[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 18 เมษายน 2561 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู จากโรงเรียนสิริวัฒนา เข้ารดน้ำดำหัวขอพร ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 , นายประวิตร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 17 เมษายน 2561 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการบริการจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ครั้งที่ 1/2561 เพื่......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2561 จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมงา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 9 เมษายน 2561 นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภาคเหนือ รุ่นที่ 1 โดย ว่าที่ร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. นายประวิตร วิริยม รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 ปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ จำนวน 11 รายดังนี้ 1. นายนิรุต เงิน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 29 มีนาคม 2561 นายประวิตร วิริยม รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดบ้านของพ่อบ้านพอเพียง เปิดรั้วโรงเรียน เปิดบ้านคุณธรรมและร่วมทำบุญกลางบ้......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 นายบานเย็น มูลเที่ยง รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานการประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 3/2561 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและการป......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 27 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2 ครั้งที่ 1/2561 ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. นายบานเย็น มูลเที่ยง รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานการประชุมเพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลวิจัย “รูปแบบบูรณาการควา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 22 มีนาคม 2561 นายประวิตร วิริยม รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 21 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของศูนย์ประสานงานสถานศึกษา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 16 มีนาคม 2561 นายประวิตร วิริยม เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการอมรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ งบประมาณ 2......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 15 มีนาคม 2561 นายบานเย็น มูลเที่ยง รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนการสอนทางไกล เพื่อให้ครูและบุค......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 14 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนการสอนทางไกล เพื่อให้ครูแล......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 13 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 พร้อมด้วย นายบานเย็น มูลเที่ยงรอง ผอ.สพป. และผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมต้อนรับ นายทอ......
อ่านข่าวต่อ....