ข่าวสารการศึกษาเครือข่าย e-Networks
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 218958  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิ.ย. 2559

     วันที่ 9 มิถุนายน 2559 นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ โดยมี นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.เชียงราย คณะผู้บริหาร บุคลากร อบจ.เชียงราย ร่วมพิธีตักบาตร พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุม โรงเรียนสามัคคีวิทย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ออกกำลังกายสร้างสุขภาพ ในโครงการ GREEN OFFICE

     วันที่ 8 มิถุนายน 2559 คณะผู้บริหาร พร้อมข้าราชการ และบุคลากร อบจ.เชียงราย ร่วมออกกำลังกายสร้างสุขภาพ ในโครงการ GREEN OFFICE ณ ด้านหน้า อบจ.เชียงราย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พิธีเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

     วันที่ 7 มิถุนายน 2559 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.เชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ ร่วมพิธีเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 7-12 มิถุนายน 2559 โดยมีกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ เป็นวิทยากรการฝึกอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องธรรมปัญญา ชั้น 2 อบจ. เชียงราย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พิธีรับมอบนักศึกษามหาวิทยาลัยครูเน่ยเจียงและมหาวิทยาลัยครูเหมียนหยาง โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย - จีน

     วันที่ 6 มิถุนายน 2559 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.เชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการ รร.อบจ.เชียงราย ร่วมพิธีรับมอบนักศึกษามหาวิทยาลัยครูเน่ยเจียงและมหาวิทยาลัยครูเหมียนหยาง โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย - จีน ณ ห้องประชุม My Style โรงแรมไอพาวเวอร์ อ.เมือง จ.เชียงราย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ร่วมงานพิธีเปิดกิจกรรมปั่นสองดอยตามรอยเท้าพ่อ ประจำปี 2559

     วันที่ 6 มิถุนายน 2559 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.เชียงราย ร่วมงานพิธีเปิดกิจกรรมปั่นสองดอยตามรอยเท้าพ่อ ประจำปี 2559 (เส้นทางปั่นจักรยานสู่พระธาตุดอยตุง) ณ สถานีขนส่งดอยตุง (ท่ารถม่วง) ต.แม่ไร่ อ.เเม่จัน จ.เชียงราย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

     นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.เชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 4 อบจ.เชียงราย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ะชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายเครื่องจักรกล

     นายสมชาติ วัฒนากล้า ผอ.กองช่าง ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายเครื่องจักรกล ณ ศูนย์เครื่องจักรกล ดอยเขาควาย อบจ.เชียงราย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พิธีเปิดงาน สับปะรดนางแล ภูแล ลิ้นจี่ ของดีเมืองเชียงราย ประจำปี 2559

     นายอาคม สุขพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานสับปะรดนางแล ภูแล ลิ้นจี่และของดีเมืองเชียงราย ประจำปี 2559 ณ บริเวณลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย ศาลากลางหลังเก่า บริเวณลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานสับปะรดนางแล ภูแล ลิ้นจี่และของดีเมืองเชียงราย ประจำปี 2559 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการจัดงานเกษตรกรชาวสวนสับปะรด ลิ้นจี่ และกลุ่มโอท็อป จังหวัดเชียงร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3 / 2559

     วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.เชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3 / 2559 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 4 อบจ.เชียงราย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พิธีเปิดงาน วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2559

     นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดงาน "วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2559" แรงงานร่วมใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน โดย นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.เชียงราย กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ ณ ลานกิจกรรมหอประชุมอำเภอเมือง ฟรีใบงาน จังหวัดเชียงราย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พิธีเปิด โครงการฝึกอบรมกลุ่มสตรี เรื่อง อัคคีภัยและการใช้แก๊สหุงต้มในครัวเรือน รุ่นที่ 4

     นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.เชียงราย เป็นประธานพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมกลุ่มสตรี เรื่อง อัคคีภัยและการใช้แก๊สหุงต้มในครัวเรือน รุ่นที่ 4 โดยมี กองป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย อบจ.เชียงราย ให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ หอประชุม โรงเรียนชุมชนบ้านกู่ ต.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พิธีเปิดงาน อบจ.เชียงราย สืบสานปนะเพณีไทยใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปี 2559

     วันที่ 8 เมษายน 2559 นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดงาน อบจ.เชียงราย สืบสานปนะเพณีไทยใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 โดยมี นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด รักษาราชการแทนปลัด อบจ.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.เชียงราย กล่าวรายงานวัตุประสงค์ของงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุของจังหวัดเชียงราย และส่งเสริมให้ครอบครัวหันมาดูแลผู้สูงอายุให้มากขึ้น และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันผู้สูงอายุพื้นบ้านสู่ชุมชน โดยมี สมาชิกสภา และ ผู้สูงอายุร่วมงานเป็นจำนวนาก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมปฏิบัติการผู้สืบทอดพิธีกรรมทางศาสนาตามความเชื่อและประเพณีท้องถิ่น

     นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.เชียงราย เป็นประธานพิธีเปิด โครงการอบรมปฏิบัติการผู้สืบทอดพิธีกรรมทางศาสนาตามความเชื่อและประเพณีท้องถิ่น ณ ห้องประชุมคชสาร อบจ.เชียงราย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พิธีเปิดงาน มหกรรมการส่งเสริมอาชีพจังหวัดเชียงราย

     นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.เชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดงาน มหกรรมการส่งเสริมอาชีพจังหวัดเชียงราย โดยมีวิทยากร บรรยายเรื่อง “พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อยกระดับเข้าสู่ตลาด” รูปแบบการจัดงานจะเป็นการนำสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าเด่นประจำอำเภอ ตลอดจนสินค้าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มพัฒนาสตรีที่อยู่ในเขตพื้นที่ต่าง ๆ จาก 18 อำเภอ ในจังหวัดเชียงรายมาจัดแสดงและจำหน่าย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพาน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : แก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชน อำเภอแม่สรวย

     นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.เชียงราย สจ.อัญรัตน์ จอมวุฒิ ผอ.กองป้องกันฯ หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ และเจ้าหน้าที่กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ. เชียงราย ร่วมกับ นายอำเภอแม่สรวย นายก ทต. นายก อบต. จ้าหน้าที่และผู้นำชุมชน รับมอบกระสอบบรรจุทรายให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ ทต.แม่สรวย ทต. เจดีย์หลวง ทต.เวียงสรวย และ อบต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สรวย เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชน......
อ่านข่าวต่อ....

เธเธณเธฅเธฑเธ‡เนเธชเธ”เธ‡เธซเธ™เน‰เธฒเธ—เธตเนˆ 1/61 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ถ.ราชการฝั่งหมิ่น ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ CALL CENTER 4 เลขหมาย 0-5371-7504 ,0-5371-7400 , 0-5371-1499 , 0-5371-3381 mail@chiangraipao.go.th

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36