E-album ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1


มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี2561 (7)


การแข่งขันเครื่องร่อนบินนาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันเสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:47 น. ]การแข่งขันเครื่องร่อนบินนาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันเสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:47 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1การแข่งขันเครื่องร่อนบินนาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันเสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:47 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2การแข่งขันเครื่องร่อนบินนาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันเสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:48 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3การแข่งขันเครื่องร่อนบินนาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันเสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:48 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4การแข่งขันเครื่องร่อนบินนาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันเสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:49 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5การแข่งขันเครื่องร่อนบินนาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันเสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:49 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6.::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1