E-album ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1


มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี2561 (4)


การแข่งขันการตั้งค่ายพักแรมลูกเสือ ณ โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน
ประชาสัมพันธ์ 118.172.97.178 [ วันพฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 21:36 น. ]การแข่งขันการตั้งค่ายพักแรมลูกเสือ ณ โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.172.97.178 [ วันพฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 21:36 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1การแข่งขันการตั้งค่ายพักแรมลูกเสือ ณ โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.172.97.178 [ วันพฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 21:37 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2การแข่งขันการตั้งค่ายพักแรมลูกเสือ ณ โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.172.97.178 [ วันพฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 21:37 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3การแข่งขันการตั้งค่ายพักแรมลูกเสือ ณ โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.172.97.178 [ วันพฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 21:38 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4การแข่งขันโดยนลูกบอลลงตะกร้า ณ โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.172.97.178 [ วันพฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 21:39 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5การแข่งขันโดยนลูกบอลลงตะกร้า ณ โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.172.97.178 [ วันพฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 21:40 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6การแข่งขันทักษะการใช้เข็มทิศ ณ โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.172.97.178 [ วันพฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 21:40 น. ] ผู้ตอบคนที่ 7การแข่งขันทักษะการใช้เข็มทิศ ณ โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.172.97.178 [ วันพฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 21:41 น. ] ผู้ตอบคนที่ 8การแข่งขันทักษะการทรงตัว ณ โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.172.97.178 [ วันพฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 21:42 น. ] ผู้ตอบคนที่ 9การแข่งขันทักษะการทรงตัว ณ โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.172.97.178 [ วันพฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 21:42 น. ] ผู้ตอบคนที่ 10.::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1