E-album ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1


[ Home | กลับหน้าหลัก ] [ เข้าสู่ระบบจัดการ E-album ]
จํานวนภาพข่าวทั้งหมด 930 ภาพข่าว ค้นหาภาพข่าว
ภาพข่าวที่ ภาพข่าว / Topic ผู้ตั้งภาพข่าว [วันที่ภาพข่าว] อ่าน ข้อมูลล่าสุด [วันที่]
0836 (2)งานเกษียณอายุราชการครู-บุคลากรฯ สพป.เชียงราย เขต1 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [20 ก.ย. 2559] 190 11 [20 ก.ย. 2559]
0835 งานเกษียณอายุราชการครู-บุคลากรฯ สพป.เชียงราย เขต1 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [20 ก.ย. 2559] 221 11 [20 ก.ย. 2559]
0834 OD พัฒนาองค์กร 2559 (7) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [20 ก.ย. 2559] 138 11 [20 ก.ย. 2559]
0832 OD พัฒนาองค์กร 2559 (6) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [20 ก.ย. 2559] 103 11 [20 ก.ย. 2559]
0831 OD พัฒนาองค์กร 2559 (5) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [19 ก.ย. 2559] 96 11 [19 ก.ย. 2559]
0830 OD พัฒนาองค์กร 2559 (4) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [19 ก.ย. 2559] 91 11 [19 ก.ย. 2559]
0829 OD พัฒนาองค์กร 2559 (3) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [19 ก.ย. 2559] 93 11 [19 ก.ย. 2559]
0828 OD พัฒนาองค์กร 2559 (2) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [19 ก.ย. 2559] 93 11 [19 ก.ย. 2559]
0827 OD พัฒนาองค์กร 2559 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [19 ก.ย. 2559] 101 11 [19 ก.ย. 2559]
0826 วันแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยิ่งใหญ่ (12) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [11 ก.ย. 2559] 242 9 [11 ก.ย. 2559]
0825 วันแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยิ่งใหญ่ (11) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [11 ก.ย. 2559] 225 12 [11 ก.ย. 2559]
0824 วันแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยิ่งใหญ่ (10) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [11 ก.ย. 2559] 214 12 [11 ก.ย. 2559]
0823 วันแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยิ่งใหญ่ (9) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [11 ก.ย. 2559] 200 12 [11 ก.ย. 2559]
0822 วันแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยิ่งใหญ่ (8) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [11 ก.ย. 2559] 195 12 [11 ก.ย. 2559]
0821 วันแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยิ่งใหญ่ (7) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [10 ก.ย. 2559] 219 7 [10 ก.ย. 2559]
0820 วันแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยิ่งใหญ่ (6) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [10 ก.ย. 2559] 224 11 [10 ก.ย. 2559]
0819 วันแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยิ่งใหญ่ (5) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [10 ก.ย. 2559] 241 11 [10 ก.ย. 2559]
0818 วันแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยิ่งใหญ่ (4) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [10 ก.ย. 2559] 199 11 [10 ก.ย. 2559]
0817 วันแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยิ่งใหญ่ (3) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [10 ก.ย. 2559] 206 11 [10 ก.ย. 2559]
0816 วันแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยิ่งใหญ่ (2) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [10 ก.ย. 2559] 206 11 [10 ก.ย. 2559]
0815 วันแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยิ่งใหญ่ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [10 ก.ย. 2559] 213 11 [10 ก.ย. 2559]
0814 LD smart camp มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [30 ส.ค. 2559] 78 13 [30 ส.ค. 2559]
0813 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [30 ส.ค. 2559] 70 8 [30 ส.ค. 2559]
0812 การอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [30 ส.ค. 2559] 65 3 [30 ส.ค. 2559]
0811 งานชุมนุมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดเฉลิมะระเกียรติฯ (3) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [15 ส.ค. 2559] 147 9 [15 ส.ค. 2559]
0810 งานชุมนุมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดเฉลิมะระเกียรติฯ (2) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [15 ส.ค. 2559] 131 11 [15 ส.ค. 2559]
0809 งานชุมนุมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดเฉลิมะระเกียรติฯ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [14 ส.ค. 2559] 130 11 [15 ส.ค. 2559]
0808 เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [13 ส.ค. 2559] 94 12 [13 ส.ค. 2559]
0807 (2) พัฒนาการเรียนการสอน 5กลุ่มสาระหลัก ขยายโอกาสการศึกษา มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [26 ก.ค. 2559] 124 11 [26 ก.ค. 2559]
0806 พัฒนาการเรียนการสอน 5กลุ่มสาระหลัก ขยายโอกาสการศึกษา มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [26 ก.ค. 2559] 107 12 [26 ก.ค. 2559]
= ภาพข่าวใหม่ = ภาพข่าวที่ยังไม่มีคนตอบ = ภาพข่าวที่ถูกตอบแล้ว = ภาพข่าวสุดฮอต
หน้าก่อนนี้=5 กำลังแสดงหน้าที่ 6/31 หน้าถัดไป=7
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>