E-album ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1


[ Home | กลับหน้าหลัก ] [ เข้าสู่ระบบจัดการ E-album ]
จํานวนภาพข่าวทั้งหมด 930 ภาพข่าว ค้นหาภาพข่าว
ภาพข่าวที่ ภาพข่าว / Topic ผู้ตั้งภาพข่าว [วันที่ภาพข่าว] อ่าน ข้อมูลล่าสุด [วันที่]
0911 ประชุมมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มคลัสเตอร์ที่ ๓ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [22 ก.พ. 2561] 51 6 [22 ก.พ. 2561]
0910 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (Reading Test :RT) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [22 ก.พ. 2561] 53 9 [22 ก.พ. 2561]
0909 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [10 ก.พ. 2561] 76 16 [10 ก.พ. 2561]
0908 นายบุญล้อม โสภาพรม รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดและมอบรางวัลแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [9 ก.พ. 2561] 73 18 [9 ก.พ. 2561]
0907 ผอ.สพปเชียงราย เขต 1 ร่วมทำบุญตักบาตร และอ่านสารวันครู มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [9 ก.พ. 2561] 56 3 [9 ก.พ. 2561]
0906 ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1ร่วมปลูกต้นไม้ ณ โรงเรียนบ้านดอยฮาง และเดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้บ้านจะนู มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [5 ก.พ. 2561] 58 5 [5 ก.พ. 2561]
0903 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [7 ธ.ค. 2560] 62 3 [7 ธ.ค. 2560]
0902 นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บร มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [30 พ.ย. 2560] 86 9 [30 พ.ย. 2560]
0896 กิจกรรมโครงการอบรมครูผู้ช่วยปี60-4 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ กลุ่มบริหารงานบุคคล [6 ต.ค. 2560] 114 33 [6 ต.ค. 2560]
0895 กิจกรรมโครงการอบรมครูผู้ช่วยปี60-3 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ กลุ่มบริหารงานบุคคล [6 ต.ค. 2560] 89 23 [6 ต.ค. 2560]
0894 กิจกรรมโครงการอบรมครูผู้ช่วยปี60-2 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ กลุ่มบริหารงานบุคคล [6 ต.ค. 2560] 72 12 [6 ต.ค. 2560]
0893 กิจกรรมโครงการอบรมครูผู้ช่วยปี60-1 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ กลุ่มบริหารงานบุคคล [6 ต.ค. 2560] 87 20 [6 ต.ค. 2560]
0890 กิจกรรมโครงการอบรมครูผู้ช่วยปี60 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ กลุ่มบริหารงานบุคคล [6 ต.ค. 2560] 82 10 [6 ต.ค. 2560]
0887 (15)วันครู ครั้งที่ 61 ปี 2560 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [16 ม.ค. 2560] 233 14 [16 ม.ค. 2560]
0886 (14)วันครู ครั้งที่ 61 ปี 2560 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [16 ม.ค. 2560] 159 14 [16 ม.ค. 2560]
0885 (13)วันครู ครั้งที่ 61 ปี 2560 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [16 ม.ค. 2560] 139 14 [16 ม.ค. 2560]
0884 (12)วันครู ครั้งที่ 61 ปี 2560 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [16 ม.ค. 2560] 132 14 [16 ม.ค. 2560]
0883 (11)วันครู ครั้งที่ 61 ปี 2560 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [16 ม.ค. 2560] 144 14 [16 ม.ค. 2560]
0882 (10)วันครู ครั้งที่ 61 ปี 2560 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [16 ม.ค. 2560] 135 14 [16 ม.ค. 2560]
0881 (9)วันครู ครั้งที่ 61 ปี 2560 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [16 ม.ค. 2560] 133 14 [16 ม.ค. 2560]
0880 (8)วันครู ครั้งที่ 61 ปี 2560 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [16 ม.ค. 2560] 146 14 [16 ม.ค. 2560]
0879 (7)วันครู ครั้งที่ 61 ปี 2560 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [16 ม.ค. 2560] 163 14 [16 ม.ค. 2560]
0878 (6)วันครู ครั้งที่ 61 ปี 2560 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [16 ม.ค. 2560] 153 14 [16 ม.ค. 2560]
0877 (5)วันครู ครั้งที่ 61 ปี 2560 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [16 ม.ค. 2560] 164 14 [16 ม.ค. 2560]
0876 (4)วันครู ครั้งที่ 61 ปี 2560 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [16 ม.ค. 2560] 160 14 [16 ม.ค. 2560]
0875 (3)วันครู ครั้งที่ 61 ปี 2560 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [16 ม.ค. 2560] 172 14 [16 ม.ค. 2560]
0873 (2)วันครู ครั้งที่ 61 ปี 2560 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [16 ม.ค. 2560] 199 14 [16 ม.ค. 2560]
0872 วันครู ครั้งที่ 61 ปี 2560 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [16 ม.ค. 2560] 195 14 [16 ม.ค. 2560]
0870 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ศึกษาดูงาน (2) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [8 ม.ค. 2560] 221 10 [8 ม.ค. 2560]
0869 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ศึกษาดูงาน มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [8 ม.ค. 2560] 81 10 [8 ม.ค. 2560]
= ภาพข่าวใหม่ = ภาพข่าวที่ยังไม่มีคนตอบ = ภาพข่าวที่ถูกตอบแล้ว = ภาพข่าวสุดฮอต
หน้าก่อนนี้=3 กำลังแสดงหน้าที่ 4/31 หน้าถัดไป=5
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>