E-album ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1


ปรับปรุงภูมิทัศน์ สพป.เชียงราย เขต ๑


ฝ่ายอาคารสถานที่ สพป.เชียงราย เขต ๑ ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาอาคารสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ สร้างบรรยากาศที่สะอาด ปลอดโปร่ง เสริมสุขภาพจิต -กาย แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:55 น. ]ปรับปรุงภูมิทัศน์ สพป.เชียงราย เขต ๑
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17:02 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1ปรับปรุงภูมิทัศน์ สพป.เชียงราย เขต ๑
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17:02 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2ปรับปรุงภูมิทัศน์ สพป.เชียงราย เขต ๑
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17:03 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3ปรับปรุงภูมิทัศน์ สพป.เชียงราย เขต ๑
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17:03 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4ปรับปรุงภูมิทัศน์ สพป.เชียงราย เขต ๑
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17:03 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5ปรับปรุงภูมิทัศน์ สพป.เชียงราย เขต ๑
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17:04 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6.::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1