[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จัดกิจกรรมงานวัน “เปิดบ้านสวนฯชล 62” ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณวิบูลย์ กรมดิษฐ์ เป็นประธานใ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี

กิจกรรมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและสร้างภาวะผู้นำให้กับนักเรียนทุกคน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีน เพื่อให้นักเรียนได้รู้ถึงความสำคัญประเพณีของวันตรุษจีน ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี

วันที่ 24 มกราคม 2562 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี

วันที่ 9-11 มกราคม 2562 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรมงานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นรวมกันของโรงเรียนสวนกุหลาบวิท......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี

วันที่ 15 มกราคม 2562 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ที่เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงสร้างระบบงานของ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี

นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรม Open House ที่มหาวิทยาลัยแพทย์โย่วเจียง เมืองไป่เซ่อ มณฑลกว่างสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่า......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี

เมื่อวันที่ 5-8 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ร่วมเดินทางเยี่ยมชมและร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษากั......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 11-14 ธันวาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือวช......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี

ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี เข้าร่วมฝึกอบรมครูแกนนำตามโครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(Eastern Economic Cor......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา นายสมคิด กลับดี นำ คณะครู นักเรียน ร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 กับหน่วยงานต่างๆ พ่อค้า ประชาชน ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา

นายสมคิด กลับดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยาเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปให้กับนักเรียน ในวันพฤหัสบดี ที่ 6......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 บริษัท ซูมิโตโม อิเล็คตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงเรียน เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 บริษัท ซูมิโตโม อิเล็คตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงเรียน เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ จังหวัดอุดรธานี......
อ่านข่าวต่อ....