[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(วังสำโรง)

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินทางไกลและแรมคืนลูกเสือ–เนตรนารีสามัญ ประจำปี......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(วังสำโรง)

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายยุทธการ เทียนปั่น ประธานศูนย์ประสานงานสถานศึกษาตะพานหิน เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมสร้างค่าย กิ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดชัยศรี

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนวัดชัยศรีจัดกิจกรรมทำบุญขึ้น โดยคณะครุ นักเรียน และผู้ปกครองร่วมกันถวายภัตราหารเพล เพื่อเป็นศิริมงคลแก่โรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นายสมัย ใจภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง ได้มอบหมายให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมด้วยนักเรียน จัดกิจกรร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดชัยศรี

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนวัดชัยศรี จัดกิจกรรมเวียนเทียนและนั่งสมาธิเนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระลึกถึงคุณของพระธรรม และป......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดชัยศรี

เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนวัดชัยศรี นำโดยนายไพศาล เอี่ยมรอด ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัยศรี นำคณะผู้กำ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดชัยศรี

เมื่อวันที่ 8 กุมถภาพันธ์ 2562 โรงเรียนวัดชัยศรี นำนักเรียนและคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาศูนย์ประสานงานทับคล้อ 01 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(วังสำโรง)

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(วังสำโรง) เป็นสถานที่ในการสอบ O–Net ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนในศูนย์ประสานงานสถานศึกษาตะพานห......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(วังสำโรง)

วันที่ 30 มกราคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวลักษณ์ สินสมุทร์ นายกฤษณ์ จันทมาสและน.ส.อัญชลี ศรเพ็ชร ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต 2 ได้มาติดตามก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(วังสำโรง)

เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2562 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานในพิธีการเข้าค่ายวิชาการ (ติวเตอร์) O-Net นักเรียนชั้น......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(วังสำโรง)

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. นายยุทธการ เทียนปั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(วังสำโรง) คณะครูและผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมจัดงาน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดชัยศรี

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 โรงเรียนวัดชัยศรี นำนักเรียนทัศนศึกษาสวนนกชัยนาท จ.ชัยนาท เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ธรรมชาติ เชื่อมโยงความรู้จากห้องเรียนส......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(วังสำโรง)

เมื่อวันที่ 7–11 มกราคม 2562 นายยุทธการ เทียนปั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(วังสำโรง) คณะครูและนักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา-กีฬา “......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดชัยศรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 โรงเรียนวัดชัยศรี จัดกิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนวัดชัยศรี ตระหนักถึงบทบ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง

วันที่ 11 มกราคม 2562 นายสมัย ใจภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง และคณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 โดยมีนายเสถียร เ......
อ่านข่าวต่อ....