[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ศูนย์ประสานงานสถาน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นายประจักษ์ ทองแจ่ม รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งคร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมสมาคมครูอำเภอบึงนาราง ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นายบานเย็น มูลเที่ยง รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่อ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันนี้ 12 สิงหาคม 2561 สพป.พิจิตร เขต 2 นำโดย นางปองรัตน์ มณีสุขสิริ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 ร่วมกับ นายสมศักดิ์ โพธิ์ศรีทอง นายอำเภอทับคล้อ เป็นประธานเปิดอาคารเรียนโรงเร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันนี้ 12 สิงหาคม 2561 นายประวิตร วิริยม รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 พร้อมคณะข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธี ลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีรวมพลังทางศาสนาเสริมส......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2561 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “ศูนย์การเรียนรู้ธรณีวิทยาจังหวัดพิจิต......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดการแสดงผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เขตตรว......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายประวิตร วิริยม รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving t......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 บุคลากร สพป.พิจิตร เขต 2 แสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต เคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนั......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน และการจัดค่ายเยาวชน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2561 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการ......
อ่านข่าวต่อ....