E-album ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1


ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ นำคณะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.๙


วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ นำคณะบุคลากรทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ร.๙ แสดงออกถึงความจงรักภักดี ณ ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าจีเอ็มเอส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 16:54 น. ]ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ นำคณะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.๙
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 16:55 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 17:09 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ นำคณะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.๙
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 17:21 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ นำคณะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.๙
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 17:22 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ นำคณะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.๙
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 17:23 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ นำคณะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.๙
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 17:24 น. ] ผู้ตอบคนที่ 7ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ นำคณะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.๙
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 17:24 น. ] ผู้ตอบคนที่ 8.::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1