ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 526 อาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1030 ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 9 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


แบบฝึกทักษะการเขียนย่อหน้าภาษาอังกฤษ (Paragraph Writing) ด้วย Google Apps for Education รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ31101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

      แบบฝึกทักษะการเขียนย่อหน้าภาษาอังกฤษ (Paragraph Writing) ด้วย Google Apps for Education รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ31101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

      https://sites.google.com/chs.ac.th/nirumol/home

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
นางสาวนิฤมล วรสุทธิ์
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
ถนนเลิี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทร.055-267235 โทรสาร.055-267234 e-Mail : sec39pl@hotmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง