กำชับรร.เคร่งครัดเกณฑ์รับนร
               รมว.ศธ.ลั่นอย่าให้เงินเป็นใหญ่ในการรับเด็ก/กรณีผอ.รร.สามเสนคาดสรุปผลเร็วๆ นี้ “รมว.ศธ.” กำชับทุกโรงเรียนเคร่งครัดเกณฑ์รับนักเรียนตามที่ สพฐ.กำหนด ห้ามมีเรื่องทุจริตเด็ดขาด ลั่นอย่าให้เงินเป็นใหญ่ในการรับนักเรียน ส่วนการระดมทรัพยากรต้องกำหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดเจน พร้อมฝากยุคนี้ทำอะไรต้องระวัง โลกแห่งเทคโนโลยีใครทำอะไรก็รู้เห็นกันหมด ด้าน “โกศล” เผยกรณีสอบวินัยร้ายแรง “ผอ.สามเสน” อยู่ระหว่าง ขอหลักฐานเพิ่มเติมจาก ป.ป.ช. คาดสรุปผลได้เร็วๆ นี้ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ประกาศปฏิทินการรับนักเรียนสังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2561 ที่กำหนดให้ระดับก่อนประถมศึกษารับสมัครวันที่ 28 กุมภาพันธ์-6 มีนาคม 2561, ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครวันที่ 7-11 มีนาคม 2561 กรณีเงื่อนไขพิเศษประกาศผลและรายงานตัว 18 มีนาคม 2561 มอบตัว 24 มี.ค.61, ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศ 25-28 มีนาคม 2561 สำหรับเงื่อนไขพิเศษประกาศผลและรายงาน 4 เมษายน 2561 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับสมัครพร้อมกัน 25-28 มีนาคม 2561 กรณีเงื่อนไขพิเศษประกาศผลและรายงานตัว 5 เมษายน 2561 นั้น นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า ตนขอให้ทุกโรงเรียนทำตามเกณฑ์ที่ สพฐ.ได้กำหนดไว้ คือการกำหนดจำนวนนักเรียนต่อห้องที่มีความชัดเจน ไม่เปิดโอกาสให้ขอขยายห้องเรียนเพิ่ม โดยระดับก่อนประถมศึกษา 30 คนต่อห้อง, ประถมศึกษา 40 คนต่อห้อง และมัธยมศึกษา 40 คนต่อห้อง สำหรับโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง การคัดเลือกจะใช้วิธีการสอบ โดยคะแนนมาจาก 2 ส่วนคือ คะแนนสอบร้อยละ 70 และ คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ร้อยละ 30 ซึ่งต้องห้ามมีเรื่องทุจริตเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาด อย่าให้เงินเป็นใหญ่ในการรับนักเรียน “ส่วนการระดมทรัพยากรของแต่ละโรงเรียนนั้น โรงเรียนต้องกำหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดเจน เช่น กรณีที่เป็นผู้มีคุณูปการต่อโรงเรียนก็ต้องให้เป็นผู้ที่ช่วยเหลือโรงเรียนจริงๆ ไม่ใช่ใครที่ไหนมาให้เงินมากกว่าแล้วก็รับเด็กแบบนี้ไม่ถูกต้อง ดังนั้นผมอยากฝากไปยังผู้บริหารโรงเรียนทุกคน ว่ายุคนี้ทำอะไรต้องระวัง เพราะเป็นโลกแห่งเทคโนโลยี ใครทำอะไรก็รู้เห็นกันหมด” รมว.ศธ.กล่าว ด้าน พล.ท.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษา รมว.ศธ. กล่าวถึงความคืบหน้าการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง นายวิโรฒ สำรวล ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ว่าขณะนี้ประธานคณะกรรมการสอบวินัยฯ ได้ทำเรื่องขอหลักฐานเพิ่มเติมในส่วนของคลิปวิดีโอฉบับเต็มที่ไม่มีการตัดต่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รวมถึงนายวิโรฒก็ได้มารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว ทั้งนี้ ขอให้ทุกคนที่ติดตามเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วง เพราะ รมว.ศธ.ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยคาดว่าจะสรุปผลได้ในเร็วๆ นี้
          วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสอบ O-NET ระดับศูนย์สอบ โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อชี้แจงรายละเอียดให้ทราบและถือปฏิบัติ ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชบ.2
           วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่สารสนเทศ (ICT) ร่วมประชุมทางไกล (Conference) ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านช่องทาง OBEC TV ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชบ.2
 

ข่าวย่อย
          นายกรัฐมนตรีมอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี2561 ซึ่งตรงกับวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม ในการนี้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ว่า ”รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ฝากคำขวัญดังกล่าวเพื่อต้องการให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองว่า เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศ ขอให้ตั้งใจใฝ่ศึกษาเล่าเรียน หมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งรู้จักการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม และเป็นคนดีของสังคม ตลอดจนเป็นผู้ที่มีความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ ผู้มีพระคุณ ครูอาจารย์ มีจิตสาธารณะ เพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข และพร้อมจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและคุณธรรมของประเทศชาติต่อไป นายการุณ กล่าวต่อว่า สำหรับการจัดงานวันเด็กในปี 2561 ส่วนกลางจะจัดที่ศธ. ซึ่งจะมีการแถลงข่าวการจัดงานวันเด็ก ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการศธ.เป็นประธานการแถลงข่าว

 


ฉบับที่ 149 วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 72761 ครั้ง Your IP Address is 18.212.93.234
          วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2 ดร.ธนรัตน์ มังคะโชติ รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งจะจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาด้านการจัดการศึกษา ให้สาธารณชนรับทราบ
 

สพฐ. ลุยตรวจปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตรร.

          นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ตนได้ลงพื้นที่สำรวจและติดตามการใช้อินเทอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สุโขทัย เขต 2 เพื่อรับฟังข้อมูลการใช้ และปัญหาการใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะปรับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ทุกโรงเรียนทั่วประเทศสามารถใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนได้เข้าถึงสื่อการสอนตามช่วงวัยอย่างเต็มศักยภาพ ส่งผลถึงคุณภาพการเรียนการสอน และเชื่อมโยงสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของโรงเรียน โดยมีนายเปรม คำวัฒนา ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 และ นายวิรัช พัฒนพิเชียร รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูรายงานข้อมูล และปัญหาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน

 
           วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี 2561 งบดำเนินงาน (งบปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า-ประปา) เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการติดตั้งและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2
           เมื่อวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นายประวิทย์ วงษ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโป่งตามุข ได้อำนวยความสะดวกให้แก่่คณะครูและนักเรียนของโรงเรียนวัดโป่งตามุข ที่เป็นตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียนพานทอง 2 เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ครั้งที่ 67 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต2
หมู่ 7 ต.บ้านช้าง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
โทร.038-474630-5 แฟกซ์ 038-474636
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560
วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2 ดร.ธนรัตน์ มังคะโชติ รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งจะจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาด้านการจัดการศึกษา ให้สาธารณชนรับทราบ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560
วันที่ 14 ธันวาคม 2560 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ,รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ที่ได้รับมอบหมายดูแลกลุ่มบริหารงานบุคคล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และผอ.กลุ่มนิเทศฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตราชการที่ 9 โดยมีนายธงชัย มั่นคง ผอ.สพป.ระยอง เขต 2 เป็นประธานในการประชุม ณ โรงแรมเดอะปริ้นซ์เซสส์บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมจัดงานต้อนรับผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ท่านเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับและร่วมแสดงความยินดี ณ อาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร โดยมีนายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560
วันที่ 24 ตุลาคม 2560 สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมคณะบุคลากรในเขต ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นำทีมโดยว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมคณะ มาศึกษาดูงานและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ เพื่อนำผลที่ได้ไปประยุกต์และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของบุคลากรต่อการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560
วันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ซึ่งออกอากาศทุกวันพุธ ณ ห้องประชุมสพฐ.1 อาคารสพฐ.4 ชั้น 2 เวลา 08.00 - 09.00 น. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบาย ร่วมทั้งชี้แจงข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงาน การเร่งรัดการดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560
วันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ซึ่งออกอากาศทุกวันพุธ ณ ห้องประชุมสพฐ.1 อาคารสพฐ.4 ชั้น 2 เวลา 08.00 - 09.00 น. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบาย ร่วมทั้งชี้แจงข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงาน การเร่งรัดการดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560
วันที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมงานพิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ จำนวน 102 รูป ระหว่างวันที่ 16 - 30 ตุลาคม 2560 รวมเป็นเวลา 15 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการและประชาชนได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัย โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560
วันที่ 30 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม 2560 สพป.ชลบุรี เขต 2 จัดโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ปี (2561-2564) โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต คณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมสยามริเวอร์สอร์ท จังหวัดชัยภูมิ และในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โดยมีนายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ,นายวิเชียร เคนชมพู รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ,นางรัชฎาพร ชูสกุล ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมคณะ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ การบริหารจัดการสู่ความสำเร็จ เพื่อนำผลที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรต่อไป
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560
วันที่ 16-18 กันยายน 2560 สพป.ชลบุรี เขต 2 จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาล (เขตสุจริต) โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต คณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.32 นางปติมา กาญจนากาศ รอง ผอ.สพม.32 พร้อมคณะ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับเขตสุจริตต้นแบบ ในเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อนำผลที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการต่อไป
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/16 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า