[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 นายจรุณ สมัครเขตการณ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง เป็นตัวแทน นางสาวสมพร ยอดภีระ มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กชายกฤษนัย ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(วังสำโรง)

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นายยุทธการ เทียนปั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(วังสำโรง)ได้นมัสการต้อนรับพระครูวิจารณ์วรธรรม เจ้าคณะตำบลวังสำโรง......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(วังสำโรง)

เมื่อวันที่ 27,28,30 พฤศจิกายน 2561 นายยุทธการ เทียนปั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(วังสำโรง) คณะครูและนักเรียน ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน (กี......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(วังสำโรง)

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. โรงเรียนวัดวังสำโรง โดยคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะศิษย์เก่า คณะผู้ปกครองนักเรีย......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(วังสำโรง)

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดวังสำโรง โดยคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะศิษย์เก่า คณะผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนและคณะค......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดชัยศรี

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 โรงเรียนวัดชัยศรีจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และกิจกรรมวันดินโลก เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูม......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดชัยศรี

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนวัดชัยศรีดำเนินการสอบธรรมศึกษา โดยมีนักเรียนเข้าสอบ 81 คน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจหลักพุทธศาสนาที่ถูกต้อง......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(วังสำโรง)

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(วังสำโรง) ได้ร่วมกันจัดทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อนำไปถวายให้กับวัดวังสำโรง......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง

วัันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นายสมัย ใจภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยางได้มอบหมายให้คณะครูนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ร่วมกิจกรรมการ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสายดงยาง อสม.หมู่ที่ 6, 7 และหมู่ที่ 10 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดส......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นายสมัย ใจภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง นำคณะกรรมการมาประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครั้งที่ 6 ของน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(วังสำโรง)

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 นายบานเย็น มูลเที่ยง รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการการประเมินความพร้อมในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษด้านภาษา(ภาษาอัง......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(วังสำโรง)

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. นายยุทธการ เทียนปั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังสำโรง คณะครู พร้อมนักเรียนโรงเรียนวัดวังสำโรง ได้ร่วมกันจ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง

วันที่ 25 กันยายน 2561 นายสมัย ใจภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง ร่วมกับคณะครู นักเรียน จัดพิธีมุทิตาคารวะ จากใจถึงใจ ด้วยสายใยผูกพัน ให้กับค......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(วังสำโรง)

วันที่ 17 กันยายน 2561 นายยุทธการ เทียนปั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังสำโรงได้ดำเนินการโครงการโรงเรียนต้นไม้แห่งการเรียนรู้โดยได้ก่อสร้างโรงเรียนต้น......
อ่านข่าวต่อ....