E-album ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1


[ Home | กลับหน้าหลัก ] [ เข้าสู่ระบบจัดการ E-album ]
จํานวนภาพข่าวทั้งหมด 930 ภาพข่าว ค้นหาภาพข่าว
ภาพข่าวที่ ภาพข่าว / Topic ผู้ตั้งภาพข่าว [วันที่ภาพข่าว] อ่าน ข้อมูลล่าสุด [วันที่]
1013 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่สากล 2562 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [4 ม.ค. 2562] 35 21 [4 ม.ค. 2562]
1012 กีฬาสานสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต 1 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [3 ม.ค. 2562] 38 23 [4 ม.ค. 2562]
1011 พิธีเปิดลานกีฬาเพื่อประชาชนออกกำลังกาย มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [2 ม.ค. 2562] 11 6 [2 ม.ค. 2562]
1010 "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [2 ม.ค. 2562] 28 15 [2 ม.ค. 2562]
1009 เปิดแข่งขันแล้ว กีฬานักเรียน“ขุนกรณ์ดอนชัยเกมส์ 2561” มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [20 ธ.ค. 2561] 30 20 [20 ธ.ค. 2561]
1008 ๗ ผอ.สพท. คลัสเตอร์ ๑๖ รับการประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่ระยะเวลา ๑ ปี มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [20 ธ.ค. 2561] 21 13 [20 ธ.ค. 2561]
1007 ประชุมเตรียมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [13 ธ.ค. 2561] 28 7 [13 ธ.ค. 2561]
1006 สพป.เชียงราย เขต ๑ รับนโยบาย “เจ้าหน้าที่ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน” มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [8 ธ.ค. 2561] 29 8 [8 ธ.ค. 2561]
1005 ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ นำคณะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.๙ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [7 ธ.ค. 2561] 25 7 [7 ธ.ค. 2561]
1004 คณะ Living Seva & Friends บริจาคสิ่งของให้โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 (โรงเรียนกกน้อยวิทยา) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [3 ธ.ค. 2561] 31 17 [3 ธ.ค. 2561]
1002 คณะ Living Seva & Friends บริจาคสิ่งของให้โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 (โรงเรียนผาลั้ง) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [3 ธ.ค. 2561] 28 17 [3 ธ.ค. 2561]
0999 หน่วยสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [30 พ.ย. 2561] 24 9 [30 พ.ย. 2561]
0998 การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [27 พ.ย. 2561] 19 8 [27 พ.ย. 2561]
0997 ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเชียงราย คัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเข้าแข่งขัน “สพฐ.เกมส์” แล้ว มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [27 พ.ย. 2561] 21 9 [27 พ.ย. 2561]
0995 เชียงรายได้ตัวแทนนักเตะทีมฟุตบอล ในมหกรรมกีฬา "สพฐ.เกมส์" แล้ว มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [21 พ.ย. 2561] 23 15 [21 พ.ย. 2561]
0993 ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ เดินหน้านำนโยบายลงพื้นที่ตรวจสอบจำนวนนักเรียน มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [20 พ.ย. 2561] 31 18 [20 พ.ย. 2561]
0992 ประชุมชี้แจงระบบการบริหารจัดการสอบ NT Access มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [16 พ.ย. 2561] 33 12 [16 พ.ย. 2561]
0990 ปรับปรุงภูมิทัศน์ สพป.เชียงราย เขต ๑ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [14 พ.ย. 2561] 18 6 [14 พ.ย. 2561]
0989 ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [13 พ.ย. 2561] 15 3 [13 พ.ย. 2561]
0988 " PLC เตรียมความพร้อมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา ของกลุ่มนิเทศฯ" มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [13 พ.ย. 2561] 21 8 [13 พ.ย. 2561]
0987 ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์ครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทาน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [13 พ.ย. 2561] 14 3 [13 พ.ย. 2561]
0986 คัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [13 พ.ย. 2561] 15 7 [13 พ.ย. 2561]
0985 รับมอบทุนอาหารกลางวัน โดยทางสมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [13 พ.ย. 2561] 17 8 [13 พ.ย. 2561]
0983 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโป่ง มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [13 พ.ย. 2561] 21 8 [13 พ.ย. 2561]
0982 มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี2561 (7) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [10 พ.ย. 2561] 29 6 [10 พ.ย. 2561]
0981 มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี2561 (6) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [10 พ.ย. 2561] 29 6 [10 พ.ย. 2561]
0980 มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี2561 (5) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [8 พ.ย. 2561] 33 9 [10 พ.ย. 2561]
0979 มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี2561 (4) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [8 พ.ย. 2561] 32 10 [8 พ.ย. 2561]
0978 มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี2561 (3) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [8 พ.ย. 2561] 37 15 [8 พ.ย. 2561]
0977 มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี2561 (2) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [8 พ.ย. 2561] 43 16 [8 พ.ย. 2561]
= ภาพข่าวใหม่ = ภาพข่าวที่ยังไม่มีคนตอบ = ภาพข่าวที่ถูกตอบแล้ว = ภาพข่าวสุดฮอต
กำลังแสดงหน้าที่ 1/31 หน้าถัดไป=2
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>