[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2560 ธนาคารออมสินสาขามาบตาพุด มอบเงินสนันสนุนงานธนาคารโรงเรียน จำนวน 5,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของธนาคารโรงเรียน ภ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2560 นางสาวศุทธินี ไชยนันทน์ นางสาวสิริสุพาวรรณ ชุมเจริญ และนางสาวรัชดาพร บุตะเขียว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เข้า......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

วันที่ 12 -13 ธันวาคม พ.ศ.2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม Santa Claus and Mrs.Claus Contest 2017 การประกวดชุดซานตาคลอสและมิสซิสคลอส......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ครูนพมาส โรตมนันทกฤต และนางสาวพรประภา แถวจัตุรัส ประธานนักเรียน เข้ารับการอบรมหลักสูตร “เยาวชนธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต” และ “......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 นายพรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน และครูผู้สอน ที่ได้รับรางวัล......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

ในวันที่ 9 ธันวาคม 2560 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและของของรางวัลแก่นายธันวา คำประสิทธิ์ นักเรียนโรงเ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 กลุ่มงานอนามัยโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ได้นำนักเรียนจิตอาสาจำนวน 18 คน จัดกิจกรรมงานวันเอดส์โลกประจำปี 2560 ร่วมกับศูนย์ผู้ป่......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 ครูกิตติศักดิ์ ปราบพาลและครูเพชรรัตน์ ไชยชาญรมย์ ได้นำนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก 30 ทีม โครงการ Wake up Me(dei) เด็กยุคใหม่ส......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2560 (Youth Greenovation Awards 2017) โดยได้รับเงินสนับสนุนในการพัฒ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ครู ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง และได้เป็......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. นางสาวณิชชา โตใหญ่ดี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร เป็นตัวแทนโรงเรียนมอบเงินบริ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา

โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา นำโดย ผอ.สมคิด กลับดี นำคณะครู นักเรียน ร่วมวิ่งกับชมรมวิ่งบ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี เพื่อรับบริจาคสมทบทุนให้กับโรงพยาบาล......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา

กิจกรรมสนับสนุนการวิ่งของชมรมวิ่งบ่อทอง เพื่อสมทบทุนการบริจาคให้กับโรงพยาบาลบ่อทอง และโครงการก้าวคนละก้าวของ ตูน บอดี้สแลม นำโดยผู้อำนวยการสมคิด กลับด......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

วันที่ 21 พ.ย.2560 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร นำโดยรองณิชชา โตใหญ่ดี นางสุภาภรณ์ ช่วยอินทร์ นายวัชระ ประโพธิ์ศรี และนักเรียนแกนนำจำนวน 11 คน ได้จัดกิ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

วันที่ 22 พ.ย.60 เวลา 13.00-15.00 น พ.ต.ท.สนธยา รัตนธารส มานิเทศน์ติดตามผลการดำเนินโครงการนิติวิทยาศาสตร์ ณ ห้องแผนงาน โดยมีนายวัชระ ประโพธิ์ศรี และนั......
อ่านข่าวต่อ....