E-album ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1


[ Home | กลับหน้าหลัก ] [ เข้าสู่ระบบจัดการ ]
จํานวนภาพข่าวทั้งหมด 857 ภาพข่าว ค้นหาภาพข่าว
ภาพข่าวที่ ภาพข่าว / Topic ผู้ตั้งภาพข่าว [วันที่ภาพข่าว] อ่าน ข้อมูลล่าสุด [วันที่]
0929 นิทรรศการแสดงผลงาน มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [8 มิ.ย. 2561] 99 48 [8 มิ.ย. 2561]
0928 พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [23 พ.ค. 2561] 23 4 [23 พ.ค. 2561]
0927 ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.เชียงรายเขต ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [23 พ.ค. 2561] 35 19 [23 พ.ค. 2561]
0926 สะเต็มศึกษา มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [9 พ.ค. 2561] 37 20 [9 พ.ค. 2561]
0925 การอบรมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [1 พ.ค. 2561] 25 7 [1 พ.ค. 2561]
0924 เปิดโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” Life Saving โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [1 พ.ค. 2561] 23 9 [1 พ.ค. 2561]
0923 การเพิ่มศักยภาพคนพิการทางการเรียนรู้ในด้านการประกอบอาชีพมีงานทำ มีรายได้ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [30 เม.ย. 2561] 27 12 [1 พ.ค. 2561]
0922 พิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว – ทำบุญสำนักงานฯ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [19 เม.ย. 2561] 61 39 [3 พ.ค. 2561]
0921 รดน้ำดำหัว “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง” มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [19 เม.ย. 2561] 24 6 [19 เม.ย. 2561]
0920 กีฬาสานสัมพันธ์ ๕ เขต จังหวัดเชียงราย มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [3 เม.ย. 2561] 36 4 [3 เม.ย. 2561]
0919 พิธีมอบเหรียญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๐ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [2 เม.ย. 2561] 123 87 [3 เม.ย. 2561]
0918 รับมอบห้องสมุด “๑๐๐ ปี ศรีจุฬา” ณ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ [27 มี.ค. 2561] 30 6 [27 มี.ค. 2561]
0917 สพป.อุทัยธานี เขต ๒ ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานตามกลุ่มงาน มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [2 มี.ค. 2561] 50 12 [2 มี.ค. 2561]
0915 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการผู้ตรวจข้อสอบกลาง มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [2 มี.ค. 2561] 46 7 [2 มี.ค. 2561]
0914 งาน “เปิดเฮีือน เยือนบ้าน โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ปีการศึกษา ๒๕๖๐” มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [2 มี.ค. 2561] 52 12 [2 มี.ค. 2561]
0913 การพัฒนาผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [2 มี.ค. 2561] 43 6 [2 มี.ค. 2561]
0912 การแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ (รอบระดับประเทศ) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [28 ก.พ. 2561] 50 15 [28 ก.พ. 2561]
0911 ประชุมมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มคลัสเตอร์ที่ ๓ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [22 ก.พ. 2561] 42 6 [22 ก.พ. 2561]
0910 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (Reading Test :RT) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [22 ก.พ. 2561] 44 9 [22 ก.พ. 2561]
0909 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [10 ก.พ. 2561] 64 16 [10 ก.พ. 2561]
0908 นายบุญล้อม โสภาพรม รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดและมอบรางวัลแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [9 ก.พ. 2561] 58 18 [9 ก.พ. 2561]
0907 ผอ.สพปเชียงราย เขต 1 ร่วมทำบุญตักบาตร และอ่านสารวันครู มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [9 ก.พ. 2561] 46 3 [9 ก.พ. 2561]
0906 ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1ร่วมปลูกต้นไม้ ณ โรงเรียนบ้านดอยฮาง และเดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้บ้านจะนู มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [5 ก.พ. 2561] 48 5 [5 ก.พ. 2561]
0903 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [7 ธ.ค. 2560] 52 3 [7 ธ.ค. 2560]
0902 นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บร มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [30 พ.ย. 2560] 75 9 [30 พ.ย. 2560]
0896 กิจกรรมโครงการอบรมครูผู้ช่วยปี60-4 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ กลุ่มบริหารงานบุคคล [6 ต.ค. 2560] 101 33 [6 ต.ค. 2560]
0895 กิจกรรมโครงการอบรมครูผู้ช่วยปี60-3 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ กลุ่มบริหารงานบุคคล [6 ต.ค. 2560] 76 23 [6 ต.ค. 2560]
0894 กิจกรรมโครงการอบรมครูผู้ช่วยปี60-2 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ กลุ่มบริหารงานบุคคล [6 ต.ค. 2560] 60 12 [6 ต.ค. 2560]
0893 กิจกรรมโครงการอบรมครูผู้ช่วยปี60-1 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ กลุ่มบริหารงานบุคคล [6 ต.ค. 2560] 74 20 [6 ต.ค. 2560]
0890 กิจกรรมโครงการอบรมครูผู้ช่วยปี60 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ กลุ่มบริหารงานบุคคล [6 ต.ค. 2560] 71 10 [6 ต.ค. 2560]
= ภาพข่าวใหม่ = ภาพข่าวที่ยังไม่มีคนตอบ = ภาพข่าวที่ถูกตอบแล้ว = ภาพข่าวสุดฮอต
กำลังแสดงหน้าที่ 1/29 หน้าถัดไป=2
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>