[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง

วันที่ 5 เมษายน 2561 นายสมัย ใจภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง

วันที่ 23 มีนาคม 2561 นายสมัย ใจภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง

วันที่้ 21 มีนาคม 2561 นายสมัย ใจภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วม......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง

วันที่ 20 มีนาคม 2561 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ โพธิ์ศรีทอง นายอำเภอทับคล้อ หัวหน้าส่วนและเจ้าหน้าที......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง

วันที่ 19 มีนาคม 2561 นายบานเย็น มูลเที่ยง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เยาวชนแห่งอนาค......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดวังสำโรง

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 นายยุทธการ เทียนปั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบึงน้ำกลัดรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังสำโรงและคณะครูได้จัดกิจกรร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดวังสำโรง

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561โรงเรียนวัดวังสำโรง เป็นสถานที่ในการทดสอบวัดความรู้ระดับชาติ NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนในศูนย์ประสานงานสถานศึกษา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง

วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 นายสมัย ใจภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 และคณะครูร่วมกันจัดกิจกรร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมัย ใจภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 มอบหมายให้คณะครูโรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดวังสำโรง

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นายยุทธการ เทียนปั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบึงน้ำกลัดรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังสำโรงได้มอบหมาย......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดวังสำโรง

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นายยุทธการ เทียนปั่น ประธานคณะกรรมการสอบได้มอบหมายให้คุณครูณัฐนรี เมืองทอง คุณครูสุภัค ขิดลัมย์ เป็นกรรมการด......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมัย ใจภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 นำคณะครู คณะกรรมการสถานศ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดวังสำโรง

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดวังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร เพื่อติดตามการจั......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดวังสำโรง

เมื่อวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น. นายยุทธการ เทียนปั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบึงน้ำกลัดรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวั......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดวังสำโรง

เมื่อวันที่12-13กุมภาพันธ์ 2561เวลา 08.00 น. นายยุทธการ เทียนปั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบึงน้ำกลัดรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวังสำโรงได้มอบหมายค......
อ่านข่าวต่อ....