[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี

นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมแข่งขัน STEM Study ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ณ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ การลงข้อมูลในโปรแกรม L-Teacher Logbook และแนวทางการประเมินผลกา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา

นายสมคิด กลับดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยาเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีวิ่งควายของอำเภอบ่อทอง จ.ชลบุรี วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 กับชุมชนชาวอำเภอ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายวันชัย ทันสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี และคณะ เข้ารับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ดีเด่น ประจำปี 2561 ปีที......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา

นายสมคิด กลับดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา นำคณะครูวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช ร่วมกับหน่วยงานข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ณ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี

วันศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2561 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จัดงานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนอเนกประสงค์ 5 ชั้น โดยมี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ (องคมนตรี......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ Klaeng go run 101 โดยมีแขกผู้มีเกียรติ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"

ผู้อำนวยการเอกบรรจง บุญผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" แสดงความยินดีกับ นายสุภัทรพงศ์ รวงผึ้งรุ่งโรจน์ ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา

นายสมคิด กลับดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา นำคณะครู นักเรียนจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) PLC กับตัวแทนบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ในการร่วมมือกันพัฒนาการเรียนการส......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา

ผู้อำนวยการสมคิด กลับดี และคณะครู นำนักเรียน ระดับชั้น ม. 2,5 และ ปวช.2 เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดนามะตู......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 กองลูกเสือโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทคาร ได้จัดกิจกรรม "ฝึกอบรมทบทวนผู้กำกับลูกเสือ" วัตถุประสงค์เพื่อการทบทวนความรู้ผู้กำกับลูกเสือ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

วันที่ 16 มกราคม 2561 คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศนศึกษา ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผลิตไม้กฤษณา จังหวั......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

นางสาวสุปราณี ศรีวิชา และนางสาวจุฑามาศ เสมามอญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2018 ภ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

วันที่ 10 -11 กุมภาพันธ์. 2561 คณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ นำโดยหัวหน้ากลุ่มสาระฯ คุณครูบุญรุ่ง บุญอากาศ คุณครูสวัฒนา สนั่นไทย คุณครูสุปราณี ศรีวิชา แล......
อ่านข่าวต่อ....