E-album ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1


[ Home | กลับหน้าหลัก ] [ เข้าสู่ระบบจัดการ ]
จํานวนภาพข่าวทั้งหมด 845 ภาพข่าว ค้นหาภาพข่าว
ภาพข่าวที่ ภาพข่าว / Topic ผู้ตั้งภาพข่าว [วันที่ภาพข่าว] อ่าน ข้อมูลล่าสุด [วันที่]
0917 สพป.อุทัยธานี เขต ๒ ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานตามกลุ่มงาน มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [2 มี.ค. 2561] 25 12 [2 มี.ค. 2561]
0915 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการผู้ตรวจข้อสอบกลาง มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [2 มี.ค. 2561] 19 7 [2 มี.ค. 2561]
0914 งาน “เปิดเฮีือน เยือนบ้าน โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ปีการศึกษา ๒๕๖๐” มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [2 มี.ค. 2561] 26 12 [2 มี.ค. 2561]
0913 การพัฒนาผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [2 มี.ค. 2561] 18 6 [2 มี.ค. 2561]
0912 การแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ (รอบระดับประเทศ) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [28 ก.พ. 2561] 27 15 [28 ก.พ. 2561]
0911 ประชุมมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มคลัสเตอร์ที่ ๓ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [22 ก.พ. 2561] 23 6 [22 ก.พ. 2561]
0910 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (Reading Test :RT) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [22 ก.พ. 2561] 26 9 [22 ก.พ. 2561]
0909 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [10 ก.พ. 2561] 44 16 [10 ก.พ. 2561]
0908 นายบุญล้อม โสภาพรม รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดและมอบรางวัลแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [9 ก.พ. 2561] 39 18 [9 ก.พ. 2561]
0907 ผอ.สพปเชียงราย เขต 1 ร่วมทำบุญตักบาตร และอ่านสารวันครู มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [9 ก.พ. 2561] 25 3 [9 ก.พ. 2561]
0906 ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1ร่วมปลูกต้นไม้ ณ โรงเรียนบ้านดอยฮาง และเดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้บ้านจะนู มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [5 ก.พ. 2561] 27 5 [5 ก.พ. 2561]
0903 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [7 ธ.ค. 2560] 32 3 [7 ธ.ค. 2560]
0902 นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บร มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [30 พ.ย. 2560] 55 9 [30 พ.ย. 2560]
0896 กิจกรรมโครงการอบรมครูผู้ช่วยปี60-4 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ กลุ่มบริหารงานบุคคล [6 ต.ค. 2560] 79 33 [6 ต.ค. 2560]
0895 กิจกรรมโครงการอบรมครูผู้ช่วยปี60-3 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ กลุ่มบริหารงานบุคคล [6 ต.ค. 2560] 57 23 [6 ต.ค. 2560]
0894 กิจกรรมโครงการอบรมครูผู้ช่วยปี60-2 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ กลุ่มบริหารงานบุคคล [6 ต.ค. 2560] 42 12 [6 ต.ค. 2560]
0893 กิจกรรมโครงการอบรมครูผู้ช่วยปี60-1 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ กลุ่มบริหารงานบุคคล [6 ต.ค. 2560] 55 20 [6 ต.ค. 2560]
0890 กิจกรรมโครงการอบรมครูผู้ช่วยปี60 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ กลุ่มบริหารงานบุคคล [6 ต.ค. 2560] 51 10 [6 ต.ค. 2560]
0887 (15)วันครู ครั้งที่ 61 ปี 2560 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [16 ม.ค. 2560] 204 14 [16 ม.ค. 2560]
0886 (14)วันครู ครั้งที่ 61 ปี 2560 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [16 ม.ค. 2560] 135 14 [16 ม.ค. 2560]
0885 (13)วันครู ครั้งที่ 61 ปี 2560 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [16 ม.ค. 2560] 117 14 [16 ม.ค. 2560]
0884 (12)วันครู ครั้งที่ 61 ปี 2560 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [16 ม.ค. 2560] 105 14 [16 ม.ค. 2560]
0883 (11)วันครู ครั้งที่ 61 ปี 2560 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [16 ม.ค. 2560] 120 14 [16 ม.ค. 2560]
0882 (10)วันครู ครั้งที่ 61 ปี 2560 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [16 ม.ค. 2560] 110 14 [16 ม.ค. 2560]
0881 (9)วันครู ครั้งที่ 61 ปี 2560 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [16 ม.ค. 2560] 108 14 [16 ม.ค. 2560]
0880 (8)วันครู ครั้งที่ 61 ปี 2560 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [16 ม.ค. 2560] 119 14 [16 ม.ค. 2560]
0879 (7)วันครู ครั้งที่ 61 ปี 2560 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [16 ม.ค. 2560] 137 14 [16 ม.ค. 2560]
0878 (6)วันครู ครั้งที่ 61 ปี 2560 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [16 ม.ค. 2560] 133 14 [16 ม.ค. 2560]
0877 (5)วันครู ครั้งที่ 61 ปี 2560 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [16 ม.ค. 2560] 147 14 [16 ม.ค. 2560]
0876 (4)วันครู ครั้งที่ 61 ปี 2560 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [16 ม.ค. 2560] 143 14 [16 ม.ค. 2560]
= ภาพข่าวใหม่ = ภาพข่าวที่ยังไม่มีคนตอบ = ภาพข่าวที่ถูกตอบแล้ว = ภาพข่าวสุดฮอต
กำลังแสดงหน้าที่ 1/29 หน้าถัดไป=2
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>