[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 นายประวิตร วิริยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเข้าค่ายยุวชนคนคุ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดวังสำโรง

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายยุทธการ เทียนปั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังสำโรง คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายสมัย ใจภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดวังสำโรง

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “ มหกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดวังสำโรง

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายยุทธการ เทียนปั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังสำโรง ได้มอบหมายให้คณะครูและนักเรียนได้นำเทียนจำนำพรรษาไปถว......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นายสมัย ใจภูมิ ผู้อำนวนการโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 นำคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนัก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายสมัย ใจภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 นำคณะครู นักเรียน จัดกิจกรร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดวังสำโรง

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 นายยุทธการ เทียนปั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังสำโรง ได้มอบหมายให้ นางสาวจันทนา ทับทอง คุณครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นายสมัย ใจภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 เป็นประธานในการอบรมเสริมสร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดป่าแดง

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 11:00 น. นายประจักษ์ ทองแจ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 และนายเชษฐ์ เทียม......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดป่าแดง

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 10:00 น. นายไชยยา สมถวิล นายอำเภอตะพานหิน พร้อมคณะกิ่งกาชาดอำเภอตะพานหิน ได้มอบทุนการศึกษาให้กับ เด็กชายปกรณ์......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดวังสำโรง

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 นายยุทธการ เทียนปั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังสำโรง ได้มอบหมายให้ นายพร ทองสุข พร้อมคณะครูส่วนหนึ่งได้นำลูกเสือสามัญรุ่นใ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 นายสมัย ใจภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิิตร เขต 2 เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดวังสำโรง

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 นายยุทธการ เทียนปั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังสำโรง พร้อมคณะครูได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก หรือ Internation Day......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดวังสำโรง

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 นายยุทธการ เทียนปั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังสำโรง พร้อมคณะครูได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ โดยมีวัตถ......
อ่านข่าวต่อ....