ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพม.15
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 585174  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์จัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

      เมื่อวันพุธที่13เดือนธันวาคม2560 นายแวหะมะกาเดร์ สะมะแอ ครูชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดพิธีกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โดยการเชิญวิทยากรจากเรือนจำอำเภอเบตงและตำรวจภูธรอำเภอเบตงมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและภัยของยาเสพติด นางสาวอามีรา สามะ ข่าว/ภาพ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์ได้รับเกียรติต้อนรับ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

      นายซูกีพลี ตาเย๊ะผู้อำนวยการโรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ คณะครูและนักเรียนได้ไปต้อนรับนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์และตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา เวลาประมาณ ๐๘.๐๒ น. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เดินทางเปิดพิธีวางศิลาฤกษ์ท่าอากาศยานเบตง (พิธีพราหมณ์ พิธีสงฆ์ และพิธีละหมาดฮายัต) หลังจากนั้น ได้ชมการแสดงจากโรงเรียนต่างๆและบริจาคอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนในเบตง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
หัวข้อข่าว : โอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 2 สาขาวิชา เคมี

     นายกานไท อินทองสองและนายเกียรติภูมิ คงเดิม ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายฝึกอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 2 สาขาวิชา เคมี ประจำปีการศึกษา 2560......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์
หัวข้อข่าว : สอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

     วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ดำเนินการจัดสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้กับนักเรียนโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ และประชาชนทั่วไปที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการ จำนวน ๒๖๘ คน โดยมี พระมหากรกฎ เขมปัญฺโญ เจ้าคณะอำเภอธารโต ผู้อำนวยการการสอบธรรมศึกษาสนามหลวงวัดคอกช้าง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามสอบธรรมศึกษา สนามหลวงโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ อำเภอธารโต จังหวัดยะลา กัลยาณี ภาพ :แอซะห์ ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

     วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นายนพปฎล มุณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการพบปะ ชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแก่ผู้ปกครองนักเรียนและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ปกครอง บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ หอประชุมโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ อำเภอธารโต จังหวัดยะลา แอซะห์ ดอเลาะ ภาพ:ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์
หัวข้อข่าว : ซักซ้อมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในพิธี งานพิธีวางดอกไม้จันทน์เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

     วันที่ 25 ตุลาคม 2560 นายนพปฎล มุณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ นำคณะครู นักศึกษาวิชาทหาร และลูกเสือ ซักซ้อมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในพิธี งานพิธีวางดอกไม้จันทน์เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ซุ้มวางดอกไม้จันทน์ วัดคอกช้าง อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ชัญญานุช:ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2560

     วันที่ 29 กันยายน 2560 โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2560"กิจกรรมสะเต็มศึกษา (Stem education)" โดยมีนายศราวุธ อรรถานุรักษ์ ศึกษาธิการจังหวัดยะลา ให้เกียรติมาประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีกิจกรรมการเรียนรู้การนำเสนอรูปแบบสะเต็มศึกษา (Stem show) ทั้งหมด 4 ฐาน คือ 1ศรลมชวนคิดชี้ทิศบอกทาง 2 Young designer3 นาวาฝ่าวิกฤติ 4 สเลอปี้ ในระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ แอซะห์ ดอเลาะ:ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์
หัวข้อข่าว : รับสิ่งของพระราชทาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา

     เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 นายนพปฎล มุณีรัตน์ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ เข้ารับสิ่งของพระราชทาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอธารโต ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา โดยมีนายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอธารโต เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ในโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตร รอบแรก จำนวน 625 ชุด ให้กับประชาชนชาวอำเภอธารโตได้มีส่วนร่วม ถวายความอาลัยน้อม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
หัวข้อข่าว : โอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

     นักเรียนโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายฝึกอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ใน 4 สาขา วิชา ดังนี้ ***สาขาเคมี*** 1.นายกานไท อินทองสอง 2.นายเกียรติภูมิ คงเดิม 3.นางสาวนูร์อัยนี เจะแล 4.นายกตัญญู ฉิมพาลี 5.นางสาวนาดียะห์ สาเฮาะ 6.นางสาวมุนาห์ ดาหะมิ ***สาขาฟิสิกส์*** 1.นายเจริญศักดิ์ เจตธรรม 2.นายฟาอิส เหลาะเหม ***สาขาดาราศาสตร์**** 1.นายแก้วเพชร หนูร่วง ***สาขาชีววิทยา*** 1.นายฮาริส สะอง สำรองสาขาชีววิทยา 2 คน 1.นางสาวตริตาภรณ์ ปวีณันท์ 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
หัวข้อข่าว : บาสเกตบอลเยาวชนหญิงทีมชาติไทย

     ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนันท์นภัส พงศ์อมรนฤนาท นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ที่ผ่านการคัดเลือกบาสเกตบอลเยาวชนหญิงทีมชาติไทย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลรายการ FIBA U16 Women’s Asia Championship 2017 ณ เมืองบังคาลอร์ ประเทศอินเดีย (ภาพ/ข่าว จุฑาทิพ หนูทอง)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์
หัวข้อข่าว : วันครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย

     เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย โดยมีกิจกรรมร่วมกันประกอบพิธีอัญเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมกับร่วมร้องเพลงชาติ กิจกรรมนี้ทำให้นักเรียนรับรู้ถึงความเป็นมาของธงชาติไทย เกิดความภาคภูมิใจในเอกราชของไทย ตลอดจนความเสียสละของบรรพบุรุษไทยทีมีต่อปวงชนชาวไทยสืบมา (แอซะห์:ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วัน อังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :sorpor
หัวข้อข่าว : กีฬาสี

     การแข่งขันกีฬาสี ต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560 Sorpor Games 2017......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วัน พฤหัสบดี ที่ 27 กรกฏาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :sorpor
หัวข้อข่าว : ถวายพระพร

     โรงเรียนสวนพระยาวิทยาจัดกิจกรรมถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
หัวข้อข่าว : ค่าย Math Science English Camp 2017

     เมื่อวันที่ 13-14 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จัดกิจกรรมค่าย Math Science English Camp 2017 สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 และ 2/2 ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์ และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้จากโรงเรียนไปประยุกต์ใช้ โดยมีนายสิทธิชัย เลนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด (ภาพ/ข่าว นางสาวจุฑาทิพ หนูทอง)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
หัวข้อข่าว : รร.เดชะฯ ส่งมอบดอกดารารัตน์ 1,000 ดอก ให้ผู้ว่าฯ ปัตตานี

     วันที่ 29 สิงหาคม 2560 นางนุชนาถ สือรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล พร้อมด้วยคณะครูส่งมอบดอกดารารัตน์ จำนวน 1,000 ดอก เพื่อร่วมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นผู้รับมอบ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (ภาพ/ข่าว นางสาวจุฑาทิพ หนูทอง)......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/269 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต15
ถนนนราภิรมย์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96000

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36