[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ของศูนย์ประสานงานสถานศึกษาบาง......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดการเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระดับช......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 2 มอบหมายให้ นายประจักษ์ ทองแจ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายสกุล หุ่นวัน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้กล่าวชี้แจงคณะกรรมการบันทึกคะแนน การประเมินความสา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินทางไกลและแรมคืนลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานการประชุมทีมบริหาร เพื่อเตรียมการรับการตรวจราชการ การติดตาม ตรว......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านวังบงค์ โรงเรียนบ้านวังกะทะ โรงเรียนบ้......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่ม “หนองตะแบกเกมส์” ของศูนย์ประสานงานสถานศ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานการประชุมสัมมนาศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต 2 ครั้งที่ 1/2562 เพ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 นายบานเย็น มูลเที่ยง รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานงานพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ นายประนอม ศรลัมพ์ บิดาของ นางปราณี ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกรีฑา กีฬา นักเรียนศูนย์ประสานงานสถานศึกษาบางมูลนาก ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นายสกุล หุ่นวัน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ จัดประชุมการประเมินความสามารถด้านก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 2 เข้าร่วมการอบรมโครงกา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท ไอเวิลด์ จำกัด จัดการประชุมปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาและการจัดการศึกษา 4.0 ศตวรรษที่ 21 สำหรับโรงเรียนด้วยระบบแพลตฟ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริการจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยคณะกรรมการประ......
อ่านข่าวต่อ....