ข่าวสารการศึกษาเครือข่าย e-Networks
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 694402  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทับร้าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านทับร้างร่วมแข่งขันกีฬาประเพณีนักเรียนอำเภอบ่อทอง ครั้งที่ 42

     โรงเรียนบ้านทับร้างได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเพณีนักเรียน อำเภอบ่อทอง ครั้งที่ 42 จัดขึ้นช่วงวันที่ 13-17 ธันวาคม 2560 ณ สนาม ร.ร.บ้านคลองตาเพชร โดยได้รับเกียรติจาก สส.สุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ รองนายก อบจ.ชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และกำนันตระกูล สว่างอารมย์ ต.พลวงทอง เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน โดยนักเรียนโรงเรียนบ้านทับร้างได้รับรางวัลหลายประเภทกีฬา การเล่นกีฬามีประโยชน์ทางด้านร่างกาย 1. ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านร่างกาย ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงสมบูรณ์ มีความคล่องแ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดโป่งตามุข
หัวข้อข่าว : ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ครั้งที่ 67

     เมื่อวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นายประวิทย์ วงษ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโป่งตามุข ได้อำนวยความสะดวกให้แก่่คณะครูและนักเรียนของโรงเรียนวัดโป่งตามุข ที่เป็นตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียนพานทอง 2 เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ครั้งที่ 67 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ปชส.pongtamuk ภาพ / ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดโป่งตามุข
หัวข้อข่าว : ถวายราชสดุดีวันวชิราวุธ

     เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นายประวิทย์ วงษ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโป่งตามุข ได้เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีแด่องค์พระมหาธีรราชเจ้า ซึ่งวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปีตรงกับวันวชิราวุธ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านการคมนาคม การปกครอง กิจการเสือป่าและลูกเสือ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดโป่งตามุข ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน
หัวข้อข่าว : หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ทำฟันให้นักเรียน 2560

     วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2560 ทางโรงเรียนบ้านตลาดเนินหินได้ให้การต้อนรับพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกกับคณะทันตแพทย์จากโรงพยาบาลบ่อทอง ซึ่งออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่มารักษาฟันให้กับนักเรียนถึงโรงเรียน ตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1 - 6 ทางคณะครูและนักเรียนขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง (ธีราภรณ์/ข่าว พลชิต/ภาพ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทับร้าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านทับร้างจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน

     วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนบ้านทับร้างได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านทับร้าง ในภาคเรียนที่ 2/2560 ในการนี้ นางเฉลา ระโหฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับร้าง ได้ประชุมชี้แจงรายละเอียดต่างๆและโครงการต่างๆที่ได้ดำเนินการแล้วในภาคเรียนที่1 และกิจกรรมใหม่ที่จะจัดขึ้นในภาคเรียนที่ 2 ตลอดจนขอความร่วมมือจากผู้ปกครองดูแลบุตรหลาน และสนับสนุนให้บุตรหลานมาโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ และให้นักเรียนปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารห......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทับร้าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านทับร้างจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

     วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นางเฉลา ระโหฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับร้าง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านทับร้าง ครั้งที่ 3/2560 ในเวลา 14.00 น. ณ ห้องประขุมโรงเรียนบ้านทับร้าง ในการนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ของโรงเรียนบ้านทับร้าง พร้อมทั้งประชุมหารือในเรื่องต่างๆ(ภาพ/ข่าว:ธนะเทพ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทับร้าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านทับร้างจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง

     วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนบ้านทับร้าง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง การลอยกระทง เชื่อว่าเป็นการลอยเคราะห์และ เป็นการบูชา ขอขมาพระแม่คงคาด้วย ซึ่งผู้คนจะพากันทำ "กระทง" จากวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในวันลอยกระทง ซึ่งจะมีการตกแต่งกระทงเป็นรูปคล้ายดอกบัวบาน ปักธูปเทียน และนิยมตัดเล็บ เส้นผม หรือใส่เหรียญกษาปณ์ลงไปในกระทงจากนั้นนำไปลอยในสายน้ำ หรือริมฝั่งทะเล วันลอยกระทง เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทย โดยประเพณีนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500)
หัวข้อข่าว : งานเกษียณครูโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500)

     เนื่องด้วย วันที่ 29 กันยายน 2560 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500) ได้มีครูเกษียณอายุราชการจำนวน 5 ท่าน ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสำอางค์ สุดสอาด พร้อมคณะครูโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500) ร่วมกันจัดงานเกษียณ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500)
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500) ร่วมตักบาตรเทโว

     วันที่ 6 ตุลาคม 2560 นางสาวสำอางค์ สุดสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500) พร้อมคณะครู นำนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500) ร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโว ณ วัดเกาะโพธาวาส ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500)
หัวข้อข่าว : โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน

     วันที่ 6 ตุลาคม 2560 นางสาวสำอางค์ สุดสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500) พร้อมคณะครู นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการอบรมโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กเรียน เด็ก D.A.R.E เป็นเด็กดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภาอำเภอเกาะจันทร์ จ.ชลบุรี เป็นผู้วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดโป่งตามุข
หัวข้อข่าว : กีฬาภายในโรงเรียนวัดโป่งตามุข

     เมื่อวันที่ 27-28 กันยายน พ.ศ. 2560 นายประวิทย์ วงษ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโป่งตามุข เป็นประธานในพิธีเปืดกิจกรรมกีฬาภายใน หรือกีฬาสี ของโรงเรียนวัดโป่งตามุข ซึ่งคณะครูและนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้น โดยจัดให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา และสามารถนำความรู้ความสามารถที่มีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ปชส. pongtamuk / ภาพ /ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดโป่งตามุข
หัวข้อข่าว : วันวิชาการ โรงเรียนวัดโป่งตามุข

     เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560 นายประวิทย์ วงษ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโป่งตามุข เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันวิชาการของโรงเรียนวัดโป่งตามุขนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมคือนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การจัดกิจกรรมประกอบด้วย การร่วมร้อยดวงใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์เพื่อถวายอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และการขายสินค้าของนักเรียน ซึ่งนักเรียนได้ให้ความร่วมมือและสนุกสนานในการร่วมกิจกรรม ปชส.pongtamuk ภาพ / ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทับร้าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านทับร้าง ได้จัดโครงการสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง

     โรงเรียนบ้านทับร้าง ได้จัดโครงการสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๖ กันยายน 2560 ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านทับร้าง ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ โรงเรียนบ้านทับร้าง เข้ารับการอบรมในโครงการนี้ ซึ่งปัจจุบันถ้าจะกล่าวถึงสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค สัตว์อันดับต้นๆที่คิดคงไม่พ้นยุง เนื่องจากยุงเป็นพาหะนำโรคร้ายต่างๆ ที่คร่าชีวิตคนเป็นจำนวนมาก ยุงเป็นพาหะนาโรคหลายชนิดที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ เช่น โรคไข้เลือดออก ไข้มาลาเรีย โรคเท้าช้าง เป็นต้น ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทับร้าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านทับร้าง จัดโครงการเสริมสร้างความรู้เรื่องโรคเอดส์ เพศศึกษา และยาเสพติดในโรงเรียน

     โรงเรียนบ้านทับร้าง ได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้เรื่องโรคเอดส์ เพศศึกษา และยาเสพติดในโรงเรียน ระหว่างวันที่ 9 – ๑๐ กันยายน 2560 ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านทับร้าง ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ในสภาพสังคมปัจจุบัน สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ นำไปสู่ปัญหาที่เกิดขึ้นแก่เด็กและเยาวชนในด้านการปฏิบัติต่อเพศตรงข้าม และนำไปสู่ปัญหาทางเพศที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหากับนักเรียนในการดำเนินชีวิตในวันข้างหน้า เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กเห็นคุณค่าในตนเอง ให้ได้รั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดโป่งตามุข
หัวข้อข่าว : กิจกรรมคาราวาน โรงเรียนวัดโป่งตามุข

     วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560 นายประวิทย์ วงษ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโป่งตามุข เป็นประธานในพิธีกิจกรรมคาราวานเด็ก ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเสรืิมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและผู้ปกครอง และสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน กิจกรรมแบ่งเป็นฐานความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ปกครองร่วมกิจกรรมกับบุตรหลาน กิจกรรมดังกล่าวดำเนินงานโดยคณะครูระดับอนุบาลศึกษาของโรงเรียนวัดโป่งตามุข ปชส. pongtamuk /ภาพ /ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....

เธเธณเธฅเธฑเธ‡เนเธชเธ”เธ‡เธซเธ™เน‰เธฒเธ—เธตเนˆ 1/244 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
หมู่ 7 ต.บ้านช้าง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
โทร.038-474630 - 5 แฟกซ์ 038-474636

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36