ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพม.15
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 5 ท่าน ผู้เข้าชม 630146  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

      วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00น. โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ จัดกิจกรรมประชุม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2561 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อแจ้งให้ผู้ปกครองได้ทราบความก้าวหน้าและผลการเรียนของนักเรียน 2.เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง ครูและนักเรียน 3.เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 4.เพื่อจ่ายเงินเรียนฟรีภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2561: อัซฮาร์: ภาพ นางเรขา รัตนซ้อน: ข่าว ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์
หัวข้อข่าว : โครงการ “หมอชวนวิ่ง” อำเภอธารโต ครั้งที่ 2

     วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นางสาวสุนิษา นิติภัทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ พร้อมด้วยนักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการ “หมอชวนวิ่ง” อำเภอธารโต ครั้งที่ 2 เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายโดยการวิ่งหรือเดินที่ถูกวิธี ระยะทางจากสะพานฆอแย จนถึงน้ำตกธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา (ชัญญานุช: ภาพ โนรไลลา: ข่าว) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดี ที่ 1 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์
หัวข้อข่าว : มอบหนังสือคู่มือการป้องกันอาชญากรรม สำนักงานกิจการยุติธรรมกระทรวง​ยุติธรรมแก่โรงพยาบาลธารโต จ.ยะลา

     เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นางสาวสุนิษา นิติภัทร์ พร้อมคณะครูโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ เป็นตัวแทนมอบหนังสือคู่มือการป้องกันอาชญากรรม สำนักงานกิจการยุติธรรมกระทรวง​ยุติธรรมแก่โรงพยาบาลธารโต จ.ยะลา เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการป้องปรามการเกิดอาชญากรรมในชีวิตประจำวันให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ชัญญานุช: ภาพ โนรไลลา: ข่าว) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"
หัวข้อข่าว : ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

     🌺ข้าราชการครูโรงเรียนเบตง"วีระราษฎร์ประสาน" ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในวันที่ 23 ตุลาคม 2561 🌷 "วันปิยมหาราช"🌷 โดยมีกิจกรรมต่อไปนี้ ✅กิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ สี่แยกหอนาฬิกา ✅กิจกรรมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม ✅กิจกรรมจุดเทียนน้อมรำลึก ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"
หัวข้อข่าว : คว้าตำแหน่งรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันบาสเกตบอลชิงแชมป์ประเทศไทย

     👍✨✨✨ 🎉😊👏😁👏😃🎉 Congratulations! ขอแสดงความยินดีกับ นักกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุ 16 ปีหญิง โรงเรียนเบตง"วีระราษฎร์ประสาน" ในนามอำเภอเบตง คว้าตำแหน่งรองชนะเลิศ อันดับ 2 ร่วม 🏀การแข่งขันบาสเกตบอลชิงแชมป์ประเทศไทย TOA ALL THAILAND 2018 ณ จังหวัดราชบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

     📝ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเบตง"วีระราษฎร์ประสาน" ครั้งที่3 วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมศิษย์เก่า......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"
หัวข้อข่าว : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ

     💛อาจารย์พาซียะ อาบู และอาจารย์อัดณา หลงกอหราบ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ระหว่างวันที่ 28 - 30 กันยายน 2561 ณ โรงแรมบี พ ีสมิหลาบีช จังหวัดสงขลา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"
หัวข้อข่าว : รับรางวัล 💐💐"วัฒนคุณาธร"💐💐

     👍✨✨✨ 🎉😊👏😁👏😃🎉 Congratulations! 🌺🌺เด็กก่งว.ส.🌺🌺 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรุจิเรศ วงศ์ทะนี นักเรียนโรงเรียนเบตง"วีระราษฎร์ประสาน" ที่ได้รับรางวัล 💐💐"วัฒนคุณาธร"💐💐 ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทเด็กและเยาวชน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"
หัวข้อข่าว : ประชุมการขับเคลื่อน การจัดการศึกษาเพื่อมีงานทำ

     ◾ครูโรงเรียนเบตง"วีระราษฎร์ประสาน" ร่วมประชุมการขับเคลื่อน การจัดการศึกษาเพื่อมีงานทำ วันที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนคณะราษฎรบํารุงจังหวัดยะลา จัดโดย เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดยะลา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"
หัวข้อข่าว : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการสร้างข้อสอบเลือกตอบและเขียนตอบตามแนวทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติและนานาชาติ

     🔘อาจารย์พรเพ็ญ จันทรประภา 🔘อาจารย์อัสร ีเซะ 🔘อาจารย์ประดับ ศรีสุข (จากขวาไปซ้าย) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการสร้างข้อสอบเลือกตอบและเขียนตอบตามแนวทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติและนานาชาติ วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนนราธิวาส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"
หัวข้อข่าว : ร่วมกิจกรรม “สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา” ครั้งที่ 3

      ⚽นักเรียนโรงเรียนเบตง"วีระราษฎร์ประสาน" โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ร่วมกิจกรรม “สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา” ครั้งที่ 3 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม พร้อมน้อมนำศาสตร์พระราชาณ กรุงเทพฯ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"
หัวข้อข่าว : สอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม GSP

     💻นักเรียนโรงเรียนเบตง"วีระราษฎร์ประสาน" สอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม GSP ในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"
หัวข้อข่าว : "Google for Education"

     ครูโรงเรียนเบตง"วีระราษฎร์ประสาน" ร่วมโครงการพลิกโฉมและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลย ี ✅"Google for Education"✅ ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"
หัวข้อข่าว : มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในกิจกรรมขบวนแห่ผลไม้และของดีอำเภอเบตงในงาน

     โรงเรียนเบตง"วีระราษฎร์ประสาน" ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในกิจกรรมขบวนแห่ผลไม้และของดีอำเภอเบตงในงาน 🍉"มหกรรมผลไม้และของดีจังหวัดยะลาและวิชาการเกษตร" ประจำปี 2561🍉 ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"
หัวข้อข่าว : ต้อนรับครูใหม่

     🌺โรงเรียนเบตง"วีระราษฎร์ประสาน" ร่วมต้อนรับนางสาวกรองทอง เทพสุรีย์บูรณ์ ข้าราชการครู วิชาเอกเคมี ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ครูบรรจุใหม่) พร้อมคณะที่มาส่งจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมศิษย์เก่าโรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/290 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต15
ถนนนราภิรมย์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96000

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36