E-album ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1


พิธีเปิดลานกีฬาเพื่อประชาชนออกกำลังกาย


เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดสนามกีฬาให้ประชาชนออกกำลังกาย ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งรับนโยบายของรัฐบาล "โครงการเปิดสนามกีฬาให้ประชาชนออกกำลังกาย" โดยมีคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ ครู นักเรียน และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมในพิธีเปิดนี้
ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพุธ ที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 15:45 น. ]พิธีเปิดลานกีฬาเพื่อประชาชน
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพุธ ที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 15:45 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1พิธีเปิดลานกีฬาเพื่อประชาชน
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพุธ ที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 15:46 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2พิธีเปิดลานกีฬาเพื่อประชาชน
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพุธ ที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 15:46 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3พิธีเปิดลานกีฬาเพื่อประชาชน
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพุธ ที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 15:47 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4พิธีเปิดลานกีฬาเพื่อประชาชน
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพุธ ที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 16:02 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5พิธีเปิดลานกีฬาเพื่อประชาชน
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพุธ ที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 16:03 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6.::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1