" ปี ๒๕๕๘ เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ "
อบรมเชิงปฏิบัติการเน้นการพัฒนา
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับชั้นม.ต้น
 


               
          
           นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 32 (บุรีรัมย์) มอบโล่ให้สถานศึกษาที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 สูงขึ้น โรงเรียนที่มีคะแนนเพิ่มขึ้นเทียบจากปีการศึกษา 2556 เฉลี่ยรวม ลำดับที่ 1-3 ของสพม.32 (บุรีรัมย์) ระดับชั้น ม.3 ลำดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.18 ลำดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนพนองตาดพิทยาคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.67 ลำดับที่ 3 ได้แก่ โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.33ระดับชั้น ม.6 ลำดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.13 ลำดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.86ลำดับที่ 3 ได้แก่ โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม เพิ่มขึ้นร้อยละ6.74 มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศ ระดับชั้น ม.3 ลำดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ลำดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ลำดับที่ 3 ได้แก่ โรงเรียนนางรอง ลำดับที่ 4 ได้แก่ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ลำดับที่ 5 ได้แก่ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ลำดับที่ 6 ได้แก่ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ลำดับที่ 5 ได้แก่ โรงเรียนลำปลายมาศ ระดับชั้น ม.6 ลำดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ลำดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ลำดับที่ 3 ได้แก่ โรงเรียนนางรอง ลำดับที่ 4 ได้แก่ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
 

ข่าวย่อย
          **********สพม.32 กำหนดวันประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ วันที่ 23 พ.ค. 58 ณ ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม และโรงเรียนนางรอง ครูที่มีรายชื่อประเมินโปรดตรวจสอบและส่งข้อมูลรายบุคคลส่งเขต ภายใน 10 พ.ค. 58 ดาวน์โหลดเอกสาร **********ประกาศสอบราคาจ้างประเมินความสามารถภาษาอังกฤษของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ สังกัด สพฐ อ่านต่อhttps://drive.google.com/file/d/0B_YkOJQIwHx9a0Q3ek00cldLeWs/view *************ประกาศจากโรงเรียนดงพลองพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปhttp://182.93.221.249/neof/nadv/PVAdv2.aspx?ID=595

 


ฉบับที่ 27 วันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 24054 ครั้ง Your IP Address is 18.212.93.234
          ในวันนี้(21 เมษายน 2558)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลกิจกรรมที่เน้นการพัฒนา ผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ ให้แก่ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนละ 1 คน โครงการร่วมระหว่าง สพม.32 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 โดยมี นายโสธร บุญเลิศ รองผอ.สพม.32 ประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ สพม.32 (บุรีรัมย์)
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ถนนนิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
Tel : 044-612408 Fax : 044-612408 ต่อ 107 ssbr32@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 21 เมษายน 2558
ในวันนี้(21 เมษายน 2558)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลกิจกรรมที่เน้นการพัฒนา ผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ ให้แก่ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนละ 1 คน โครงการร่วมระหว่าง สพม.32 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 โดยมี นายโสธร บุญเลิศ รองผอ.สพม.32 ประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ สพม.32 (บุรีรัมย์)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2558
นักเรียนชมรมศิลปะนางรองพิทยาคม โรงเรียนนางรองพิทยาคม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.32)เขต 32 (บุรีรัมย์) ร่วมกับกลุ่มคนรักษ์ศิลปะและธรรมชาติเพื่อคืนความรู้สู่บ้านเกิด ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการ “ศิลป์รักษ์ดงใหญ่” เพื่อให้เยาวชนเกิดความรักงานศิลปะและร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ห่างไกลยาเสพติด ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558
ในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2558 นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์)พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ได้รวมใจพร้อมกันในพิธีรดน้ำขอพรนายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามประเพณีสงกรานต์ไทย ที่สืบทอดและปฏิบัติมาด้วยความเคารพ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 8 เมษายน 2558
นายกิตติ บุญเชิด ผอ.สพม.32 (บุรีรัมย์) พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการประชุมปฏิบัติการ เรื่องการประกันคุณภาพภายใน,สถานศึกษาพอเพียง,การยกระดับผลสัมฤทธิ์,ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 7 เมษายน 2558
นายโสธร บุญเลิศ รองผอ.สพม.32 พร้อมด้วยนางวันพร นาคแก้ว ผอกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558
นายกิตติ บุญเชิด ผอ.สพม. เขต 32 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันสวมเสื้อสีเขียวเข้าร่วมพิธี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557
ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ที่ปรึกษา สพฐ. (อดีตรองเลขาฯกพฐ.) ประธานพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ สัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์คณะบุคคล อ.ก.ค.ศ. ประธานสหวิทยาเขต ก.ต.ป.น. ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กร และองค์คณะในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมี นายกิตติ บุญเชิด ผอ.สพม.32(บุรีรัมย์) ให้การต้อนรับ ณ รังเย็นรีสอร์ท จ. เลย
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557
นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ( บุรีรัมย์) บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชีนี โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการในสังกัด ร่วมบันทึกเทป ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557
นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พบผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ในโครงการอบรมให้ความรู้แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วยตัวแบบระบบการบริหารจัดการรายกรณี B-CM Model: Buriram Case Mamagement Model ใช้กลไกของเครื่องมือ ในการวิเคราะห์ โครงการ เพื่อการออกแบบและพัฒนาโครงการ และการจัดการรายกรณี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยง โครงการกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดณ ห้องประชุมโรงเรียนลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/4 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า