ข่าวสารการศึกษาเครือข่าย e-Networks
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 522940  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"
หัวข้อข่าว : Klaeng go run 101 มินิมาราธอนสมทบทุนโรงพยาบาลแกลง

      เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ Klaeng go run 101 โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดอย่างคับคั่ง ในการนี้ผู้อำนวยการเอกบรรจง บุญผ่อง ได้มอบเงินจากการสมทบทุนในกิจกรรมครั้งนี้เข้าร่วมโครงการใจถึงใจสู่ ICU โรงพยาบาลแกลง มีนายแพทย์บัญญัติ เจตนจันทร์ ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการรับมอบเงินดังกล่าว การวิ่งครั้งนี้มีบุคลากรครู นักเรียน ประชาชน เข้าร่วมวิ่งกว่าสามพันคน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"
หัวข้อข่าว : วันภาษาไทยแห่งชาติ

      ผู้อำนวยการเอกบรรจง บุญผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" แสดงความยินดีกับ นายสุภัทรพงศ์ รวงผึ้งรุ่งโรจน์ ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การเขียนเรียงความ ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต ปทุมธานี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : งานเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

     นายสมคิด กลับดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา นำคณะครู นักเรียนจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุม ชั้น2โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ (ภาพ/ข่าว:งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : การร่วมมือกันพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

     วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) PLC กับตัวแทนบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ในการร่วมมือกันพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โดยมี นางสาวอรัญญา ตุลยเมธี ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการPLC เพื่อร่วมกันพิจารณาความต้องการพื้นฐานและงบประมาณสนับสนุนในการจัดหาHardwareและSoftware เพื่อสนับสนุนการจัดการในชั้นเรียน ภาพ : งานโสตทัศนศึกษา ข่าว : นางสาวแก้วตา ติสันเทียะ ผู้ส่งข่าว: เด็กชายภ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : ค่ายคุณธรรม จริยธรรม

     ผู้อำนวยการสมคิด กลับดี และคณะครู นำนักเรียน ระดับชั้น ม. 2,5 และ ปวช.2 เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดนามะตูม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี (ภาพ/ข่าว : งานโสตทัศนศึกษา) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : กิจกรรม "ฝึกอบรมทบทวนผู้กำกับลูกเสือ"

     วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 กองลูกเสือโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทคาร ได้จัดกิจกรรม "ฝึกอบรมทบทวนผู้กำกับลูกเสือ" วัตถุประสงค์เพื่อการทบทวนความรู้ผู้กำกับลูกเสือสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือเนตรนารีให้มีความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้นและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ภาพ/ข่าว นางสาวนิภาพร คำมุงคุณ ผู้ส่งข่าว: เด็กชาย ภูมิพัฒน์ โพธิ์ชัยแก้ว ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : ทัศนศึกษา ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผลิตไม้กฤษณา จังหวัดระยอง ตามโครงการทัศนศึกษาเรียนรู้สู่โลกกว้าง

     วันที่ 16 มกราคม 2561 คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศนศึกษา ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผลิตไม้กฤษณา จังหวัดระยอง ตามโครงการทัศนศึกษาเรียนรู้สู่โลกกว้าง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประโยชน์จากไม้กฤษณาและผลิตภัณฑ์ในชุมชนตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง ตั้งแต่พันธุ์กล้าไม้กฤษณา แก่นกฤษณา น้ำมันหอมระเหย จนไปถึงสินค้า OTOP ที่ขายทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนตระหนักและสำนึกรักในท้องถิ่นของตนเอง ภาพ : คณะครูระดับชั้นมัธ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : ประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2018 ภายใต้หัวข้อ Chemistry toward a Sustainable Future

     นางสาวสุปราณี ศรีวิชา และนางสาวจุฑามาศ เสมามอญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2018 ภายใต้หัวข้อ Chemistry toward a Sustainable Future และนำเสนอผลงานการทดลองเคมีย่อส่วน ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา จัดโดยสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปภัมภ์องศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ขอขอบคุณ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสอนวิชา “เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม” รุ่นที่ 7

     วันที่ 10 -11 กุมภาพันธ์. 2561 คณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ นำโดยหัวหน้ากลุ่มสาระฯ คุณครูบุญรุ่ง บุญอากาศ คุณครูสวัฒนา สนั่นไทย คุณครูสุปราณี ศรีวิชา และคุณครูเพียงใจ อินหงสา เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสอนวิชา “เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม” รุ่นที่ 7 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง โดยทางสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการจัดอบรม โดยในครั้งนี้คุณครูผู้เข้าร่วมการอบรมได้เข้าเยี่ยมชมศึกษากระบวนการทำงานของโรงแยกก๊าซธรรมชา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
หัวข้อข่าว : รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (NSC 2018) ในงาน "มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17"

      ขอแสดงความยินดีกับ นายพันธุ์ธัช ศิริวัน และนายสถาพร จิรธรรมกูล ม.5/4 นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ (โล่รางวัลชนะเลิศ, เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ, เงินรางวัล 60,000, เงินทุนสนับการทำโครงการ รอบแรก 3,000 บาท และรอบสอง 9,000 บาท) จาก การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (The Twentieth National Software Contest: NSC 2018) ประเภทโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน ระดับนักเรียน ในงาน "มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17" (The ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : ปรับปรุงหลักสูตร

     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา นายสมคิด กลับดี นำคณะครูประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการเรียน คณะครูทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เข้าร่วมปรับปรุงหลักสูตรอย่างพร้อมเพียงกัน ทำให้บรรยากาศในการจัดทำการปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ (ภาพ/ข่าว : งานโสตทัศนศึกษา)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
หัวข้อข่าว : รางวัล Third Prize Winner Certificate ในการแข่งขัน Thailand-Japan Game Programming Hackathon และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน ณ เมือง Hokkaido ประเทศญี่ปุ่น

      นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ได้รับรางวัล Third Prize Winner Certificate ในการแข่งขัน Thailand-Japan Game Programming Hackathon และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน ณ เมือง Hokkaido ประเทศญี่ปุ่น คือ นายธรรมนิตย์ เจนสินธนานันท์ ม.4/1 ระหว่างวันที่ 9-15 มีนาคม 2561 นอกจากนี้ยังมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้อีก 2 คน คือ นายวัชริศ ขุนแสน ม.4/1 และนายพิชญ กองกาญจน์ ม.4/2 เมื่อวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ซึ่งมีค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
หัวข้อข่าว : รางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาส ระดับมัธยมศึกษา ในงาน วันนักประดิษฐ์

     นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยลัย ชลบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ได้รางวัลชนะเลิศ (ถ้วยรางวัลชนะเลิศ, เหรียญทอง, เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ และเงินรางวัล 50,000 บาท) ในการประกวดโครงการรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2561 ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้ทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาส ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ประกอบด้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
หัวข้อข่าว : รางวัล Second Runner-up for Poster Presentation in Mathemetics and Informatics

      นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ได้รับรางวัลในการแข่งขันระดับนานาชาติ คือ รางวัล Second Runner-up for Poster Presentation in Mathemetics and Informatics ในงาน The 1st KVIS Invitational Science Fair ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2561 ประกอบด้วย นายพันธุ์ธัช ศิริวัน และนายสถาพร จิรธรรมกูล ม.5/4 โดยมีนายวิเชียร ดอนแรม เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน และมีนายชิด สุขหนู ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ในพระ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : ธนาคารออมสินสาขามาบตาพุด มอบเงินสนันสนุนงานธนาคารโรงเรียน

     วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2560 ธนาคารออมสินสาขามาบตาพุด มอบเงินสนันสนุนงานธนาคารโรงเรียน จำนวน 5,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของธนาคารโรงเรียน ภายใต้งานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ภาพ : นางสาวสุภาภรณ์ มุสิกวงศ์ ข่าว : นางสาวแก้วตา ติสันเทียะ ผู้ส่งข่าว: ภูมิพัฒน์ โพธิ์ชัยแก้ว ......
อ่านข่าวต่อ....

เธเธณเธฅเธฑเธ‡เนเธชเธ”เธ‡เธซเธ™เน‰เธฒเธ—เธตเนˆ 1/133 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
25/11 หมู่ 5 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 038-397501-5 โทรสาร 038-397510

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36