จำนวนผู้ใช้งาน 4 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 885279 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1316 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
ครั้งขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเพาะต้นกล้าพลังงาน สร้างคุณค่าเยาวชน ปีที่ 317 กรกฎาคม 2561งานประชาสัมพันธ์
ครั้งขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ปีที่ 12” 17 กรกฎาคม 2561งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์เรื่องโครงการเมล็ดพันธ์12 กรกฎาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม10 กรกฎาคม 2561งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคปีการศึกษา256210 กรกฎาคม 2561งานประชาสัมพันธ์
ครั้งขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลวันอาเซียน(ASEAN DAY)10 กรกฎาคม 2561งานประชาสัมพันธ์
12 ครั้งประชาสัมพันธ์อบรมครูผู้สอนยุวกาชาด9 กรกฎาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
51 ครั้งการอบรมผู้ตัดสินและฝ่ายจัดการแข่งขัน12 มิถุนายน 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
20 ครั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมธรรมะแห่งชีวิตปรับวิถีความคิดการทำงาน7 มิถุนายน 2561งานประชาสัมพันธ์
26 ครั้งประชาสัมพันธ์ประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่95 มิถุนายน 2561งานประชาสัมพันธ์
28 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการ PTTEP Teenergy Camp ปีที่ 55 มิถุนายน 2561งานประชาสัมพันธ์
27 ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ AEON English speeh Contest25 พฤษภาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
20 ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการเยาวชน อีซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม18 พฤษภาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
ครั้งประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ คำขวัญ และเพลงในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน18 พฤษภาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
17 ครั้งประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ9 พฤษภาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
24 ครั้งประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือ9 พฤษภาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
106 ครั้งร.ร.พรหมพิรามวิทยาประกาศรับสมัครคัดเลือก ครูผู้สอน 1 ตำแหน่ง2 พฤษภาคม 2561งานประชาสัมพันธ์
36 ครั้งร.ร.พรหมพิรามวิทยาประกาศรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่งานทะเบียนและวัดผล 1 ตำแหน่ง2 พฤษภาคม 2561งานประชาสัมพันธ์
ครั้งร.ร.พรหมพิรามวิทยาประกาศรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่งานอนามัยโรงเรียน 1 ตำแหน่ง2 พฤษภาคม 2561งานประชาสัมพันธ์
13 ครั้งโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประกาศรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ 1 ตำแหน่ง2 พฤษภาคม 2561งานประชาสัมพันธ์
18 ครั้งเชิญชวนสมัครสมาชิก OBECLINE 2018 25 เมษายน 2561งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธืการประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชน25 เมษายน 2561งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามรับสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโท20 เมษายน 2561งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 3 ประจำปี 25615 เมษายน 2561 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
21 ครั้งประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย"3 เมษายน 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
14 ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์3 เมษายน 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
16 ครั้งประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรอง28 มีนาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
18 ครั้งการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำA.T.C.14 มีนาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
50 ครั้งประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ชั้น ม.428 กุมภาพันธกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
25 ครั้งโครงการอบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง26 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนาครูแกนหลักสูตรพัฒนาผู้นำนักเรียนอาเซียน AYL23 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.20 กุมภาพันธกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศลต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นชิงถ้วนพระราชทานฯ20 กุมภาพันธ์ 2561งานประชาสัมพันธ์
60 ครั้งประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสตรู A.L.T.C. และ A.T.C.17 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
11 ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.12 กุมภาพันธกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
29 ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ฯ12 กุมภาพันธกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
23 ครั้งประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่9 กุมภาพันธ์กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
39 ครั้งประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่9 กุมภาพันธ์กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
12 ครั้งประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อการศึกษา สพฐ.31 มกราคม 2561งานประชาสัมพันธ์
10 ครั้งประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.31 มกราคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการ FC Bayern Youth Cup Thailand 201831 มกราคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
17 ครั้งประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ "ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน"26 มกราคม 2561งานประชาสัมพันธ์
43 ครั้งรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน(ชาย)เข้ารับราชการ25 มกราคม 2561งานประชาสัมพันธ์
32 ครั้งขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจการส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในสถานศึก24 มกราคม 2561งานประชาสัมพันธ์
ครั้งการสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปีพุทธศักราช 256124 มกราคม 2561งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์19 มกราคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
23 ครั้งประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปโครงการ POSN Sciencde Camp 2018 11 มกราคม 25กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก11 มกราคม 25กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
19 ครั้งประชาสัมพันธ์การประกวดโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย11 มกราคม 25กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
13 ครั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์11 มกราคม 2561งานประชาสัมพันธ์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/27 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

กลุ่มนำร่อง ICT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
ถนนเลี่ยงเมือง พิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทร.055-267235 โทรสาร.055-267234 sec39pl@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36