[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดวังสำโรง

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. นายยุทธการ เทียนปั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังสำโรง คณะครู พร้อมนักเรียนโรงเรียนวัดวังสำโรง ได้ร่วมกันจ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง

วันที่ 25 กันยายน 2561 นายสมัย ใจภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง ร่วมกับคณะครู นักเรียน จัดพิธีมุทิตาคารวะ จากใจถึงใจ ด้วยสายใยผูกพัน ให้กับค......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดวังสำโรง

วันที่ 17 กันยายน 2561 นายยุทธการ เทียนปั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังสำโรงได้ดำเนินการโครงการโรงเรียนต้นไม้แห่งการเรียนรู้โดยได้ก่อสร้างโรงเรียนต้น......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดวังสำโรง

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้มอบโล่ห์และเงินจำนวน 3,000.-บาท ให้กับเด็กหญิงกัญลักษณ์ เปลี่......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดวังสำโรง

เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2561 โรงเรียนวัดวังสำโรงและโรงเรียนวัดบึงน้ำกลัดได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมบุตรหลานสร้างรายได้ในครอบครัวผู้สูงอายุ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดวังสำโรง

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายยุทธการ เทียนปั่น ประธานศูนย์ประสานงานสถานศึกษาตะพานหิน 01 พร้อมด้วยรองประธาน ได้ดำเนินการประชุมสามัญปร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดวังสำโรง

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 นายยุทธการ เทียนปั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังสำโรงและคณะครู ได้จัดกิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ อย.น้อย” ของนั......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดวังสำโรง

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 นายยุทธการ เทียนปั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังสำโรง ได้มอบหมายให้คุณครูที่รับผิดชอบโรงเรียนคุณธรรมได้นำนักเรียนเข้าร่วม......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดวังสำโรง

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 นายยุทธการ เทียนปั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังสำโรง ได้มอบหมายให้คณะครูที่ทำการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นม......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 นายสมัย ใจภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยางและคณะครู นำนักเรียนระดับประถมต้น ระดับประถมปลาย และระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมปร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 นายประวิตร วิริยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเข้าค่ายยุวชนคนคุ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดวังสำโรง

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายยุทธการ เทียนปั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังสำโรง คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายสมัย ใจภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดวังสำโรง

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “ มหกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดวังสำโรง

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายยุทธการ เทียนปั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังสำโรง ได้มอบหมายให้คณะครูและนักเรียนได้นำเทียนจำนำพรรษาไปถว......
อ่านข่าวต่อ....