ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ ....


ข้อมูล 115 รายการ [ คลิกดูรายการทั้งหมด ] [ ค้นหาข้อมูล ]
ลำดับที่เรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
115ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ ครั้งที่ 2(2)21 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
114ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 15 รายการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(3)8 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
113ประกาศ สพป.เชียงราย เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 15 รายการ ปี 2562 ครั้งที่ 2 (e-bidding)(13)6 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
112สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2561(11)28 มกราคม 2562กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
111ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน มอก.1494-2541 และ มอก.1495-2541 ด้งยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(12)17 ธ.ค. 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
110ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผย่แพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(12)17 ธ.ค. 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
109ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(9)17 ธ.ค. 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
108ประการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(11)17 ธ.ค. 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
107ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2561)(28)18 ตุลาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
106ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้ ด้วยวิธี e-bidding(15)28 สิงหาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
105ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561(13)14 สิงหาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
104ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจำเดือนมิถุนายน 2561(23)10 กรกฎาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
103ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจำเดือนพฤษภาคม2561(25)18 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
102ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(22)22 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
101สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2561(29)22 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
100สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2561(11)22 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
99สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2561(29)9 มีนาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
98สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2561(11)2 มีนาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
97ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(17)18 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
96ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ 2561(17)15 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
95สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2560(11)14 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
94สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2560(6)14 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์