ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพม.15
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 6 ท่าน ผู้เข้าชม 681421  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์
หัวข้อข่าว : ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมมอบช่อดอกไม้ ต้อนรับ นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3

      วันที่ 24 มกราคม 2562 นางสาวสุนิษา นิติภัทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ พร้อม นายพิชัย พละนาวิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ เข้าร่วมมอบช่อดอกไม้ ต้อนรับ นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมเขต 3 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา (พรรณนิภา: ภาพ โนรไลลา: ข่าว) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์
หัวข้อข่าว : ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูคศ.๑

     วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. นางสาวสุนิษา นิติภัทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธาร-โตวัฑฒนวิทย์ พร้อมกับตัวแทนคณะครูที่เป็นคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย เข้าร่วมประเมินนางสาวโนรไลลา หะยีดือราแม ณ ห้องประชุมศรีธารโต โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ (นุรไอนี: ภาพ โนรไลลา: ข่าว) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์
หัวข้อข่าว : ผอมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน

     วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ นางสาวสุนิษา นิติภัทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ไ ด้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลในการเข้าร่วม มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 และมอบเกียรติบัตรให้แก่สภานักเรียนโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ ปีการศึกษา 2560 (อัซฮาร์: ภาพ โนรไลลา: ข่าว) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์
หัวข้อข่าว : สอบ Pre-Onet

     เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 โรงเรียนธาร-โตวัฑฒนวิทย์ได้จัดสอบ Pre- onet ในรายวิชา อังกฤษ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ณ อาคาร 1 โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ (ชัญญานุช: ภาพ โนรไลลา: ข่าว) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์
หัวข้อข่าว : ร่วมกันเดินรณรงค์ต่อต้านความรุนแรง เพื่อประมาณการก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่

     วันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐น.นายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอธารโต/ผอ.ศปก.อ.ธารโต พร้อมด้วยปลัดอำเภอ ส่วนราชการ หน่วยกำลังในพื้นที่(ตร. ตชด. ชุดสันติสุข ๓๐๖ อส. และกำลังภาคประชาชน) ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา คณะครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันเดินรณรงค์ต่อต้านความรุนแรง เพื่อประมาณการก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ จชต. ณ สนามกีฬาที่ว่าการอำเภอธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา (แวอาหมัด: ภาพ โนรไลลา: ข่าว) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์
หัวข้อข่าว : คณะครูโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2562

      วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวสุนิษา นิติภัทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์และคณะครูโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์เข้าร่วมงานกิจกรรมวันครู ประจำปี 2562และเข้ารับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ณ โรงแรมแมนดาริน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา (ชัญญานุช: ภาพ โนรไลลา: ข่าว) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์
หัวข้อข่าว : ผู้อำนวยการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม 62

     เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 นางสาวสุนิษา นิติภัทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ พร้อมคณะครูโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม จังหวัดยะลา ประจำปี 2562 (โนรไลลา: ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์
หัวข้อข่าว : ตัวแทนครูและนักเรียนเข้าร่วมประชุมสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2562

     ระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2562 ภายใต้การอำนวยการของนางสาวสุนิษา นิติภัทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน-ธารโตวัฑฒนวิทย์ มอบหมายนายยาการียา เบ็ญเตาะ พร้อมด้วยประธานสภานักเรียนโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ นายอัครพล รอดประดิษฐ์ เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ณ เดอะไพน์รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี(ยาการียา: ภาพ โนรไลลา: ข่าว) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
หัวข้อข่าว : โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่นที่ 58

     ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกุล และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมส่งนักเรียน จำนวน 4 คน ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ เยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะเวลา 1 ปี รุ่นที่ 58 (พ.ศ. 2562-2563) (ภาพ/เขียน นายมูฮำมัดรอซี หะยีเหาะ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
หัวข้อข่าว : โครงการติว PAT 1 และคณิตศาสตร์ 1 วิชาสามัญ

     ในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2562 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกุลและสถาบันติวเตอร์ The Brain จัดโครงการติว PAT 1 และคณิตศาสตร์ 1 วิชาสามัญ โดยได้รับเกียรติการติวจาก อ.สิทธิเดช เลนุกุล (พี่ภูม) เพื่อเตรียมความพร้อม ในการทำแบบทดสอบระดับชาติ GAT-PAT (ภาพ/เขียน นายมูฮำมัดรอซี หะยีเหาะ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนศรีวารินทร์
หัวข้อข่าว : มอบทุนการศึกษานักเรียนยากจนพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

     วันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น. งานกิจการนักเรียน โรงเรียนศรีวารินทร์ ในส่วนของระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนได้ดำเนินการคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษเพื่อมอบทุนการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในการมอบทุนในครั้งนี้มีนายมะพอลี ปะดอ ผู้อำนวยการโรงเรียนรีวารินทร์ เป็นผู้มอบทุน ครูที่รับผิดชอบงานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้รับทุนจำนวน 39 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือปัจจัยพื้นฐานของนักเรียน ณ ห้องประชุมศรีตันหยง โรงเรียนศรีวารินทร์ อำเภอศรีสาคร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ ที่ 28 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนศรีวารินทร์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมโครงการส่งท้ายปีเก่า ตอนรับปีใหม่ โรงเรียนศรีวารินทร์ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

     วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ทางงานกิจการมนักเรียนร่วมกับสภานักเรียนโรงเรียนศรีวารินทร์ ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งท้ายปีเก่า ตอนรับปีใหม่โดยมีนายอับดุลมาเละ ดอลาแม ประธานสภานักเรียนโรงเรียนศรีวารินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีต่อท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายมะพอลี ปะดอ ในครั้งนี้ ซึ่งภายในกิจกรรมมีชุดการแสดงจากนักเรียนแต่ละระดับชั้น อีกทั้งยังมีการจัดนิทรรศการอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนมีการจับฉลากของขวัญอีกมากหมาย โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนศรีวารินทร์
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

     วันอังคาร ที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนศรีวารินทร์ ได้ประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยมี นายมะพอลี ปะดอ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวารินทร์ เป็นประธานคณะกรรมการ (ทีมนำ) นางสาวรอฮานี ยีเจ๊ะนิ (ทีมประสาน) และหัวหน้าระดับแต่ละชั้น (ทีมทำ) ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ ห้องผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีวารินทร์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
หัวข้อข่าว : ในวันที่ 13 ธีนวาคม 2561 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกุลร่วมกับบริษัท Robot station จัดกิจกรรม Robot camp ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

     ในวันที่ 13 ธีนวาคม 2561 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกุลร่วมกับบริษัท Robot station จัดกิจกรรม Robot camp ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (ภาพ/เขียน นายมูฮำมัดรอซี หะยีเหาะ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกุลขอแสดงความยินดีกับนายเกียรติภูมิ คงเดิม

     ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกุลขอแสดงความยินดีกับนายเกียรติภูมิ คงเดิม ที่ได้ทำคะแนน PRE-9 วิชาสามัญประจำปี 2561 สายวิทย์ในประเภทคะแนนรวมทุกวิชา ได้อันดับที่ 1 ของภาคใต้ อันดับที่ 1 ของจังหวัด อันดับที่ 1 ของโรงเรียน (ภาพ/เขียน นายมูฮำมัดรอซี หะยีเหาะ)......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/293 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต15
ถนนนราภิรมย์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96000

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36