E-album ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1


มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี2561 (6)


การแข่งขันเครื่องเครื่องบินพลังยาง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันเสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:42 น. ]



การแข่งขันเครื่องเครื่องบินพลังยาง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันเสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:42 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1



การแข่งขันเครื่องเครื่องบินพลังยาง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันเสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:43 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2



การแข่งขันเครื่องเครื่องบินพลังยาง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันเสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:44 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3



การแข่งขันเครื่องเครื่องบินพลังยาง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันเสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:44 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4



การแข่งขันเครื่องเครื่องบินพลังยาง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันเสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:45 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6



การแข่งขันเครื่องเครื่องบินพลังยาง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันเสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:45 น. ] ผู้ตอบคนที่ 7



.::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1