[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ สนามโรงเรียนบ้านเมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร โรงเรียนในสังกัดสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2 เข้าร่วมประกวดระเบ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 นายบานเย็น มูลเที่ยง รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องน้ำ (Water) และเทคโนโลยี (Technology) ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายประจักษ์ ทองแจ่ม รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธาน การประชุมคณะวิทยากรการอบรมยุวชนแกนนำป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายประวิตร วิริยม รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจ นางสุรินทร์ สังขวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านห้วย......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายบานเย็น มูลเที่ยง รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานการประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 4/2561 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและการปฏิบ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต2 เป็นประธาน เปิดการอบรม เรื่อง การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต2 พร้อมทีมผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการประเมินสัม......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 สพป.พิจิตร เขต 2 จัดกิจกรรม การแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 เพื่อสืบสานพระราชปณ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ สนามโรงเรียนวัดเขารวก อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร นายประจักษ์ ทองแจ่ม รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธาน การประกวดระเบียบแถ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 นายประจักษ์ ทองแจ่ม รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 เพื่......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 มอบทุนการศึกษาให้แก่ เด็กชายอดิศร สุขแซว นักเรียนพิการที่ไม่สามารถเดินได้ด้ว......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลที่โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสง......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายประวิตร วิริยม รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING) ซึ่ง สพฐ.กำหนดใ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต2 พร้อมทีมบริหารและบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏ......
อ่านข่าวต่อ....