E-album ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1


[ Home | กลับหน้าหลัก ] [ เข้าสู่ระบบจัดการ E-album ]
จํานวนภาพข่าวทั้งหมด 930 ภาพข่าว ค้นหาภาพข่าว
ภาพข่าวที่ ภาพข่าว / Topic ผู้ตั้งภาพข่าว [วันที่ภาพข่าว] อ่าน ข้อมูลล่าสุด [วันที่]
0868 ITA สพป. เชียงราย เขต 1 ปีพ.ศ.2559 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [14 ธ.ค. 2559] 96 11 [14 ธ.ค. 2559]
0867 ITA สพป.เชียงราย เขต 1 ปี 2559 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [14 ธ.ค. 2559] 77 10 [14 ธ.ค. 2559]
0866 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (5) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [26 พ.ย. 2559] 109 12 [26 พ.ย. 2559]
0865 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (4) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [26 พ.ย. 2559] 96 13 [26 พ.ย. 2559]
0864 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (3) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [26 พ.ย. 2559] 97 13 [26 พ.ย. 2559]
0863 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (2) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [26 พ.ย. 2559] 104 13 [26 พ.ย. 2559]
0862 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [26 พ.ย. 2559] 97 13 [26 พ.ย. 2559]
0861 พิธีเปิดป้ายอาคารอนุสรณ์ 79 ปี รร.แม่ข้าวต้มท่าสุด (5) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [2 พ.ย. 2559] 155 8 [2 พ.ย. 2559]
0860 พิธีเปิดป้ายอาคารอนุสรณ์ 79 ปี รร.แม่ข้าวต้มท่าสุด (4) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [2 พ.ย. 2559] 131 11 [2 พ.ย. 2559]
0858 พิธีเปิดป้ายอาคารอนุสรณ์ 79 ปี รร.แม่ข้าวต้มท่าสุด (3) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [2 พ.ย. 2559] 120 11 [2 พ.ย. 2559]
0857 พิธีเปิดป้ายอาคารอนุสรณ์ 79 ปี รร.แม่ข้าวต้มท่าสุด มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [2 พ.ย. 2559] 125 11 [2 พ.ย. 2559]
0856 พิธีเปิดป้ายอาคารอนุสรณ์ 79 ปี รร.แม่ข้าต้มท่าสุด มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [2 พ.ย. 2559] 131 11 [2 พ.ย. 2559]
0855 การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมในโครงการโรงเรียนประชารัฐ (3) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [3 ต.ค. 2559] 85 3 [3 ต.ค. 2559]
0854 การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมในโครงการโรงเรียนประชารัฐ (2) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [3 ต.ค. 2559] 66 11 [3 ต.ค. 2559]
0853 การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมในโครงการโรงเรียนประชารัฐ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [3 ต.ค. 2559] 64 11 [3 ต.ค. 2559]
0852 MOU พัมนาการศึกษาและทักษะนักเรียนรร.บนพื้นที่สูง (2) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [30 ก.ย. 2559] 92 14 [30 ก.ย. 2559]
0851 MOU พัมนาการศึกษาและทักษะนักเรียนรร.บนพื้นที่สูง มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [30 ก.ย. 2559] 83 13 [30 ก.ย. 2559]
0850 ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา (4) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [20 ก.ย. 2559] 217 6 [20 ก.ย. 2559]
0849 ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา (3) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [20 ก.ย. 2559] 196 12 [20 ก.ย. 2559]
0848 ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา (2) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [20 ก.ย. 2559] 182 11 [20 ก.ย. 2559]
0847 ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [20 ก.ย. 2559] 204 12 [20 ก.ย. 2559]
0846 (11)งานเกษียณอายุราชการครู-บุคลากรฯ สพป.เชียงราย เขต1 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [20 ก.ย. 2559] 273 14 [20 ก.ย. 2559]
0845 (10)งานเกษียณอายุราชการครู-บุคลากรฯ สพป.เชียงราย เขต1 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [20 ก.ย. 2559] 213 11 [20 ก.ย. 2559]
0844 (9)งานเกษียณอายุราชการครู-บุคลากรฯ สพป.เชียงราย เขต1 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [20 ก.ย. 2559] 172 11 [20 ก.ย. 2559]
0842 (8)งานเกษียณอายุราชการครู-บุคลากรฯ สพป.เชียงราย เขต1 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [20 ก.ย. 2559] 157 11 [20 ก.ย. 2559]
0841 (7)งานเกษียณอายุราชการครู-บุคลากรฯ สพป.เชียงราย เขต1 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [20 ก.ย. 2559] 154 11 [20 ก.ย. 2559]
0840 (6)งานเกษียณอายุราชการครู-บุคลากรฯ สพป.เชียงราย เขต1 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [20 ก.ย. 2559] 160 11 [20 ก.ย. 2559]
0839 (5)งานเกษียณอายุราชการครู-บุคลากรฯ สพป.เชียงราย เขต1 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [20 ก.ย. 2559] 173 11 [20 ก.ย. 2559]
0838 (4)งานเกษียณอายุราชการครู-บุคลากรฯ สพป.เชียงราย เขต1 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [20 ก.ย. 2559] 174 11 [20 ก.ย. 2559]
0837 (3)งานเกษียณอายุราชการครู-บุคลากรฯ สพป.เชียงราย เขต1 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [20 ก.ย. 2559] 185 11 [20 ก.ย. 2559]
= ภาพข่าวใหม่ = ภาพข่าวที่ยังไม่มีคนตอบ = ภาพข่าวที่ถูกตอบแล้ว = ภาพข่าวสุดฮอต
หน้าก่อนนี้=4 กำลังแสดงหน้าที่ 5/31 หน้าถัดไป=6
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>