ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพม.15
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 601527  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์
หัวข้อข่าว : “ร่วมส่งท่านผู้อำนวยการ เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่"

     เมื่อวันที่11 พฤษภาคม 2561 นายพิชัย พละนาวิน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ธารโตวัฑฒนวิทย์ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ ร่วมเดินทางส่งและแสดงความยินดีกับ นายนพปฎล มุณีรัตน์ เนื่องในโอกาสเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน" ณ โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน" อำเภอเบตง จังหวัดยะลา (เรขา ภาพ:แอซะห์ ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์
หัวข้อข่าว : “ยามอยู่เราผูกพัน ยามห่างกันเราคิดถึง

     เมื่อวันที่10 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ นายนพปฎล มุณีรัตน์ ผู้อำนวย การโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน" โดยมีนาย อนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอธารโตเป็นประธานในงาน ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้ณ หอประชุมโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ อำเภอธารโต จังหวัดยะลา (เรขา ภาพ:แอซะห์ ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"
หัวข้อข่าว : จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน

     โรงเรียนเบตง"วีระราษฎร์ประสาน" ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2561......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"
หัวข้อข่าว : ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่นาย นพปฎล มุณีรัตน์

      คณะครู บุคลากรโรงเรียนเบตง"วีระราษฎร์ประสาน" หัวหน้าส่วนราชการ และแขกท่านผู้มีเกียรติ ได้ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่นาย นพปฎล มุณีรัตน์ สู่รั้ว ชมพูขาว โรงเรียนเบตง"วีระราษฎร์ประสาน" ในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"
หัวข้อข่าว : ประชุมสร้างความเข้าใจมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง 2560 )

     ครูโรงเรียนเบตง"วีระราษฎร์ประสาน" เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง 2560 )เพื่อจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ในวันที่ 18 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์
หัวข้อข่าว : "เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ประจำปีการศึกษา 2561"

      เมื่อวันที่1-4 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ จัดโครงการ "เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ประจำปีการศึกษา 2561" โดยมีนายนพปฎล มุณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ เป็นประธานในพิธีเปิด ให้โอวาทนักเรียนใหม่ มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบการเรียนการสอนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งจัดเรียน 5 กลุ่มสาระวิชา เพื่อให้นักเรียนมีการปรับตัวกับสังคมในโรงเรียน และเตรียมความพร้อมในปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 93 คน ณ อาคารเรียน 1 โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ อำเภอธา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"
หัวข้อข่าว : จัดกิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐาน

     📚โรงเรียนเบตง"วีระราษฎร์ประสาน" ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐาน แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 23 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารเรียน 3......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์
หัวข้อข่าว : มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับผู้ที่เสียสละและอุทิศตนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

     เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ ได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับผู้ที่เสียสละและอุทิศตนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ อันได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน ผู้ใหญ่บ้าน และกํานัน ในพื้นที่ที่นักเรียนมีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ โดยได้รับเกียรติจากนายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอธารโต เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอธารโต ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา (โนรไลลา ภาพ:แอซะห์ ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสำหรับผู้เรียนในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

     นางสาวมูรนี ขุนรักษา และนางสาวพาซียะ อาบู ครูโรงเรียนเบตง"วีระราษฎร์ประสาน" เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสำหรับผู้เรียนในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"
หัวข้อข่าว : โครงการการแนะแนวการศึกษาสู่อาชีพ

     คุณครูโรงเรียนเบตง"วีระราษฎร์ประสาน" เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้โครงการครูพี่เลี้ยง"การแนะแนวการศึกษาสู่อาชีพ"ยุคไทยแลนด์ 4.0 ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์
หัวข้อข่าว : สรุปผลการดำเนินงานประกันภายใน

     นายลุกมัน สะมะจิ รองหัวหน้างานบริหารวิชาการ โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ อำเภอเจาะไอร้อง ดำเนินการจัดการประชุมร่วมสรุปผลการดำเนินงานประกันภายในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ร่วมกับคณะครูบุคลากร เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ที่ผ่านมา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์
หัวข้อข่าว : การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑

     เมื่อระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น.โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ ดำเนินการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีนักเรียนมาสมัครเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๙๐ คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๕๗ คน รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๔๗ คน ณ อาคารเรียน ๑ โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ อำเภอธารโต จังหวัดยะลา (เรขา ภาพ/แอซะห์ ข่าว) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์
หัวข้อข่าว : รับสมัครนักเรียนใหม่

     โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์เริ่มรับสมัครนักเรียนใหม่ในปีการศึกษา2560 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม ที่ผ่านมา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์
หัวข้อข่าว : ประเมินพนักงานราชการ

     โรงเรีียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ จัดการประเมินพนักงานราชการเมื่อวันที่ 27 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยมี นายแวยาโร๊ะ แวมายิประธานกรรมการสถานศึกษา นางสาววิณา สามัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปาตาปาเซ นางสาวเบญจพร สินแสงวัฒน์ศึกษานิเทศก์ สพม.15 และนายเจริญ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ ร่วมประเมินในครั้งนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์
หัวข้อข่าว : ปัจฉิมนิเทศ

     โรงเรียนบูกิตประชอุปถัมภ์ อำเภอเจาะไอร้องจัดโครงการพิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และ 6 เพื่อร่วมแสดงความยินดีในการจบวุฒิการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยมีนายแวยาโร๊ะ แวมายิ อดีตกำนันตำบลบูกิต ประธานสถานศึกษาเป็นประธานในพิธี และนายเจริญ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้กล่าวรายงานและมอบประกาศนียบัตรเมื่อวันที่ 22 มีนาคม ที่ผ่านมา......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/272 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต15
ถนนนราภิรมย์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96000

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36