E-album ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1


[ Home | กลับหน้าหลัก ] [ เข้าสู่ระบบจัดการ E-album ]
จํานวนภาพข่าวทั้งหมด 930 ภาพข่าว ค้นหาภาพข่าว
ภาพข่าวที่ ภาพข่าว / Topic ผู้ตั้งภาพข่าว [วันที่ภาพข่าว] อ่าน ข้อมูลล่าสุด [วันที่]
0805 (2)แห่เทียนพรรษา 2559 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [16 ก.ค. 2559] 99 8 [16 ก.ค. 2559]
0804 แห่เทียนพรรษา 2559 มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [16 ก.ค. 2559] 94 7 [16 ก.ค. 2559]
0803 โครงการฝึกอบรมระงับและป้องกันอัคคีภัยโรงเรียน (3) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [6 ก.ค. 2559] 70 4 [6 ก.ค. 2559]
0802 โครงการฝึกอบรมระงับและป้องกันอัคคีภัยโรงเรียน (2) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [6 ก.ค. 2559] 67 10 [6 ก.ค. 2559]
0801 โครงการฝึกอบรมระงับและป้องกันอัคคีภัยโรงเรียน มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [6 ก.ค. 2559] 67 8 [6 ก.ค. 2559]
0800 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ (10) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [5 ก.ค. 2559] 112 8 [5 ก.ค. 2559]
0799 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ (9) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [5 ก.ค. 2559] 110 12 [5 ก.ค. 2559]
0798 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ (8) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [5 ก.ค. 2559] 110 12 [5 ก.ค. 2559]
0797 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ (7) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [5 ก.ค. 2559] 102 12 [5 ก.ค. 2559]
0796 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ (6) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [5 ก.ค. 2559] 105 12 [5 ก.ค. 2559]
0795 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ (5) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [5 ก.ค. 2559] 103 10 [5 ก.ค. 2559]
0793 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ (4) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [5 ก.ค. 2559] 109 11 [5 ก.ค. 2559]
0792 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ (3) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [5 ก.ค. 2559] 104 13 [5 ก.ค. 2559]
0791 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ (2) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [5 ก.ค. 2559] 119 13 [5 ก.ค. 2559]
0790 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [5 ก.ค. 2559] 138 12 [5 ก.ค. 2559]
0789 (2) การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1 [29 มิ.ย. 2559] 124 12 [29 มิ.ย. 2559]
0788 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1 [29 มิ.ย. 2559] 107 11 [29 มิ.ย. 2559]
0787 การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ จ.เชียงราย(2) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [27 พ.ค. 2559] 101 11 [27 พ.ค. 2559]
0786 การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ จ.เชียงราย มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [27 พ.ค. 2559] 102 11 [27 พ.ค. 2559]
0784 ลูกเสือเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต(3) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [27 พ.ค. 2559] 119 12 [27 พ.ค. 2559]
0783 ลูกเสือเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต(2) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [27 พ.ค. 2559] 106 11 [27 พ.ค. 2559]
0782 ลูกเสือเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [27 พ.ค. 2559] 105 11 [27 พ.ค. 2559]
0781 อบรมอาชีพนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร (3) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [21 มี.ค. 2559] 112 9 [21 มี.ค. 2559]
0780 อบรมอาชีพนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร (2) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [21 มี.ค. 2559] 118 10 [21 มี.ค. 2559]
0779 อบรมอาชีพนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [21 มี.ค. 2559] 107 10 [21 มี.ค. 2559]
0778 มาสเตอร์อาร์ตกับหนังสือเล่มเล็ก (2) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [21 มี.ค. 2559] 111 13 [21 มี.ค. 2559]
0777 มาสเตอร์อาร์ตกับหนังสือเล่มเล็ก มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [21 มี.ค. 2559] 131 13 [21 มี.ค. 2559]
0776 (3) เปิดเฮือนเยือนฮ่องลี่ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [6 มี.ค. 2559] 108 10 [6 มี.ค. 2559]
0775 (2) เปิดเฮือนเยือนฮ่องลี่ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [6 มี.ค. 2559] 101 13 [6 มี.ค. 2559]
0774 เปิดเฮือนเยือนฮ่องลี่ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [6 มี.ค. 2559] 119 13 [6 มี.ค. 2559]
= ภาพข่าวใหม่ = ภาพข่าวที่ยังไม่มีคนตอบ = ภาพข่าวที่ถูกตอบแล้ว = ภาพข่าวสุดฮอต
หน้าก่อนนี้=6 กำลังแสดงหน้าที่ 7/31 หน้าถัดไป=8
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>