E-album ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1


"ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม"


นำโดย ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษา ทำกิจกรรม "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" ด้วยการประกวดพิมพ์ลายและรณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561
ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพุธ ที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 15:11 น. ]"ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม"
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพุธ ที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 15:18 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3"ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม"
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพุธ ที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 15:18 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4"ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม"
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพุธ ที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 15:19 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5"ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม"
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพุธ ที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 15:22 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6"ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม"
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพุธ ที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 15:30 น. ] ผู้ตอบคนที่ 7"ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม"
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพุธ ที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 15:39 น. ] ผู้ตอบคนที่ 8"ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม"
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพุธ ที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 15:40 น. ] ผู้ตอบคนที่ 9"ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม"
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพุธ ที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 15:40 น. ] ผู้ตอบคนที่ 10"ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม"
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพุธ ที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 15:41 น. ] ผู้ตอบคนที่ 11"ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม"
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพุธ ที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 15:41 น. ] ผู้ตอบคนที่ 12"ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม"
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพุธ ที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 15:41 น. ] ผู้ตอบคนที่ 13"ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม"
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพุธ ที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 15:42 น. ] ผู้ตอบคนที่ 14"ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม"
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพุธ ที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 15:42 น. ] ผู้ตอบคนที่ 15"ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม"
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพุธ ที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 15:42 น. ] ผู้ตอบคนที่ 16"ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม"
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพุธ ที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 15:43 น. ] ผู้ตอบคนที่ 17.::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1