E-album ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1


ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์ครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทาน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี


เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์ครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทาน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัดครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพวงชมพู เพื่อกำหนดแนวทางรวบรวมข้อมูลใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือก
ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18:17 น. ]เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์ครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทาน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัดครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพวงชมพู เพื่อกำหนดแนวทางรวบรวมข้อมูลใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือก
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18:17 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์ครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทาน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัดครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพวงชมพู เพื่อกำหนดแนวทางรวบรวมข้อมูลใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือก
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18:17 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์ครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทาน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัดครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพวงชมพู เพื่อกำหนดแนวทางรวบรวมข้อมูลใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือก
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18:17 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3.::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1