ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.พะเยาเขต2
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 3 ท่าน ผู้เข้าชม 358593  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้
หัวข้อข่าว : ประชาสัมพันธ์ขยายเวลารับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาทางการศึกษาอื่นๆ จำนวน 2 อัตรา

     โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ขยายเวลารับสมัครครูอัตราจ้างรายเดือน สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาทางการศึกษาอื่นๆ จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน เดือนละ 5,000 บาท -ขยายระยะเวลารับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 ไม่เว้นวันหยุดราชการ สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ครูสุจินต์ - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 20 ตุลาคม ๒๕๕๙ - ดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 21 ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ - ประกาศรายชื่อผู้ได้รั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง
หัวข้อข่าว : รับสมัครครูอัตราจ้าง ภาษาอังกฤษ

     ร.ร.บ้านธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา รับสมัคร ครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้างรายเดือน 8,000 บาท
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-8 พฤศจิกายน 2559
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่.. <คลิก>
หรือเว็บไซต์โรงเรียน.. <คลิก>......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนราชานุเคราะห์
หัวข้อข่าว : คณะครูโรงเรียนบ้านวังบงร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ราชา

     โรงเรียนราชานุเคราะห์ จ.พะเยา โดยการนำของผู้อำนวยการ อิสรีย์ ทองภูมิพันธ์ และคณะครูให้การต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนบ้านวังบง ในการศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในวันที่ ๒๖ ก.ค.๕๙ (กฤตพร ภาพ/รุ่งรัตน์ ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนราชานุเคราะห์
หัวข้อข่าว : ราชานุเคราะห์ให้การต้อนรับคณะครูจาก สพป.นครสวรรค์ เขต 3

     โรงเรียนราชานุเคราะห์ จ.พะเยา โดยการนำของผู้อำนวยการ อิสรีย์ ทองภูมิพันธ์ และคณะครูให้การต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) รร.ชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล รร.บ้านหนองจิก รร.น้ำสาดกลาง รร.ชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล รร.ชุมชนวัดห้วยร่วม รร.บัานคลองกำลัง โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑๐๖ คน โดยมีท่านสมรักษ์ วงค์ชัย รองผอ.สพป.พะเยา เขต ๒ เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับผู้มาศึกษาดูงาน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในวันที่ ๑๒ ก.ค.๕๙ (กฤตพร ภา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนราชานุเคราะห์
หัวข้อข่าว : ราชานุเคราะห์ ณ โรงเรียนบ้านนาอ้อม

     โรงเรียนราชานุเคราะห์ได้รับการขอความอนุเคราะห์บุคลากร คือ ผู้อำนวยการอิสรีย์ ทองภูมิพันธ์และครูรุ่งรัตน์ บุญเรือง เข้าร่วมเป็นวิทยากร “การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ” สำหรับสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง จำนวน ๓๑ แห่งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๕๙ ณ โรงเรียนบ้านนาอ้อม อำเภอปง จังหวัดพะเยา (รุ่งรัตน์ ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนราชานุเคราะห์
หัวข้อข่าว : ราชานุเคราะห์ร่วมงาน “ลับให้คมบ่มให้ลึก” ปีที่ ๒

     โรงเรียนราชานุเคราะห์ นำโดยผู้อำนวยการอิสรีย์ ทองภูมิพันธ์ พร้อมด้วยครูรุ่งรัตน์ บุญเรือง และครูภาณุวงศ์ ชัยวร ร่วมเป็นวิทยากรและทีมงาน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้"ลับให้คม บ่มให้ลึก" ปีที่ ๒ "ร่วมสร้างวัฒนธรรมโรงเรียนพอเพียง" ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ พัทยา จ.ชลบุรี จัดดำเนินงานโดย ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อำนวยการศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ มิ.ย.๕๙ (รุ่งรัตน์ ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนราชานุเคราะห์
หัวข้อข่าว : ยุวเกษตรราชาร่วมจัดนิทรรศการ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา

     ครูอุปัญญา เขียวน้ำชุม , ครูบุษกร ปัญญาภู และครูภาณุวงศ์ ชัยวร พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนราชานุเคราะห์ จำนวน ๕ คน เข้าร่วมการจัดตลาดนัดสถาบัน ๓ ก ในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกรระดับจังหวัด ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร กิจกรรมพัฒนาองค์กรเกษตรสู่ Smart Group ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ตลาดเกษตรกร ศาลากลางจังหวัดพะเยา (อุปัญญา, บุษกร ภาพ/ภาณุวงศ์ ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนราชานุเคราะห์
หัวข้อข่าว : ราชานุเคราะห์ร่วมเป็นวิทยากรค่ายแกนนำพอเพียงฯ

     โรงเรียนราชานุเคราะห์ได้รับการขอความอนุเคราะห์บุคลากร คือ ครูรุ่งรัตน์ บุญเรืองและนักเรียนแกนนำ จำนวน ๒ คน เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการ “ค่ายแกนนำพอเพียงเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (รุ่งรัตน์ ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย
หัวข้อข่าว : กลุ่มโรงเรียน ปง 2 จัดการแข่งขันความสามารถทักษะ ภาษาไทยโครงการรักษ์ภาษาไทย

     ทางกลุ่มโรงเรียน ปง 2 ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทย ภายใต้โครงการรักษ์ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เพื่อหาตัวแทนร่วมไปแข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทย ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 2 ต่อไป สถานที่แข่งขัน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย ภาพ/ admin FB ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย
หัวข้อข่าว : กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

     ทางโรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย นำโดย นายสาคร วงศ์เพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเพื่อที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ ว่าท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้ ซึ่งการไหว้ครูนี้ นอกจากจะเป็นธรรมเนียมอันดีงามที่มีส่วนโน้มน้าวจิตใจคนให้รักษาคุณความดี และช่วยธำรงรักษาว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันไหว้ครู

      โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา นำโดยผู้อำนวยการดำรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา คณะครูและบุคลากร และนักเรียน ได้เข้าร่วมกันจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา วันไหว้ครู เป็นวันที่นักเรียนจะได้แสดงคุณธรรมในจิตใจ คือไหว้ครู คำว่า ไหว้ครู นั้น เป็นถ้อยคำธรรมดาสามัญที่เข้าใจกันอยู่ และทราบถึงความหมายกันเป็นอย่างดี แต่ก็จะขอขยายความคำว่า ไหว้ครู เพื่อประกอบความรู้และประดับสติปัญญาตามสมควร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา
หัวข้อข่าว : การอบรม DLIT โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา

     โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา นำโดยผู้อำนวยการดำรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา คณะครูและบุคลากร ได้เข้าร่วมการอบรม DLIT ในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา โดยมีวิทยากร นายสุพจน์ ชัยชนะ ได้ให้ความรู้กับคณะครูและบุคลากร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนราชานุเคราะห์
หัวข้อข่าว : ราชานุเคราะห์เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ

     ครูภาณุวงศ์ ชัยวร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ ระหว่างวันที่ ๒-๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี (ภาณุวงศ์ ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนราชานุเคราะห์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนราชานุเคราะห์ได้รับการขอความอนุเคราะห์วิทยากร เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการ “การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพอเพียง ด้านการศึกษา ” จังหวัดเชียงใหม่

     โรงเรียนราชานุเคราะห์ได้รับการขอความอนุเคราะห์วิทยากร คือ ครูรุ่งรัตน์ บุญเรือง เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการ “การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพอเพียง ด้านการศึกษา ” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ระหว่างวันที่ ๑ - ๕ พ.ค.๕๙ ณ โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (รุ่งรัตน์ ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนราชานุเคราะห์
หัวข้อข่าว : ราชานุเคราะห์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการ “การจัดอบรมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสถานศึกษาพอเพียงเพื่อรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพอเพียง ด้านการศึกษา” จังหวัดลำปาง

     โรงเรียนราชานุเคราะห์ได้รับการขอความอนุเคราะห์วิทยาการ คือ ครูรุ่งรัตน์ บุญเรือง เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการ “การจัดอบรมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสถานศึกษาพอเพียงเพื่อรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพอเพียง ด้านการศึกษา” ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ ๓๑ มี.ค.- ๒ เม.ย.๕๙ ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง จังหวัดลำปาง (รุ่งรัตน์ ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....

เธเธณเธฅเธฑเธ‡เนเธชเธ”เธ‡เธซเธ™เน‰เธฒเธ—เธตเนˆ 1/60 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
ถนนจุน - ปง จุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36