[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมแนวทางการดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรกา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 นำคณะข้าราชการในสังกัด จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นางประเสริฐ สิงห์เวียง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ประชุมรับฟังการชี้แจงวิธีการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าอินเตอร์......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 พร้อมด้วย นายบานเย็น มูลเที่ยง นายประจักษ์ ทองแจ่ม รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 พร้อมด้วย นายบานเย็น มูลเที่ยง รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 นำข้าราชการและบุคลาก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกณฑ์ใหม่การมี/เลื่อนวิทยาฐานะใหม่ ว.......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น. นายสกุล หุ่นวัน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ประชุมคณะครู เพื่......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 มูลนิธิรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ โดย คุณนวลนิจ หงษ์วิวัฒน์ ประธานมูลนิธิ ผอ.ปาลิดา กุลรุ่งโรจน์ และคณะ มอบทุนการจัดการศึกษาแก่โร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. นายประวิตร วิริยม รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุม V......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นายประวิตร วิริยม รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนและผู้ขับรถโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/256......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดงานงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 พร้อมด้วย นายบานเย็น มูลเที่ยง รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 นำข้าราชการและบุคลากร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 นายสกุล หุ่นวัน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สพป.พิจิตร เขต 2 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 สพป.พิจิตร เขต 2 ปฐมนิเทศ การบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 11 คน รวมทั้งจัดทำประวัติข้าราช......
อ่านข่าวต่อ....