ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 520 วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 47 ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 3 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ 4 MAT ชุดอารยธรรมโบราณ เรื่องอารยธรรมอียิปต์ รายวิชาอารยธรรมโลก รหัสวิชา ส30105 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

      1. ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ 4MAT ที่มีประสิทธิภาพของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เพื่อใช้พัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น 2. ได้แผนการจัดการเรียนรู้และเอกสารประกอบการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบ 4MAT เรื่องอารยธรรมโบราณ รายวิชาอารยธรรมโลก รหัสวิชา ส 30105 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 3. ได้แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ 4MAT เพื่อนำไปพัฒนาเนื้อหาบทเรียนเรื่องอื่นและประยุกต์ใช้กับสาระการเรียนรู้อื่นๆต่อไป 4. เป็นแนวทางสำหรับครู และผู้สนใจในการศึกษาค้นคว้า และวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ 4MAT เพื่อนำไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนให้เพิ่มสูงขึ้น

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
ษุรพีฐ์ บุญคง
จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
ถนนเลิี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทร.055-267235 โทรสาร.055-267234 e-Mail : sec39pl@hotmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง