E-album ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1


[ Home | กลับหน้าหลัก ] [ เข้าสู่ระบบจัดการ ]
จํานวนภาพข่าวทั้งหมด 923 ภาพข่าว ค้นหาภาพข่าว
ภาพข่าวที่ ภาพข่าว / Topic ผู้ตั้งภาพข่าว [วันที่ภาพข่าว] อ่าน ข้อมูลล่าสุด [วันที่]
1006 สพป.เชียงราย เขต ๑ รับนโยบาย “เจ้าหน้าที่ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน” มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [8 ธ.ค. 2561] 12 8 [8 ธ.ค. 2561]
1005 ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ นำคณะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.๙ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [7 ธ.ค. 2561] 12 7 [7 ธ.ค. 2561]
1004 คณะ Living Seva & Friends บริจาคสิ่งของให้โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 (โรงเรียนกกน้อยวิทยา) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [3 ธ.ค. 2561] 24 17 [3 ธ.ค. 2561]
1002 คณะ Living Seva & Friends บริจาคสิ่งของให้โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 (โรงเรียนผาลั้ง) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [3 ธ.ค. 2561] 21 17 [3 ธ.ค. 2561]
0999 หน่วยสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [30 พ.ย. 2561] 16 9 [30 พ.ย. 2561]
0998 การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [27 พ.ย. 2561] 12 8 [27 พ.ย. 2561]
0997 ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเชียงราย คัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเข้าแข่งขัน “สพฐ.เกมส์” แล้ว มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [27 พ.ย. 2561] 13 9 [27 พ.ย. 2561]
0995 เชียงรายได้ตัวแทนนักเตะทีมฟุตบอล ในมหกรรมกีฬา "สพฐ.เกมส์" แล้ว มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [21 พ.ย. 2561] 21 15 [21 พ.ย. 2561]
0993 ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ เดินหน้านำนโยบายลงพื้นที่ตรวจสอบจำนวนนักเรียน มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [20 พ.ย. 2561] 26 18 [20 พ.ย. 2561]
0992 ประชุมชี้แจงระบบการบริหารจัดการสอบ NT Access มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [16 พ.ย. 2561] 28 12 [16 พ.ย. 2561]
0990 ปรับปรุงภูมิทัศน์ สพป.เชียงราย เขต ๑ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [14 พ.ย. 2561] 15 6 [14 พ.ย. 2561]
0989 ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [13 พ.ย. 2561] 12 3 [13 พ.ย. 2561]
0988 " PLC เตรียมความพร้อมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา ของกลุ่มนิเทศฯ" มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [13 พ.ย. 2561] 14 8 [13 พ.ย. 2561]
0987 ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์ครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทาน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [13 พ.ย. 2561] 8 3 [13 พ.ย. 2561]
0986 คัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [13 พ.ย. 2561] 11 7 [13 พ.ย. 2561]
0985 รับมอบทุนอาหารกลางวัน โดยทางสมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [13 พ.ย. 2561] 14 8 [13 พ.ย. 2561]
0983 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโป่ง มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [13 พ.ย. 2561] 14 8 [13 พ.ย. 2561]
0982 มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี2561 (7) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [10 พ.ย. 2561] 21 6 [10 พ.ย. 2561]
0981 มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี2561 (6) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [10 พ.ย. 2561] 23 6 [10 พ.ย. 2561]
0980 มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี2561 (5) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [8 พ.ย. 2561] 28 9 [10 พ.ย. 2561]
0979 มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี2561 (4) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [8 พ.ย. 2561] 27 10 [8 พ.ย. 2561]
0978 มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี2561 (3) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [8 พ.ย. 2561] 31 15 [8 พ.ย. 2561]
0977 มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี2561 (2) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [8 พ.ย. 2561] 37 16 [8 พ.ย. 2561]
0976 มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี2561 (1) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [8 พ.ย. 2561] 28 9 [8 พ.ย. 2561]
0975 ประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [7 พ.ย. 2561] 11 3 [7 พ.ย. 2561]
0974 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [7 พ.ย. 2561] 20 6 [7 พ.ย. 2561]
0973 สัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ (คณะทำงาน) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [7 พ.ย. 2561] 15 5 [7 พ.ย. 2561]
0972 ถวายกฐินพระราชทาน สพฐ. ณ วัดเจ็ดยอด อ.เมือง จ.เชียงราย (คณะทำงาน) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [7 พ.ย. 2561] 24 12 [7 พ.ย. 2561]
0971 ถวายกฐินพระราชทาน สพฐ. ณ วัดเจ็ดยอด อ.เมือง จ.เชียงราย มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [7 พ.ย. 2561] 18 5 [7 พ.ย. 2561]
0970 สัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [6 พ.ย. 2561] 16 8 [6 พ.ย. 2561]
= ภาพข่าวใหม่ = ภาพข่าวที่ยังไม่มีคนตอบ = ภาพข่าวที่ถูกตอบแล้ว = ภาพข่าวสุดฮอต
กำลังแสดงหน้าที่ 1/31 หน้าถัดไป=2
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>