ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพม.15
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 3 ท่าน ผู้เข้าชม 612148  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์
หัวข้อข่าว : ประเมินผลการปฏิบัติงาน

     โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ อำเภอเจาะไอร้อง โดยท่านผู้อำนวยการนางนินูรไอนี หะยีนิเลาะ ประธานกรรมการสถานศึกษานาแวยาโร๊ะ แวมายิ และหังหน้างานบริหารวิชาการนางสาววัณฤเมาห์ หวันสบูดิน กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการเมื่อ 12 กันยายน ที่มา ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะจากHigh School Bukit Mertajam

     ในวันที่ 17 กันยายน 2561 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ได้รับเกียรติต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูจากโรงเรียน High School Bukit Mertajam รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นโรงเรียนคู่พัฒนา ที่ได้ลงนามความร่วมมือทางการศึกษา (MOC)กับโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล อีกทั้งยังเป็นโรงเรียนที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้ไปทำกิจกรรม Co-English ในทุกๆปี (The 12th year Anniversary (Decha-HSBM)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์
หัวข้อข่าว : ทัศนศึกษา

     คณะครู นักเรียน โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทัศนศึกษา ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส เพื่อเปิดโลกทัศน์ และศึกษาความรู้นอกห้องเรียน ให้แก่นักเรียน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"
หัวข้อข่าว : ประชุมชี้แจงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561

     📝อาจารย์จุฬารัตน ์กาญจนมณี 📝อาจารย์กรองแก้ว บาฮา 📝ครูโรงเรียนเบตง"วีระราษฎร์ประสาน" 📝ประชุมชี้แจงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 📝ปีงบประมาณ 2561 📝ณ ห้องประชุมศรียะลา ศาลากลาง จ.ยะลา 📝วันที่ 5 กันยายน 2561......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"
หัวข้อข่าว : ประชุมการสร้างความรู้ความเข้าใจระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา

     💻ตัวแทนครูโรงเรียนเบตง"วีระราษฎร์ประสาน" 💻ร่วมประชุมการสร้างความรู้ความเข้าใจ 💻ระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา 💻ณ ห้องเชิงเทียน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุงยะลา 💻วันที่ 5 กันยายน 2561......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"
หัวข้อข่าว : แข่งขันคัดเลือกจังหวัดยะลา เพื่อร่วมกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35

     ⚽นักกีฬาฟุตซอลโรงเรียนเบตง"วีระราษฎร์ประสาน" ⚽ได้ทำการแข่งขันคัดเลือกจังหวัดยะลา เพื่อร่วมกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ⚽ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2561 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"
หัวข้อข่าว : ร่วมแข่งขันทักษะความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมจีน ระดับมัธยมศึกษา เขตภาคใต้

     🎋นักเรียนโรงเรียนเบตง"วีระราษฎร์ประสาน" 🎋โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 🎋เข้าร่วมแข่งขันทักษะความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมจีน ระดับมัธยมศึกษา เขตภาคใต้ ประจำปี 2561 🎋ณ สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 🎋วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"
หัวข้อข่าว : ร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ-สปอนเซอร์

     💪นักกีฬาบาสเกตบอล 💪โรงเรียนเบตง"วีระราษฎร์ประสาน" 💪ร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ-สปอนเซอร์ 💪รอบชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 💪ณ จังหวัดอ่างทอง 🏀🏀🏀🏀🏀🏀🏀🏀🏀🏀🏀🏀......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"
หัวข้อข่าว : ร่วมงานดื่มน้ำชาการกุศลเพื่อพัฒนาการศึกษา

     💎ผู้อำนวยการ ตัวแทนครู และบุคลากร 💎โรงเรียนเบตง"วีระราษฎร์ประสาน" 💎ร่วมงานดื่มน้ำชาการกุศลเพื่อพัฒนาการศึกษา 💎โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต อ.เบตง จ.ยะลา 💎ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"
หัวข้อข่าว : จัดโครงการพหุวัฒนธรรม

     🌷โรงเรียนเบตง"วีระราษฎร์ประสาน" 🌷โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 🌷จัดโครงการพหุวัฒนธรรม 🌷และต้อนรับคณะสมาคมMalaysian Red Crescent จากมาเลเซียเข้าร่วมโครงการ 🌷โดยมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีและกิจกรรมนิทรรศการทางวิชาการและอาหาร 🌷วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 🌷ณ หอประชุมโรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"
หัวข้อข่าว : มอบผ้าพันคอเชียร์

     🏁ศิษย์เก่า ว.ส. รุ่น 22 🏁เดินทางให้กำลังใจในการแข่งขันระดับชาติที่จังหวัดอ่างทองและ มอบผ้าพันคอเชียร์ 🏁์แก่โรงเรียนเบตง"วีระราษฎร์ประสาน"......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"
หัวข้อข่าว : ร่วมอบรมงานพัสดุ

     🔮นางจุฬารัตน์ กาญจนมณี 🔮ีนายฐิติ เผ่าวรรธนะพันธ์ 🔮ครูโรงเรียนเบตง"วีระราษฎร์ประสาน" 🔮เข้าร่วมอบรมงานพัสดุ 🔮ณ ห้องประชุมศรียะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา 🔮วันที่ 27 สิงหาคม 2561......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"
หัวข้อข่าว : ศึกษาธิการจังหวัดยะลาได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและติดตามการดำเนินงาน

     🚪ศึกษาธิการจังหวัดยะลา 🚪ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและติดตามการดำเนินงานของ 🚪โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ 🚪้และโครงการห้องเรียนอาชีพ 🚪ในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 🚪ณ ห้องประชุมศิษย์เก่า......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"
หัวข้อข่าว : ร่วมโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

     💎นักเรียนโรงเรียนเบตง"วีระราษฎร์ประสาน" 💎ร่วมโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 💎ในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 💎ณ วิทยาลัยการอาชีพเบตง ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"
หัวข้อข่าว : ร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านอนามัยเจริญพันธุ์

     🏨นักเรียนโรงเรียนเบตง"วีระราษฎร์ประสาน" 🏨เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านอนามัยเจริญพันธุ์ 🏩วัยใส ใส่ใจสุขภาวะทางเพศ🏩 🏨วันที่ 28 สิงหาคม 2561 🏨ณ โรงพยาบาลเบตง......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/287 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต15
ถนนนราภิรมย์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96000

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36