จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 7168 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 111 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
10 ครั้งราคากลางซ่อมแซมห้องรองผอ.25 กันยายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10 ครั้งซ่อมแซมเคาเตอร์ไม้ ทำตู้เก็บเอกสาร15 กันยายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
19 ครั้งซ่อมแซมหลังคาอาคาร 114 กันยายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งซ่อมแซมหลังคาอาคาร 214 กันยายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งราคากลางซ่อมแซมห้องสวัสดิการ30 สิงหาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งซ่อมแซมทางเข้ากลุ่มอำนวยการ17 สิงหาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
16 ครั้งราคากลางซ่อมแซมห้องน้ำคนพิการ17 สิงหาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
28 ครั้งรายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 256014 กันยายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
28 ครั้งราคากลางป้ายสำนักงานบริหารการศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 1623 สิงหาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
25 ครั้งราคากลางซ่อมแซมทางเข้ากลุ่มอำนวยการ23 สิงหาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
34 ครั้งราคากลางซ่อมแซมโรงจอดรถ23 สิงหาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
16 ครั้งรายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 25608 สิงหาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10 ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 25604 สิงหาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
33 ครั้งรายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 25607 กรกฎาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
16 ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 25605 กรกฎาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10 ครั้งรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 25606 มิถุนายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
17 ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 25602 มิถุนายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
12 ครั้งคู่มือเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ภาคผนวก 4) โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์23 พฤษภาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
24 ครั้งคู่มือเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ภาคผนวก 3) โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์23 พฤษภาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
19 ครั้งคู่มือเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ภาคผนวก 2) โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์23 พฤษภาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
18 ครั้งึคู่มือเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ภาคผนวก1) โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์23 พฤษภาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
17 ครั้งคู่มือเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (1) โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์23 พฤษภาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 25606 พฤษภาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
32 ครั้งรายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน 2560 3 พฤษภาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
36 ครั้งราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมศุนย์พัฒนากิจกรรมผู้เรียน(ค่ายลูกเสือ)11 เมษายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10 ครั้งงบการเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 111 เมษายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14 ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 25609 เมษายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
19 ครั้งแผนจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์31 มีนาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
29 ครั้งราคากลาง DLIT 6030 มีนาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
44 ครั้งประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 256013 มีนาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
43 ครั้งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 256010 มีนาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
21 ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 256010 มีนาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
39 ครั้งตารางแสดงวงเงนงบประมาณและราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน8 มีนาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
30 ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 256016 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
22 ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 255925 มกราคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
29 ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 255925 มกราคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
32 ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 25584 ธันวาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
28 ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 25584 ธันวาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
24 ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 25584 ธันวาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
24 ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 25584 ธันวาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
24 ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 25584 ธันวาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
40 ครั้งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 255929 พฤศจิกายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
72 ครั้งการจัดจ้าง อาคารและสิ่งปลูกสร้าง โรงเรียน16 พฤศจิกายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
17 ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 255814 พฤศจิกายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
13 ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 255814 พฤศจิกายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14 ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 255814 พฤศจิกายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
12 ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 255814 พฤศจิกายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 255714 พฤศจิกายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
17 ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 255714 พฤศจิกายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
21 ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 255714 พฤศจิกายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/3 ->
<< 1 2 3 >>

[ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ 053-600189