เปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนสิงห์สมุทร “
 


               
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 215 วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 90593 ครั้ง Your IP Address is 18.212.93.234
          วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ท่าน ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.18 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนสิงห์สมุทร “อัญมณีเกมส์” ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร จ.ชลบุรี
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
25/11 หมู่ 5 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0 3839 7501-5 โทรสาร 0 3839 7510
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ท่าน ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.18 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนสิงห์สมุทร “อัญมณีเกมส์” ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร จ.ชลบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 นางสมพร ฤทธาภรณ์ รองผู้อำนวยการ สพม.18และคณะเข้าร่วมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดชลบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561
ในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ท่าน ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.18 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ครั้งที่ 8/2561 ณ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร จ.ชลบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ท่าน ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.18 ร่วมเป็นเกียรติพร้อมรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณพิธีเปิดห้องสมุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแห่งที่ 104 ในประเทศไทย ณ โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” จัดสร้างโดยสโมสรไลออนส์ชลบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 31 ตุลาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ๒๕๐ ปีตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากจันทบุรีสู่อยุธยา ณ วัดใหญ่อินทราราม อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561
วันที่ 23 ตุลาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ได้เข้าร่วมใส่บาตรน้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560
4 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. ท่าน ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.เขต18 ประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม ดร.ประโยชน์-คุณรำแพน เนื่องจำนงค์ สพม.เขต18
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560
วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.18 ประธานการประชุมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ณ ห้องประชุมโรงเรียนกาญจนาภิเษก นครปฐมและห้องประชุมโรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560
วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.18 ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการ Boot Camp รุ่นที่ 7 ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560
พิธีเปิดการอบรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (Boot Camp)
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/23 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า