[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ Klaeng go run 101 โดยมีแขกผู้มีเกียรติ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"

ผู้อำนวยการเอกบรรจง บุญผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" แสดงความยินดีกับ นายสุภัทรพงศ์ รวงผึ้งรุ่งโรจน์ ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา

นายสมคิด กลับดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา นำคณะครู นักเรียนจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) PLC กับตัวแทนบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ในการร่วมมือกันพัฒนาการเรียนการส......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา

ผู้อำนวยการสมคิด กลับดี และคณะครู นำนักเรียน ระดับชั้น ม. 2,5 และ ปวช.2 เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดนามะตู......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 กองลูกเสือโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทคาร ได้จัดกิจกรรม "ฝึกอบรมทบทวนผู้กำกับลูกเสือ" วัตถุประสงค์เพื่อการทบทวนความรู้ผู้กำกับลูกเสือ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

วันที่ 16 มกราคม 2561 คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศนศึกษา ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผลิตไม้กฤษณา จังหวั......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

นางสาวสุปราณี ศรีวิชา และนางสาวจุฑามาศ เสมามอญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2018 ภ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

วันที่ 10 -11 กุมภาพันธ์. 2561 คณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ นำโดยหัวหน้ากลุ่มสาระฯ คุณครูบุญรุ่ง บุญอากาศ คุณครูสวัฒนา สนั่นไทย คุณครูสุปราณี ศรีวิชา แล......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

ขอแสดงความยินดีกับ นายพันธุ์ธัช ศิริวัน และนายสถาพร จิรธรรมกูล ม.5/4 นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ (โล่รางวั......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา นายสมคิด กลับดี นำคณะครูประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561 เพื่อใ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ได้รับรางวัล Third Prize Winner Certificate ในการแข่งขัน Thailand-Japan Ga......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยลัย ชลบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ได้รางวัลชนะเลิศ (ถ้วยรางวัลชนะเลิศ, เหรียญทอง, เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ และเงิน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ได้รับรางวัลในการแข่งขันระดับนานาชาติ คือ รางวัล Second Runner-up for Pos......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2560 ธนาคารออมสินสาขามาบตาพุด มอบเงินสนันสนุนงานธนาคารโรงเรียน จำนวน 5,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของธนาคารโรงเรียน ภ......
อ่านข่าวต่อ....