ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 559 วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 41 ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 7 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


เครื่องไล่ความชื้นกระดาษอัตโนมัติ (Wiping Humidity Away of the paper with the Automatic tool)

      เครื่องไล่ความชื้นกระดาษอัตโนมัติ เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ในการไล่ความชื้นกระดาษสำหรับงานถ่ายเอกสารที่ห้องเอกสารภายในโรงเรียน ซึ่งจะไล่ความชื้นของกระดาษโดยใช้ความร้อนจากหลอดไฟ ใช้ความรู้ในด้านการเปลี่ยนรูปพลังงาน ซึ่งก็คือในการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนจากไส้ของหลอดไฟ แล้วจึงเปลี่ยนเป็นพลังงานแสง ในที่สุดก็จะเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน โดยอาศัยการถ่ายโอนความร้อน ส่งผลให้กระดาษมีความชื้นลดลง นอกจากนี้แล้วเพื่อความสะดวกสบายและปลอดภัยได้มีการนำหลักการทำงานของวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำมาติดตั้งที่เครื่องไล่ความชื้นกระดาษเพื่อเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยป้องกันและตัดวงจรการทำงานอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์และกระดาษ

       คลิกดาวน์โหลดดูเอกสารประกอบ.....

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
วงกต จุลรังสี
อุตรดิตถ์

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
ถนนเลิี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทร.055-267235 โทรสาร.055-267234 e-Mail : sec39pl@hotmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง