E-album ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1


รับมอบทุนอาหารกลางวัน โดยทางสมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย


วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนโรงเรียนในสังกัด รับมอบทุนอาหารกลางวัน โดยทางสมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย และบุคลากรภายนอก ให้การสนับสนุนทุนฯสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนจำนวน ๖ โรงเรียน รวม ๓๐ ทุน ณ โรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท เชียงราย
ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17:41 น. ]รับมอบทุนอาหารกลางวัน โดยทางสมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17:42 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1รับมอบทุนอาหารกลางวัน โดยทางสมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17:43 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2รับมอบทุนอาหารกลางวัน โดยทางสมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย


โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17:43 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3รับมอบทุนอาหารกลางวัน โดยทางสมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย


โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17:45 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4รับมอบทุนอาหารกลางวัน โดยทางสมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย


โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17:45 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5รับมอบทุนอาหารกลางวัน โดยทางสมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย


โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17:46 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6รับมอบทุนอาหารกลางวัน โดยทางสมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย


โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17:46 น. ] ผู้ตอบคนที่ 7รับมอบทุนอาหารกลางวัน โดยทางสมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย


โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17:47 น. ] ผู้ตอบคนที่ 8.::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1