จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 7045 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 107 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
20 ครั้งประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2561)18 ตุลาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
17 ครั้งประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้ ด้วยวิธี e-bidding28 สิงหาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10 ครั้งประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน กรกฎาคม 256114 สิงหาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
19 ครั้งประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจำเดือนมิถุนายน 256110 กรกฎาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
22 ครั้งประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจำเดือนพฤษภาคม256118 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
30 ครั้งประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
27 ครั้งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 256122 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 256122 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
27 ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 25619 มีนาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 25612 มีนาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
13 ครั้งประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256118 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
23 ครั้งประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ 256115 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 256014 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 256014 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14 ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 256014 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
13 ครั้งราคากลาง ระบบคอมพิวเตอร์ DLIT ประจำปี 256114 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10 ครั้งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 25612 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
24 ครั้งเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธี e-bidding เลขที่ 02/25612 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
15 ครั้งประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธี e-bidding2 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
21 ครั้งประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25612 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
32 ครั้งรายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 256015 มกราคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
13 ครั้งราคากลางครุภัณฑ์ 2 รายการ ปี 6114 มกราคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
25 ครั้งราคากลาง ครุภัณฑ์ 4 รายการ ปี 619 มกราคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
15 ครั้งแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปี 619 มกราคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
33 ครั้งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาปรับปรุงห้องประชุม สพป.เชียงรายเขต 114 ธันวาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
25 ครั้งประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25611 ธันวาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
19 ครั้งประกาศประกวดราคาปรับปรุงห้องประชุมด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์1 ธันวาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14 ครั้งประกวดราคาปรับปรุงห้องประชุม ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์1 ธันวาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
13 ครั้งราคากลาง Activeboard4 พฤศจิกายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
29 ครั้งราคากลางออกข้อสอบ1 พฤศจิกายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
30 ครั้งราคากลางรถตู้1 พฤศจิกายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
40 ครั้งแผนจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ 5 รายการ25 ตุลาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10 ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 256016 ตุลาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 255916 ตุลาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
22 ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 255916 ตุลาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
12 ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 255916 ตุลาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 255916 ตุลาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 255816 ตุลาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
12 ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 255816 ตุลาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10 ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 25608 ตุลาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
16 ครั้งราคากลางถังขยะ29 กันยายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งราคากลางสื่อสะเต็มศึกษา19 กันยายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
18 ครั้งราคากลางสื่อการเรียนการสอนนักเรียนพิการเรียนร่วม27 กันยายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
16 ครั้งราคากลางปรับปรุงระบบเครือข่าย25 กันยายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งปรับปรุงระบบแม่ข่าย25 กันยายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งราคากลางซ่อมแซมบ้านพักรอง อาคารสำนักงาน26 กันยายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10 ครั้งราคากลางซ่อมแซมห้องรองผอ.25 กันยายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10 ครั้งซ่อมแซมเคาเตอร์ไม้ ทำตู้เก็บเอกสาร15 กันยายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
18 ครั้งซ่อมแซมหลังคาอาคาร 114 กันยายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งซ่อมแซมหลังคาอาคาร 214 กันยายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>

[ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ 053-600189