๐ บาท และ พัดลมติดผนังจำนวน ๑๕ ตัว มูลค่า ๒๐,๐๐๐ บาท ให้โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ นำโดยนายสุรเจต ปาลี ผอ.ร.ร.ผาขวางวิทยา พร้อมด้วยคณะครูบุคลากร ให้การต้อนรับคณะตำรวจภูธรแม่ยาวและคณะสหายภูพานออฟโรล จากจังหวัดสกลนคร เพื่อมอบสิ่งของและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นแก่โรงเรียนและนักเรียนโรงเรียนผาขวางวิทยา (ภาพ / ข่าว โรงเรียนผาขวางวิทยา)
 
..