E-album ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1


[ Home | กลับหน้าหลัก ] [ เข้าสู่ระบบจัดการ E-album ]
จํานวนภาพข่าวทั้งหมด 930 ภาพข่าว ค้นหาภาพข่าว
ภาพข่าวที่ ภาพข่าว / Topic ผู้ตั้งภาพข่าว [วันที่ภาพข่าว] อ่าน ข้อมูลล่าสุด [วันที่]
0976 มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี2561 (1) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [8 พ.ย. 2561] 31 9 [8 พ.ย. 2561]
0975 ประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [7 พ.ย. 2561] 15 3 [7 พ.ย. 2561]
0974 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [7 พ.ย. 2561] 25 6 [7 พ.ย. 2561]
0973 สัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ (คณะทำงาน) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [7 พ.ย. 2561] 18 5 [7 พ.ย. 2561]
0972 ถวายกฐินพระราชทาน สพฐ. ณ วัดเจ็ดยอด อ.เมือง จ.เชียงราย (คณะทำงาน) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [7 พ.ย. 2561] 25 12 [7 พ.ย. 2561]
0971 ถวายกฐินพระราชทาน สพฐ. ณ วัดเจ็ดยอด อ.เมือง จ.เชียงราย มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [7 พ.ย. 2561] 19 5 [7 พ.ย. 2561]
0970 สัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [6 พ.ย. 2561] 17 8 [6 พ.ย. 2561]
0969 ประชุมจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [30 ต.ค. 2561] 21 7 [30 ต.ค. 2561]
0968 อบรมโครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคม สู่ผู้ประกันตน ประจำปี ๒๕๖๑ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [29 ต.ค. 2561] 19 9 [29 ต.ค. 2561]
0967 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ 9 ในพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 2 ปี มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [25 ต.ค. 2561] 10 3 [25 ต.ค. 2561]
0966 สพป.หนองบัวลำภู เขต ๒ ศึกษาดูงานกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [25 ต.ค. 2561] 12 4 [25 ต.ค. 2561]
0964 ฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ยุวกาชาด กลุ่มโรงเรียนแม่ยาว - ดอยฮาง มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [19 ต.ค. 2561] 15 6 [19 ต.ค. 2561]
0963 กลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [19 ต.ค. 2561] 15 5 [19 ต.ค. 2561]
0962 โครงการพัฒนาองค์การ OD ประจำปี 2561 (3) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [19 ต.ค. 2561] 21 11 [19 ต.ค. 2561]
0961 โครงการพัฒนาองค์การ OD ประจำปี 2561 (2) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [19 ต.ค. 2561] 22 8 [19 ต.ค. 2561]
0959 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [17 ต.ค. 2561] 18 7 [17 ต.ค. 2561]
0957 โครงการพัฒนาองค์การ OD มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [17 ต.ค. 2561] 16 5 [17 ต.ค. 2561]
0956 ยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [27 ก.ย. 2561] 26 7 [27 ก.ย. 2561]
0955 การจัดการสิ่งแวดล้อม ในสถานศึกษา มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [27 ก.ย. 2561] 26 9 [27 ก.ย. 2561]
0954 ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [27 ก.ย. 2561] 24 7 [27 ก.ย. 2561]
0953 พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน สพท.เขต ภาคเหนือ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [26 ก.ย. 2561] 19 7 [26 ก.ย. 2561]
0952 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.กระบี่ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [15 ก.ย. 2561] 31 10 [15 ก.ย. 2561]
0951 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.ลำปาง เขต ๓ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [8 ก.ย. 2561] 27 10 [8 ก.ย. 2561]
0950 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ เป็นผู้มอบเกียรติบัตร(2) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [8 ก.ย. 2561] 28 7 [8 ก.ย. 2561]
0949 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ เป็นผู้มอบเกียรติบัตร (1) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [8 ก.ย. 2561] 33 13 [8 ก.ย. 2561]
0948 พิธีเปิดมหกรรมการจัดการศึกษาเรียนรวม “ฮัก ฮู้ ฮ่วม เฮียน” (1) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [8 ก.ย. 2561] 33 11 [8 ก.ย. 2561]
0947 กุญแจประตู สู่ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [6 ก.ย. 2561] 38 21 [6 ก.ย. 2561]
0945 เตรียมความพร้อมล่วงหน้า O-NET ณ ศูนย์สอบ O-NET สพป.เชียงราย เขต ๑ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [5 ก.ย. 2561] 22 6 [5 ก.ย. 2561]
0944 “การจัดการศึกษาปฐมวัย” จากหลักสูตรสู่การปฏิบัติ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [5 ก.ย. 2561] 31 13 [5 ก.ย. 2561]
0943 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมาย วินัย อุทธรณ์ และข้อร้องทุกข์ของข้าราชการ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [31 ส.ค. 2561] 35 16 [31 ส.ค. 2561]
= ภาพข่าวใหม่ = ภาพข่าวที่ยังไม่มีคนตอบ = ภาพข่าวที่ถูกตอบแล้ว = ภาพข่าวสุดฮอต
หน้าก่อนนี้=1 กำลังแสดงหน้าที่ 2/31 หน้าถัดไป=3
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>