จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 7169 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 111 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
57 ครั้งประกาศสอบราคา7 พฤศจิกายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
21 ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 25596 พฤศจิกายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
23 ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กรกฎาคม 25592 พฤศจิกายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
79 ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 255911 กรกฎาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
69 ครั้งราคากลางจัดซื้อระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงานฯ ปีงบประมาณ 255930 มิถุนายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
41 ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 255930 มิถุนายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
26 ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 255930 มิถุนายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
24 ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 255930 มิถุนายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
22 ครั้งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 255930 มิถุนายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
19 ครั้งสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 255830 มิถุนายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
16 ครั้งราคากลางก่อสร้างศาลาสร้างสุขแห่งการเรียนรู้คุณธรรมและจริยธรรม รร.อนุบาลเชียงราย(บ้านสันต้นเปา)30 มิถุนายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/3
<< 1 2 3 >>

[ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ 053-600189