ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ ....


ข้อมูล 107 รายการ [ คลิกดูรายการทั้งหมด ] [ ค้นหาข้อมูล ]
ลำดับที่เรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
107ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2561)(20)18 ตุลาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
106ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้ ด้วยวิธี e-bidding(17)28 สิงหาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
105ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561(10)14 สิงหาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
104ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจำเดือนมิถุนายน 2561(19)10 กรกฎาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
103ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจำเดือนพฤษภาคม2561(22)18 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
102ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(30)22 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
101สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2561(27)22 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
100สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2561(9)22 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
99สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2561(27)9 มีนาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
98สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2561(9)2 มีนาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
97ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(13)18 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
96ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ 2561(23)15 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
95สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2560(8)14 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
94สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2560(9)14 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
93สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2560(14)14 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
92ราคากลาง ระบบคอมพิวเตอร์ DLIT ประจำปี 2561(13)14 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
91แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2561(10)2 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
90เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธี e-bidding เลขที่ 02/2561(24)2 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
89ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธี e-bidding(15)2 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
88ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(21)2 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
87รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2560(32)15 มกราคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
86ราคากลางครุภัณฑ์ 2 รายการ ปี 61(13)14 มกราคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์