E-album ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1


หน่วยสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด


เลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย ณ สพป.เชียงราย เขต ๑
ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:49 น. ]เลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย ณ สพป.เชียงราย เขต ๑
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:50 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1เลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย ณ สพป.เชียงราย เขต ๑
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:50 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2เลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย ณ สพป.เชียงราย เขต ๑
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:50 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3เลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย ณ สพป.เชียงราย เขต ๑
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:51 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4เลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย ณ สพป.เชียงราย เขต ๑
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:51 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5เลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย ณ สพป.เชียงราย เขต ๑
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:51 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6เลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย ณ สพป.เชียงราย เขต ๑
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:52 น. ] ผู้ตอบคนที่ 7เลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย ณ สพป.เชียงราย เขต ๑
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:52 น. ] ผู้ตอบคนที่ 8เลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย ณ สพป.เชียงราย เขต ๑
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:52 น. ] ผู้ตอบคนที่ 9.::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1