ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการถาม-ตอบ ลงข่าวประกาศเกี่ยวกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36 ดังนั้นข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้าใช้งาน ดังนั้นทาง คณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

[ Home | กลับหน้าหลักประกาศ ] | [ ตั้งประกาศใหม่ ] [ เข้าสู่ระบบจัดการประกาศ ]
จํานวนประกาศทั้งหมด 1785 ประกาศ ค้นหาประกาศ
ประกาศที่ ประกาศ / Topic ผู้ตั้งประกาศ [วันที่ประกาศ] อ่าน ข้อมูลล่าสุด [วันที่]
2474 การประกวดการส่งเสริมเอกลักษณ์ของล้านนาฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [6 มี.ค. 2561] 19 0
2473 ขอเชิญร่วมงานทำบุญเบิกเนตรพระพุทธรูปประจำสำนักงาน มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [16 ก.พ. 2561] 24 1 [16 ก.พ. 2561]
2472 การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [9 ก.พ. 2561] 45 0
2471 การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [9 ก.พ. 2561] 51 0
2470 การรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [9 ก.พ. 2561] 31 0
2469 เชิญชมโขนกลางแปล ณ สิงห์ปาร์ค เชียงราย มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [8 ก.พ. 2561] 20 1 [8 ก.พ. 2561]
2468 การจัดสอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยในการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [4 ก.พ. 2561] 66 0
2467 โครงการให้ความรู้ทางการเงินแก่เยาวชนในรูปแบบค่ายการเงิน “TISCO Financial Camp ออมก่อนใช้ สร้างวินัยท กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [26 ม.ค. 2561] 30 0
2466 รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 [28 ธ.ค. 2560] 144 0
2464 เชิญร่วมประกวดวาดภาพงานรำลึกครูจูหลิง ปงกันมูล... มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [26 ธ.ค. 2560] 37 5 [26 ธ.ค. 2560]
2463 เชิญรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้... มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [26 ธ.ค. 2560] 23 4 [26 ธ.ค. 2560]
2462 การแก้ไขปรับปรุงรหัสตัวพยัญชนะ... มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [26 ธ.ค. 2560] 28 1 [26 ธ.ค. 2560]
2461 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการติวเตอร์ ทู สคูล "Tutor 2 School" กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [21 ธ.ค. 2560] 48 0
2458 โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม... มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [20 ธ.ค. 2560] 25 1 [20 ธ.ค. 2560]
2457 ภาพฝีพระหัตถ์ทรงขอบใจ... มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [20 ธ.ค. 2560] 26 1 [20 ธ.ค. 2560]
2456 “การเจริญอานาปานสติ ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า” กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [27 พ.ย. 2560] 76 0
2455 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการขยายโอกาส กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [21 พ.ย. 2560] 43 0
2454 ประชาสัมพันธ์โครงการ ธอส. มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [20 พ.ย. 2560] 79 3 [20 พ.ย. 2560]
2453 ด่วนที่สุด..แนวทางการปฏิบัติในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา... มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [16 พ.ย. 2560] 80 1 [16 พ.ย. 2560]
2452 การเปลี่ยนแปลงสิทธิประกันสังคม ปี 2561... มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [16 พ.ย. 2560] 58 6 [16 พ.ย. 2560]
2451 โครงการประกวดบทกวีไฮกุสำหรับนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [9 พ.ย. 2560] 35 0
2450 การประกวดสื่อ infographic หัวข้อ “การใช้ประโยชน์ทางการค้าของฟังไจ” กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [9 พ.ย. 2560] 51 0
2449 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงที่มีชีวิต กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [9 พ.ย. 2560] 36 0
2448 เอกสารสัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [1 พ.ย. 2560] 32 0
2447 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันตอบปัญหาประกันภัย "โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 9" มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ สพม.36 [30 ต.ค. 2560] 52 6 [30 ต.ค. 2560]
2445 เน้นย้ำ!! การปฏิบัติงานตามปฏิทินการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [25 ก.ย. 2560] 103 0
2442 ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งานระบบสอบออนไลน์ของ สทศ. มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [19 ก.ย. 2560] 80 0
2441 หนังสือ “ฝึก คิด พิชิตคณิต PISA” กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [19 ก.ย. 2560] 68 0
2440 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [6 ก.ย. 2560] 163 0
2436 ขอเชิญชวนร่วมรับฟัง อาจารย์จตุพล ชมพูนิช มีรูปภาพแทรกอยู่ในประกาศนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ [6 ก.ย. 2560] 78 1 [6 ก.ย. 2560]
= ประกาศใหม่ = ประกาศที่ยังไม่มีคนตอบ = ประกาศที่ถูกตอบแล้ว = ประกาศสุดฮอต
กำลังแสดงหน้าที่ 1/60 หน้าถัดไป=2
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
[ ตั้งประกาศใหม่ ]