E-album ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1


ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเชียงราย คัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเข้าแข่งขัน “สพฐ.เกมส์” แล้ว


วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายบุญล้อม โสภาพรม รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์”นักเรียนการศึกษาพิเศษและเรียนรวม เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัด โดยมีนักเรียนแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันฯ ณ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุ+++
ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันอังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:57 น. ]นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์”นักเรียนการศึกษาพิเศษและเรียนรวม
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันอังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:59 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเชียงราย คัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเข้าแข่งขัน “สพฐ.เกมส์” แล้ว
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันอังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:01 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเชียงราย คัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเข้าแข่งขัน “สพฐ.เกมส์” แล้ว
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันอังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:01 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเชียงราย คัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเข้าแข่งขัน “สพฐ.เกมส์” แล้ว
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันอังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:01 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเชียงราย คัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเข้าแข่งขัน “สพฐ.เกมส์” แล้ว
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันอังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:02 น. ] ผู้ตอบคนที่ 7ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเชียงราย คัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเข้าแข่งขัน “สพฐ.เกมส์” แล้ว
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันอังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:02 น. ] ผู้ตอบคนที่ 8ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเชียงราย คัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเข้าแข่งขัน “สพฐ.เกมส์” แล้ว
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันอังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:02 น. ] ผู้ตอบคนที่ 9ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเชียงราย คัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเข้าแข่งขัน “สพฐ.เกมส์” แล้ว
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันอังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:03 น. ] ผู้ตอบคนที่ 10ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเชียงราย คัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเข้าแข่งขัน “สพฐ.เกมส์” แล้ว
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันอังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:03 น. ] ผู้ตอบคนที่ 11.::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1