1480 ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี 2561 อำนวยการ [21 มี.ค. 2561] :: (4)
1479 ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา พีรวิชญ์ ปละติ อำนวยการ [21 มี.ค. 2561] :: (1)
1478 ประกาศผลการพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น (บุคลากรทางการศึกษาอื่นตา... กลุ่มบริหารงานบุคคล [15 มี.ค. 2561] :: (139)
1477 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น/38ค.(2) กลุ่มบริหารงานบุคคล [27 ก.พ. 2561] :: (250)
1476 รายชื่อผู้เข้ารับการอบบรมครูผู้สอน""การจัดบูรณาการโดยการเรียนรู้แบบActive L... กลุ่มบริหารงานบุคคล [19 ก.พ. 2561] :: (181)
1474 ขอเชิญร่วมทำบุญช่วยเหลือเด็กนักเรียนประสบอัคคีภัย พีรวิชญ์ ปละติ อำนวยการ [8 ก.พ. 2561] :: (47)
1473 ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น 38 ค.(2) กลุ่มบริหารงานบุคคล [5 ก.พ. 2561] :: (338)
1472 หลักเกณฑ์และวิธีการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น 38ค.(2) กลุ่มบริหารงานบุคคล [5 ก.พ. 2561] :: (96)
1471 ประกาศผลการสรรหาเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) กลุ่มบริหารงานบุคคล [19 ม.ค. 2561] :: (696)
1464 การยื่นคำร้องขอย้ายข้าราชการครู ประจำปี 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล [10 ม.ค. 2561] :: (672)
1463 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขัน อบจ.เชียงราย มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 กลุ่มอำนวยการ (บุญยเรศ) [9 ม.ค. 2561] :: (86)
1461 ประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานTOEFL ITP กลุ่มบริหารงานบุคคล [20 ธ.ค. 2560] :: (163)
1460 ขอเชิญร่วมทำบุญช่วยเหลือเด็กนักเรียนและครอบครัวประสบภัยพิบัติ พีรวิชญ์ ปละติ อำนวยการ [20 ธ.ค. 2560] :: (24)
1459 ปฏิทินประเมินข้าราชการครูฯ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ปี พ.ศ.2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล [20 ธ.ค. 2560] :: (93)
1458 ขอเชิญร่วมโครงการ"เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟ มาราธอน ขุนด่านเกมส์ 2017" ครั้งที่ 1 บุญยเรศ อำนวยการ [20 ธ.ค. 2560] :: (39)
1457 ขอเชิญร่วมทำบุญช่วยเหลือเด็กนักเรียนประสบอัคคีภัย พีรวิชญ์ ปละติ [15 ธ.ค. 2560] :: (36)
1456 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มบริหารงานบุคคล [21 พ.ย. 2560] :: (1050)
1455 ประกาศผลการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ กลุ่มบริหารงานบุคคล [21 พ.ย. 2560] :: (343)
1453 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล [13 พ.ย. 2560] :: (873)
1452 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเ... กลุ่มบริหารงานบุคคล [13 พ.ย. 2560] :: (403)
1451 ขอเชิญร่วมทำบุญช่วยเหลือนักเรียนป่วยเป็นโรคหัวใจ กลุ่มอำนวยการ [25 ต.ค. 2560] :: (73)
1450 ขอเชิญร่วมทำบุญช่วยเหลือนักเรียนป่วยเป็นมะเร็งกระดูก กลุ่มอำนวยการ [25 ต.ค. 2560] :: (77)
1449 ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือนักเรียนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ กลุ่มอำนวยการ [25 ต.ค. 2560] :: (76)
1448 ขอเชิญร่วมทำบุญช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย กลุ่มอำนวยการ [25 ต.ค. 2560] :: (37)
1447 ประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ กลุ่มบริหารงานบุคคล [22 ต.ค. 2560] :: (403)