ประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่1/2560
ประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่1/2560
 


               
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 209 วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 90375 ครั้ง Your IP Address is 54.198.52.82
          4 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. ท่าน ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.เขต18 ประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม ดร.ประโยชน์-คุณรำแพน เนื่องจำนงค์ สพม.เขต18
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
25/11 หมู่ 5 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0 3839 7501-5 โทรสาร 0 3839 7510
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560
4 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. ท่าน ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.เขต18 ประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม ดร.ประโยชน์-คุณรำแพน เนื่องจำนงค์ สพม.เขต18
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560
วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.18 ประธานการประชุมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ณ ห้องประชุมโรงเรียนกาญจนาภิเษก นครปฐมและห้องประชุมโรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560
วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.18 ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการ Boot Camp รุ่นที่ 7 ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560
พิธีเปิดการอบรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (Boot Camp)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560
วันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. นางสมพร ฤทธาภรณ์ รอง ผอ.สพม.18 ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ โครงการส่งเสริมให้นักเรียนทำงานหารายได้ในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ปี 2560 ณ ห้องประชุม ดร.ประโยชน์ - รำแพน เนื่องจำนงค์ อาคาร สพม.18
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560
วันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.18 ร่วมเป็นเกียรติในงานวันครู ประจำปี 2560 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ส่งเสริมความรัก สามัคคีในหมู่คณะและการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการครู ณ หอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ โรงเรียนระยองวิทยาคม
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559
วันที่ 27 ธันวาคม 2559 นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.18 ประธานเปิดการประชุมผู้บริหารตามโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาตาม Road Map ปฏิรูปการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมเพื่อนพ้องน้องพี่ วังน้ำเขียวเลควิว จ.นครราชสีมา พร้อมทั้งได้ชี้แจงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ผู้บริหารทราบเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและขับเคลื่อนนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Thailand 4.0 การขับเคลื่อนด้วย Education 4.0" โดยนายเสน่ห์ ขาวโต อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559
วันที่ 16 ธันวาคม 2559สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 นำโดยนายสุรชาติ มานิตย์ รอง ผอ.สพม.18 นางรุจนี ด้วงชรา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลและบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ปฐมนิเทศข้าราชการครู ซึ่ง สพม.18 เรียกบรรจุจากบัญชี กศจ.ชลบุรี จำนวน 58 อัตรา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์ สพม. 18
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ข้าราชการและบุคลากร สพม.18 นำโดยนายบรรเจิด สายกระซิบ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ให้การต้อนรับ นายอำนวยพร ทรัพย์คง รองผอ.สพม.7 พร้อมด้วย นางธัญชนก ก้อนเงิน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพม.7 และคณะศึกษาดูงานจากสพม.7 (ปราจีน-นครนายก-สระแก้ว) ในการศึกษาดูงานกลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ณ ห้องประชุม ดร.ประโยชน์-รำแพน เนื่องจำนงค์ (ภาพ/ข่าว : อารยา)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559
วันที่ 8 ธันวาคม 2559 นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.18 เป็นประธานการประชุมข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ครั้งที่ 12/2559 ณ ห้องประชุม "ตั้งเทวาประสิทธิ์" ชั้น 2 และในที่ประชุมได้ดำเนินการสวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงชาติ กล่าวคำปฏิญญาณเขตสุจริต จากนั้นดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระฯ ต่อไป (ภาพ :อารยา/วุฒิศักดิ์ , ข่าว :อารยา)
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/22 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า