ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 630 วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 231354 ครั้ง Your IP Address is 18.212.93.234
          วันที่ 12 สิงหาคม 2560 นายสามารถ รังสรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และบุคลากร ได้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
 


          

 
           วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00 น. นายสามารถ รังสรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ได้มอบหมายให้บุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน-พุ่มทอง) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
           วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสามารถ รังสรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูแนะแนว 4.0 ศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ณ โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต15
ถนนนราภิรมย์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96000
secondary15@obec.go.th
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560
วันที่ 12 สิงหาคม 2560 นายสามารถ รังสรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และบุคลากร ได้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560
วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00 น. นายสามารถ รังสรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ได้มอบหมายให้บุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน-พุ่มทอง) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (งานประชาสัมพันธ์)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 นายสามารถ รังสรรค์ รอง ผอ.สพม. 15 (นราธิวาส ปัตตานีและยะลา) เดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 3/2560 ณโรงแรมริเวอร์ไชด์ กรุงเทพฯ โดย นายการุณสกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวเปิดการประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศมีสาระสำคัญของการดำเนินงานดังนี้ 1. ในส่วนของศึกษาธิการจังหวัดจะทำหน้าที่ Agenda ตามนโยบายของศึกษาธิการ 2. สพป/สพม.จะทำงาน Function ทำงานเหมือนเดิมทุกอย่าง 3.การทำงานไม่มีการซ้ำซ้อน เดินทางปกติ 4. การปฏิรูปการศึกษาต่อไปเป็นหน้าที่ขององค์กรอิสระ 5.ขอให้ทุกคนทำงานอย่างเต็มที่เต็มกำลังตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ห่วงใยการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6.ปัญหาที่เกิดขึ้นต้องมองวิกฤตให้เป็นโอกาส 7.ในส่วนของ สิ่งของ เมื่อได้เคลื่อนย้ายไปหน่วยงานใหม่ ซึ่งเหมือนหน่วยงานพี่น้อง สพฐ.จะดูแลให้เหมือนเดิม (ทีมงานประชาสัมพันธ์ ภาพ/จิดาภา สุวรรณกูฏ ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560
ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายสามารถ รังสรรค์ รก.ผอ.สพม.15 (นราธิวาส ปัตตานีและยะลา) เดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 (จังหวัดนราธิวาส) (ทีมงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : อาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560
เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายวีรวัฒน์ คงพิน รอง ผอ.สพม. 15 (นราธิวาส ปัตตานีและยะลา) ร่วมประชุมพบปะผู้บริหารสถานศึกษาและตัวแทนโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2560 ณ โรงแรมอัญชลีน่า รามคำแหง 65 กรุงเทพมหานคร (ทีมงานประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560
โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม โดย นายนิรัตน์ นราฤทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส สังกัด สพม. 15 คัดกรองนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ใหม่ อ่านไม่ออก เขียนไม่คล่อง จำนวน 23 คน จากนักเรียน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 แบบยั่งยืนเป็นนวัตกรรมใหม่ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ทีมงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560
วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.30 น. นายสามารถ รังสรรค์ รก.ผอ.สพม.15 มอบหมายให้ นางดาเรศ สิโรตมาภรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา เดินทางเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนราธิวาส เป็นเจ้าภาพ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสิริกาญจนทักษิณ เขตพระราชฐานชั้นนอก พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส (ทีมงานประชาสัมพันธ์ ภาพ/จิดาภา สุวรรรกูฏ ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560
วันที่ 2 พค.2560 สพม.15 โดย นายดุลลาภ ตาเล๊ะ ผอ.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ยะลา จังหวัดยะลา เดินทางนำนักเรียนในโครงการสานฝัน การกีฬาฯ เปิดประสบการณ์เรียนรู้ เปิดโลกทัศน์ ชมกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ ร่วมกิจกรรม ชมการถ่ายทดสดและร่วมรายการ "เรื่องเล่า ชาวบ้าน" ในห้องส่ง เพื่อเป็นประสบการณ์ และเรียนรู้ถึงกระบวนการถ่ายรายการวิทยุโทรทัศน์ของสถานีวิทยุกองทัพบก ช่อง 5 ในรายการเรื่องเล่าชาวบ้าน (ทีมงานประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560
"เรียนดี กีฬาเด่น เปี่ยมคุณธรรม จริยธรรม เน้นระเบียบวินัย มีความสามัคคี รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม" เป็นคุณลักษณะของนักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปีการศึกษา 2560 นี้มีนักเรียนในโครงการ จำนวน 947 คน ศึกษาในโรงเรียน 8 โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ @จังหวัดยะลา 1. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 2. โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" อำเภอเบตง จังหวัดยะลาโอกาสที่ดีของนักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้..ขอบคุณรัฐบาลที่ได้สานฝันให้กับนักเรียนที่รักและชอบกีฬาให้เป็นความจริงและเป็นรูปธรรม @ จังหวัดนราธิวาส 1.โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ อำเภอรือเสาะ จังหวัดยะลา 2. โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดยะลา @ ปัตตานี 1. โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 2. โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี @ จังหวัดสงขลา 1. โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา @ จังหวัดสตูล 1. โรงเรียนละงูพิทยาคม อำเภอละงู จังหวัดสตูล ***โอกาสที่ดีของนักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้..ขอบคุณรัฐบาลที่ได้สานฝันให้กับนักเรียนที่รักและชอบกีฬาให้เป็นความจริงและเป็นรูปธรรม***
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560
วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 นายสามารถ รังสรรค์ ผอ.สพม.15 (นราธิวาส ปัตตานีและยะลา) เดินทางร่วมประชุมรับนโยบายเร่งด่วนจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและ เลขา กพฐ. ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพ
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/64 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า