ข่าวสารการศึกษาเครือข่าย e-Networks
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 415834  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : สพป.เลย เขต2 มาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์

     เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเลย เขต 2 นำโดยท่านรองกานนท์ แสนเภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเลย เขต 2 เดินทางมาศึกษาดูงานที่โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ เรื่องโรงเรียนสุจริต โรงเรียนสีขาวและสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโดยท่านรองวีรวัฒน์ วันนา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ท่านศึกษานิเทศ ท่านผู้อำนวยการเยาวดี จุฑาพรรณาชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : เข้ารับการประเมินนักเรียนพระราชทานระดับเขตพื้นที่การศึกษา

     เด็กหญิงเจสซิก้า ปอสูงเนิน เข้ารับการประเมินนักเรียนพระราชทานระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยท่านรองวีรวัฒน์ วันนา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 และคณะกรรมการการประเมิน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) มาศึกษาดูงาน

     เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนสุจริต สถานศึกษาสีขาว ยาเสพติดและสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จากโรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 16 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : มอบเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาว

     ท่านผู้อำนวยการเยาวดี จุฑาพรรณาชาติมอบเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวให้แก่นักเรียน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 8 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : แสดงความยินดีคุณครูสุทธิกาญจน์ ศรีเลิศ ย้ายไปปฎิบัติหน้าที่

     ท่านผู้อำนวยการเยาวดี จุฑาพรรณาชาติและคณะครูร่วมกันแสดงความยินดีคุณครูสุทธิกาญจน์ ศรีเลิศ ย้ายไปปฎิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนบ้านเกิดเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : รับการประเมินความโปร่งใสของสถานศึกษา

     โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์เข้ารับการประเมินความโปร่งใสของสถานศึกษา โดยท่านรองวีรวัฒน์ วันนา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษา ชลบุรีเขต 3 และคณะกรรมการการประเมินฯ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 58 ณโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : รับการประเมินเพื่อรับป้ายโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

     เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์เข้ารับการประเมินสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพื่อรับป้าย โดยท่านอนุพงส์ อินทปัญญา ที่ปรึกษาประสานงานโครงการฯ และคณะกรรมการ การประเมินฯ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : รับรางวัลห้องส้วมที่เทศบาลเมืองหนองปรือ

     เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ได้รับมอบรางวัลห้องน้ำผ่านการประเมินจาก นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอำเภอ
หัวข้อข่าว : วันสันติภาพสากล

     วันที่ 21 กันยายน 2558 นางชุติกาญจน์ ทองเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำเภอ คณะครูโรงเรียนบ้านอำเภอ จัดกิจกรรมอ่านสารเนื่องในวันสันติภาพสากล โดยนางชุติกาญจน์ ทองเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำเภอ เป็นผู้อ่านสารและเชิญชวนครูและนักเรียนสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที ซึ่งเป็นการให้โอกาสเด็กและเยาวชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการตระหนักและเห็นความสำคัญของการสร้างพลังแห่งสันติภาพ( ณิชากร จุลสวัสดิ์ ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 8 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาบายศรี
หัวข้อข่าว : โครงการถนนเด็กเดินสู่อาเซียน ประจำปี ๒๕๕๘

     วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ นางเกศรา เผือกนาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาบายศรี คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรมโครงการถนนเด็กเดินสู่อาเซียน ประจำปี ๒๕๕๘ ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสุทธาวาส
หัวข้อข่าว : การอบรมปฏิบัติการขยายผลอบรมครูผู้สอนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

      วันที่ 6-7 กันยายน 2558 ครูโรงเรียนวัดสุทธาวาส ได้เข้าร่วมอบรม การอบรมปฏิบัติการขยายผลอบรมครูผู้สอนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสุทธาวาส
หัวข้อข่าว : วันสัปดาห์ห้องสมุด

      เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 โรงเรียนวัดสุทธาวาสได้จัดกิจกรรมวันสัปดาห์ห้องสุมด โดยมีนายสมโชค ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธาวาส อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้กล่าวเปิดงานในพิธี และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศในกิจกรรมต่างๆดังนี้ 1. กิจกรรมวาดภาพระบายสี 2. กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม 3. การแต่งคำขวัญห้องสมุด 4. การเขียนเรียงความห้องสมุดในฝัน 5. กิจกรรมยอดนักอ่าน 6. การแข่งขันตอบคำถาม 7. เวทีคนเก่ง 8. การประกวดมุมการอ่านในห้องเรียน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้เรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสุทธาวาส
หัวข้อข่าว : การประชุมสัมนาทางวิชาการและกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ของศึกษานิเทศน์ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2558 ภาคกลางและภาคตะวันออก

      เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 นายสมโชค ยินดีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธาวาส อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้นำคณะครู นักเรียนเข้าร่วม "การประชุมสัมนาทางวิชาการและกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ของศึกษานิเทศน์ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2558 ภาคกลางและภาคตะวันออก" อีกทั้งนักเรียนโรงเรียนวัดสุทธาวาสได้ทำการแสดงเพื่อต้อนรับศึกษาเทศน์ทั่วภาคกลางและภาคตะวันออกได้รับชม ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ พัทยา (ดารา ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอำเภอ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

     วันที่ 21 สิงหาคม 2558 นางชุติกาญจน์ ทองเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำเภอ และคณะครูโรงเรียนบ้านอำเภอ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยมีกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ณิชากร จุลสวัสดิ์ ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสุทธาวาส
หัวข้อข่าว : วันวิทยาศาสตร์

      วันที่ 18 สิงหาคม 2558 โรงเรียนวัดสุทธาวาส อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โดยมีท่านพันธ์ทิพา ลักขณา รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธาวาสเป็นประธานในการเปิดงาน และคณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เป็นผู้จัดดำเนินงานในครั้งนี้ อีกทั้งยังมีกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อีกมากมาย (ดารา...ภาพ/ข่าว) ......
อ่านข่าวต่อ....

เธเธณเธฅเธฑเธ‡เนเธชเธ”เธ‡เธซเธ™เน‰เธฒเธ—เธตเนˆ 1/92 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓
๑๔/๔๒ หมู่ ๔ ถนนสุขุมวิท บางละมุง บางละมุง ชลบุรี
๐๓๘ ๒๓๔๒๑๘-๒๑ cbi3@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36