.
 
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ ประธานในพิธีเปิดการพัฒนาศักยภาพและยกย่องเชิดชูเกียรตอ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมด้วยคณธ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ ,บุคลากรทางการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมแสดงความยินดีแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ณ โรงแรมเอ็มบูทีค รีสอร์ท เชียงราย

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ ประธานเปิดการประชุมจัดทำรายงานการประเมินตนเอง SAR ของสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนประชารัฐ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย และเจ้าหน้าที่ธุรการ เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อสร้างความเข้าใจในการประเมินและจัดทำรายงานการประเมิน จำนวน ๙ โรงเรียน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสี่ โดยมี นางณัฐภรณ์ ท้าวแพทย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษผู้รับผิดชอบโครงการฯเพื่อดำเนินการจัดทำรายงานให้ สพฐ. ต่อไป ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต ๑

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการการแข่งขันฟุตบอล CRRU YOUTH LEAGUE ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กับ หน่วยงานทั้ง ๔ องค์กร วันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
วันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการ ศิลปหัตถกรรม เทคโนโลยี ครั้งที่ ๖๘ ของกลุ่มโรงเรียนดอยลาน ณ โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม (ภาพ / ข่าว อินสอน กันนา)

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ โรงเรียนผาขวางวิทยา นำโดยนายสุรเจต ปาลี พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทุกท่าน ให้การต้อนรับนายสมคิด อุดปิน รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต ๑,นางสาวสายสวลี วิทยาภัค ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษและผู้เข้าร่วมการอบรมพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง ในพื้นที่โครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ สพป.เชียงราย เขต ๑ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนผาขวางวิทยา สพป.เชียงราย เขต ๑ (ภาพ / ข่าว โรงเรียนผาขวางวิทยา)
 
..