E-album ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1


[ Home | กลับหน้าหลัก ] [ เข้าสู่ระบบจัดการ E-album ]
จํานวนภาพข่าวทั้งหมด 930 ภาพข่าว ค้นหาภาพข่าว
ภาพข่าวที่ ภาพข่าว / Topic ผู้ตั้งภาพข่าว [วันที่ภาพข่าว] อ่าน ข้อมูลล่าสุด [วันที่]
0709 (2) กฐินสพป.เชียงราย เขต 1 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1 [13 พ.ย. 2558] 150 11 [13 พ.ย. 2558]
0708 กฐินสพป.เชียงราย เขต 1 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1 [13 พ.ย. 2558] 154 11 [13 พ.ย. 2558]
0707 AAR ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (2) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [10 พ.ย. 2558] 183 13 [10 พ.ย. 2558]
0706 AAR ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [10 พ.ย. 2558] 145 13 [10 พ.ย. 2558]
0705 ประชุมการจัดซื้อครุภัณฑ์ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [10 พ.ย. 2558] 131 7 [10 พ.ย. 2558]
0704 Best Practice โรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน (12) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1 [5 ต.ค. 2558] 158 12 [5 ต.ค. 2558]
0703 Best Practice โรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน (11) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1 [5 ต.ค. 2558] 130 12 [5 ต.ค. 2558]
0701 ิBest Practice โรงเรียนโครงการปฏิรูปการเรียนรู้ (10) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1 [5 ต.ค. 2558] 123 11 [5 ต.ค. 2558]
0700 ิBest Practice โรงเรียนโครงการปฏิรูปการเรียนรู้ (9) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1 [5 ต.ค. 2558] 111 11 [5 ต.ค. 2558]
0699 Best Practice โรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน (8) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1 [5 ต.ค. 2558] 120 11 [5 ต.ค. 2558]
0697 Best Practice โรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน (6) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1 [5 ต.ค. 2558] 120 11 [5 ต.ค. 2558]
0696 ิBest Practice โรงเรียนโครงการปฏิรูปการเรียนรู้ (5) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1 [5 ต.ค. 2558] 113 11 [5 ต.ค. 2558]
0695 ฺ Best Practice โรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน (4) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1 [5 ต.ค. 2558] 114 11 [5 ต.ค. 2558]
0694 Best Practice โรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน (3) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1 [5 ต.ค. 2558] 121 11 [5 ต.ค. 2558]
0693 Best Practice โรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน (2) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1 [5 ต.ค. 2558] 130 11 [5 ต.ค. 2558]
0692 Best Practice โรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1 [5 ต.ค. 2558] 141 11 [5 ต.ค. 2558]
0691 DLIT พัฒนาการเรียนการสอน (2) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1 [28 ก.ย. 2558] 191 13 [28 ก.ย. 2558]
0690 DLIT พัฒนาการเรียนการสอน มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1 [28 ก.ย. 2558] 180 13 [28 ก.ย. 2558]
0689 การระดมความคิดเห็นการจัดการศึกษาสู่การมีงานทำ (3) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1 [22 ก.ย. 2558] 120 12 [22 ก.ย. 2558]
0688 การระดมความคิดเห็นการจัดการศึกษาสู่การมีงานทำ (2) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1 [21 ก.ย. 2558] 114 11 [21 ก.ย. 2558]
0687 การระดมความคิดเห็นการจัดการศึกษาสู่การมีงานทำ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1 [21 ก.ย. 2558] 114 11 [21 ก.ย. 2558]
0686 (5) ประชุมผู้บริหารสพป.เชียงราย เขต1 ก.ย. 2558 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [3 ก.ย. 2558] 212 9 [3 ก.ย. 2558]
0685 (4) ประชุมผู้บริหารสพป.เชียงราย เขต1 เดือนพฤษภาคม 2558 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1 [3 ก.ย. 2558] 183 11 [3 ก.ย. 2558]
0684 (3) ประชุมผู้บริหารสพป.เชียงราย เขต1 ก.ย. 2558 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1 [3 ก.ย. 2558] 185 11 [3 ก.ย. 2558]
0683 (2) ประชุมผู้บริหารสพป.เชียงราย เขต1 ก.ย. 2558 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1 [3 ก.ย. 2558] 182 11 [3 ก.ย. 2558]
0682 ประชุมผู้บริหารสพป.เชียงราย เขต1 ก.ย. 2558 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1 [3 ก.ย. 2558] 177 11 [3 ก.ย. 2558]
0681 (4) เปิดป้ายห้องสมุดมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติ รร.บ้านดู่ฯ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1 [25 ส.ค. 2558] 133 12 [25 ส.ค. 2558]
0680 เ(3)ปิดป้ายห้องสมุดมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติ รร.บ้านดู่ฯ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1 [24 ส.ค. 2558] 116 13 [25 ส.ค. 2558]
0679 (2) เปิดป้ายห้องสมุดมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติ รร.บ้านดู่ฯ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1 [24 ส.ค. 2558] 121 11 [24 ส.ค. 2558]
0678 เปิดป้ายห้องสมุดมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติ รร.บ้านดู่ฯ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1 [24 ส.ค. 2558] 118 10 [24 ส.ค. 2558]
= ภาพข่าวใหม่ = ภาพข่าวที่ยังไม่มีคนตอบ = ภาพข่าวที่ถูกตอบแล้ว = ภาพข่าวสุดฮอต
หน้าก่อนนี้=9 กำลังแสดงหน้าที่ 10/31 หน้าถัดไป=11
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>