[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมิ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานในการบริหารอัตรากำลัง อัตราจ้าง ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนในสังกัด (ตาม......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 สพป.พิจิตร เขต 2 ได้ดำเนินการบริหารอัตรากำลังอัตราจ้าง (ครูวิกฤต) จากโรงเรียนที่มีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ ที่ กคศ.กำหนด ไปกำหนดใน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 สพป.พิจิตร เขต 2 ได้ดำเนินการบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการ จากโรงเรียนที่มีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ ที่ กคศ.กำหนด ไปกำหนดในโรงเรีย......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นายสงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร พร้อมคณะ เดินทางมาส่ง ดร.ทวี หาแก้ว และ นางชุติกาญจน์ ทองแจ่ม ศึกษานิเทศก์......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สพป.พิจิตร เขต 2 ปฐมนิเทศ การบรรจุนักเรียนทุนตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 12 คน และปฐมนิเทศ การบร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน นักเรียนและเข้าชมศูนย์ธรณีวิทยาจังห......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 21 กันยายน 2561 นายบานเย็น มูลเที่ยง รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินตามรูปแบบแนวทางการประเม......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 20 กันยายน 2561 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2 ครั้งที่ 3/2561......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 19 กันยายน 2561 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานการประกวดโครงงานคุณธรรม ซึ่งสืบเนื่องจาก สพฐ.กำหนดนโยบายดำเนินการพัฒ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 19 กันยายน 2561 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดการถอดบทเรียน (Best Practice) การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 18 กันยายน 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนประชารัฐ จำนวน 36 โรงเรียน ณ ห้องประชุม 1 สพป.พิจิตร เ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 18 กันยายน 2561 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการครูผู้รับผิดชอบงานห้องสมุดโรงเรียนและโค......
อ่านข่าวต่อ....