จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 891088 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1339 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนการส่งเรียงความเข้าประกวดเนื่องในโอกาสจัดงานวันคนพิการ19 กันยายน 2561งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรมไทย-จีน18 กันยายน 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
79 ครั้งร.ร.บ้านกร่างวิทยาคม ประกาศรับสมัครครูผู้สอน1 อัตรา12 กันยายน 2561งานประชาสัมพันธ์
20 ครั้งร.ร.บ้านกร่างวิทยาคม ประกาศรับสมัครพนักงานทำความสะอาดและช่างทั่วไป12 กันยายน 2561งานประชาสัมพันธ์
25 ครั้งร.ร.บ้านกร่างวิทยาคม ประกาศรับสมัครครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ 1 อัตรา12 กันยายน 2561งานประชาสัมพันธ์
18 ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาล 10 กันยายน 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
14 ครั้งประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติของประเทศญี่ปุ่น6 กันยายน 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์คำแนะนำในการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สำหรับสถานศึกษา5 กันยายน 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์เข้าร่วมค่ายการเงินธนาคารทิสโก้ TISCO Financial Camp รุ่นที่ 16,174 กันยายน 2561งานประชาสัมพันธ์
ครั้งการประกวดคลิปวิดีโอ "25 ปีกับบิ๊กซี" ผู้ชนะเลิศรับรางวัลมูลค่า 1ล้านบาท31 สิงหาคม 2561งานประชาสัมพันธ์
13 ครั้งประชาสัมพันธ์การโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล31 สิงหาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
ครั้งประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 231 สิงหาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
13 ครั้งประชาสัมพันธ์แข่งขันครอสเวิร์ดเกมส์ฯ22 สิงหาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์21 สิงหาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 29 16 สิงหาคม 2561งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาฯ14 สิงหาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน6 สิงหาคม 2561งานประชาสัมพันธ์
16 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการประกวดดนตรี OBEC Music talent26 กรกฎาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดของ อบจ.พิษณุโลก26 กรกฎาคม 2561กลุ่มนโยบายและแผน
ครั้งโครงการ "GSB" เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย24 กรกฎาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
ครั้งประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์24 กรกฎาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์การรรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการ สอวน.23 กรกฎาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
23 ครั้งการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ครั้งที่ 24 ระดับจังหวัด1 มิ.ย 2561 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
ครั้งขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเพาะต้นกล้าพลังงาน สร้างคุณค่าเยาวชน ปีที่ 317 กรกฎาคม 2561งานประชาสัมพันธ์
ครั้งขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ปีที่ 12” 17 กรกฎาคม 2561งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์เรื่องโครงการเมล็ดพันธ์12 กรกฎาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม10 กรกฎาคม 2561งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคปีการศึกษา256210 กรกฎาคม 2561งานประชาสัมพันธ์
ครั้งขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลวันอาเซียน(ASEAN DAY)10 กรกฎาคม 2561งานประชาสัมพันธ์
12 ครั้งประชาสัมพันธ์อบรมครูผู้สอนยุวกาชาด9 กรกฎาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
52 ครั้งการอบรมผู้ตัดสินและฝ่ายจัดการแข่งขัน12 มิถุนายน 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
24 ครั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมธรรมะแห่งชีวิตปรับวิถีความคิดการทำงาน7 มิถุนายน 2561งานประชาสัมพันธ์
25 ครั้งประชาสัมพันธ์ประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่95 มิถุนายน 2561งานประชาสัมพันธ์
29 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการ PTTEP Teenergy Camp ปีที่ 55 มิถุนายน 2561งานประชาสัมพันธ์
28 ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ AEON English speeh Contest25 พฤษภาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
20 ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการเยาวชน อีซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม18 พฤษภาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
ครั้งประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ คำขวัญ และเพลงในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน18 พฤษภาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
17 ครั้งประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ9 พฤษภาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
10 ครั้งประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือ9 พฤษภาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
105 ครั้งร.ร.พรหมพิรามวิทยาประกาศรับสมัครคัดเลือก ครูผู้สอน 1 ตำแหน่ง2 พฤษภาคม 2561งานประชาสัมพันธ์
37 ครั้งร.ร.พรหมพิรามวิทยาประกาศรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่งานทะเบียนและวัดผล 1 ตำแหน่ง2 พฤษภาคม 2561งานประชาสัมพันธ์
ครั้งร.ร.พรหมพิรามวิทยาประกาศรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่งานอนามัยโรงเรียน 1 ตำแหน่ง2 พฤษภาคม 2561งานประชาสัมพันธ์
14 ครั้งโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประกาศรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ 1 ตำแหน่ง2 พฤษภาคม 2561งานประชาสัมพันธ์
19 ครั้งเชิญชวนสมัครสมาชิก OBECLINE 2018 25 เมษายน 2561งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธืการประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชน25 เมษายน 2561งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามรับสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโท20 เมษายน 2561งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 3 ประจำปี 25615 เมษายน 2561 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
ครั้งประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย"3 เมษายน 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์3 เมษายน 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
17 ครั้งประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรอง28 มีนาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กำลังแสดงหน้าที่ 1/27 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

กลุ่มนำร่อง ICT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
ถนนเลี่ยงเมือง พิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทร.055-267235 โทรสาร.055-267234 sec39pl@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36