.
 
 
 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
4 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. ท่าน ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.เขต18 ประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม ดร.ประโยชน์-คุณรำแพน เนื่องจำนงค์ สพม.เขต18

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
 
..