จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 892758 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1356 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ EduDee 14 พฤศจิกายน 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์งาน thailand design expo 201813 พฤศจิกายน 2561งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 213 พฤศจิกายน 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมโครงการ Open House ของวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธ13 พฤศจิกายน 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์จากสาธารณสุขเรื่องการยกระดับสาร "ไซบูทรามีน"8 พฤศจิกายน 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ รอบนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๑7 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดสวนมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย7 พฤศจิกายน 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
21 ครั้งประชาสัมพันธ์คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะแพทย์แผนไทย31 ตุลาคม 2561งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจำปี 256229 ตุลาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
17 ครั้งประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม25 ตุลาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสถานการณ์การระบาดของโรคหัด22 ตุลาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนปลูกปอเทืองให้บานสะพรั่งทั้งจังหวัดในวันดินโลก ๕ ธันวาคม16 ตุลาคม 2561งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์รับชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เนื่องในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ 16 ตุลาคม 2561งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตฯ4 ตุลาคม 2561งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ช.พ.ค.-ช.พ.ส.เป็นกรณีพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี 4 ตุลาคม 2561งานประชาสัมพันธ์
23 ครั้งประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้ชั้นสูง2 ตุลาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
11 ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครวิทยากรแกนนำเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ25 กันยายน 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
14 ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนการส่งเรียงความเข้าประกวดเนื่องในโอกาสจัดงานวันคนพิการ19 กันยายน 2561งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรมไทย-จีน18 กันยายน 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งร.ร.บ้านกร่างวิทยาคม ประกาศรับสมัครครูผู้สอน1 อัตรา12 กันยายน 2561งานประชาสัมพันธ์
25 ครั้งร.ร.บ้านกร่างวิทยาคม ประกาศรับสมัครพนักงานทำความสะอาดและช่างทั่วไป12 กันยายน 2561งานประชาสัมพันธ์
27 ครั้งร.ร.บ้านกร่างวิทยาคม ประกาศรับสมัครครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ 1 อัตรา12 กันยายน 2561งานประชาสัมพันธ์
27 ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาล 10 กันยายน 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
19 ครั้งประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติของประเทศญี่ปุ่น6 กันยายน 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์คำแนะนำในการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สำหรับสถานศึกษา5 กันยายน 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์เข้าร่วมค่ายการเงินธนาคารทิสโก้ TISCO Financial Camp รุ่นที่ 16,174 กันยายน 2561งานประชาสัมพันธ์
ครั้งการประกวดคลิปวิดีโอ "25 ปีกับบิ๊กซี" ผู้ชนะเลิศรับรางวัลมูลค่า 1ล้านบาท31 สิงหาคม 2561งานประชาสัมพันธ์
13 ครั้งประชาสัมพันธ์การโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล31 สิงหาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
ครั้งประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 231 สิงหาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์แข่งขันครอสเวิร์ดเกมส์ฯ22 สิงหาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
10 ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์21 สิงหาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 29 16 สิงหาคม 2561งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาฯ14 สิงหาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน6 สิงหาคม 2561งานประชาสัมพันธ์
15 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการประกวดดนตรี OBEC Music talent26 กรกฎาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดของ อบจ.พิษณุโลก26 กรกฎาคม 2561กลุ่มนโยบายและแผน
ครั้งโครงการ "GSB" เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย24 กรกฎาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
ครั้งประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์24 กรกฎาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์การรรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการ สอวน.23 กรกฎาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
21 ครั้งการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ครั้งที่ 24 ระดับจังหวัด1 มิ.ย 2561 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
ครั้งขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเพาะต้นกล้าพลังงาน สร้างคุณค่าเยาวชน ปีที่ 317 กรกฎาคม 2561งานประชาสัมพันธ์
ครั้งขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ปีที่ 12” 17 กรกฎาคม 2561งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์เรื่องโครงการเมล็ดพันธ์12 กรกฎาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม10 กรกฎาคม 2561งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคปีการศึกษา256210 กรกฎาคม 2561งานประชาสัมพันธ์
ครั้งขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลวันอาเซียน(ASEAN DAY)10 กรกฎาคม 2561งานประชาสัมพันธ์
13 ครั้งประชาสัมพันธ์อบรมครูผู้สอนยุวกาชาด9 กรกฎาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
53 ครั้งการอบรมผู้ตัดสินและฝ่ายจัดการแข่งขัน12 มิถุนายน 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
21 ครั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมธรรมะแห่งชีวิตปรับวิถีความคิดการทำงาน7 มิถุนายน 2561งานประชาสัมพันธ์
26 ครั้งประชาสัมพันธ์ประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่95 มิถุนายน 2561งานประชาสัมพันธ์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/28 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

กลุ่มนำร่อง ICT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
ถนนเลี่ยงเมือง พิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทร.055-267235 โทรสาร.055-267234 sec39pl@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36