E-album ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1


เชียงรายได้ตัวแทนนักเตะทีมฟุตบอล ในมหกรรมกีฬา "สพฐ.เกมส์" แล้ว


วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬา "สพฐ. เกมส์" ระดับจังหว้ดเชียงราย ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งเป็นมหกรรมการแข่งขันกีฬาที่ สพฐ. จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยครั้งนี้เป็นการแข่งขันชนิดกีฬาฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี นายอรรณพ จูจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ กล่าวรายงานผลการแข่งขัน ทีมที่ชนะเลิศเป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงรายได้ไปแข่งขันต่อในระดับภาคเหนือ ได้แก่ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันพุธ ที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:25 น. ]เชียงรายได้ตัวแทนนักเตะทีมฟุตบอล ในมหกรรมกีฬา "สพฐ.เกมส์" แล้ว
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันพุธ ที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:26 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1เชียงรายได้ตัวแทนนักเตะทีมฟุตบอล ในมหกรรมกีฬา "สพฐ.เกมส์" แล้ว
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันพุธ ที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:27 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2เชียงรายได้ตัวแทนนักเตะทีมฟุตบอล ในมหกรรมกีฬา "สพฐ.เกมส์" แล้ว
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันพุธ ที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:28 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3เชียงรายได้ตัวแทนนักเตะทีมฟุตบอล ในมหกรรมกีฬา "สพฐ.เกมส์" แล้ว
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันพุธ ที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:28 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4เชียงรายได้ตัวแทนนักเตะทีมฟุตบอล ในมหกรรมกีฬา "สพฐ.เกมส์" แล้ว
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันพุธ ที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:29 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5เชียงรายได้ตัวแทนนักเตะทีมฟุตบอล ในมหกรรมกีฬา "สพฐ.เกมส์" แล้ว
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันพุธ ที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:29 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6เชียงรายได้ตัวแทนนักเตะทีมฟุตบอล ในมหกรรมกีฬา "สพฐ.เกมส์" แล้ว
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันพุธ ที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:29 น. ] ผู้ตอบคนที่ 7เชียงรายได้ตัวแทนนักเตะทีมฟุตบอล ในมหกรรมกีฬา "สพฐ.เกมส์" แล้ว
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันพุธ ที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:30 น. ] ผู้ตอบคนที่ 8เชียงรายได้ตัวแทนนักเตะทีมฟุตบอล ในมหกรรมกีฬา "สพฐ.เกมส์" แล้ว
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันพุธ ที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:30 น. ] ผู้ตอบคนที่ 9เชียงรายได้ตัวแทนนักเตะทีมฟุตบอล ในมหกรรมกีฬา "สพฐ.เกมส์" แล้ว
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันพุธ ที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:31 น. ] ผู้ตอบคนที่ 10เชียงรายได้ตัวแทนนักเตะทีมฟุตบอล ในมหกรรมกีฬา "สพฐ.เกมส์" แล้ว
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันพุธ ที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:31 น. ] ผู้ตอบคนที่ 11เชียงรายได้ตัวแทนนักเตะทีมฟุตบอล ในมหกรรมกีฬา "สพฐ.เกมส์" แล้ว
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันพุธ ที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:33 น. ] ผู้ตอบคนที่ 12เชียงรายได้ตัวแทนนักเตะทีมฟุตบอล ในมหกรรมกีฬา "สพฐ.เกมส์" แล้ว
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันพุธ ที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:33 น. ] ผู้ตอบคนที่ 13การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างทีมเชียงรายกับทีมสมุทรสงคราม
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันพุธ ที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:34 น. ] ผู้ตอบคนที่ 14เชียงรายได้ตัวแทนนักเตะทีมฟุตบอล ในมหกรรมกีฬา "สพฐ.เกมส์" แล้ว
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันพุธ ที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:36 น. ] ผู้ตอบคนที่ 15.::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1