จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 895495 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1416 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมงาน Microsoft MakeWhatsNext DigiGirlz21 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ20 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนท่าปลาประช20 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
ครั้งประชาสัมพันธ์กาารรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา20 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
ครั้งประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อโครงการค่ายสร้างครูฯ20 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
17 ครั้งประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2562 ใหม่15 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ13 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ
ครั้งประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือชั้นสูง13 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ
ครั้งการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ 13 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
ครั้งประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ13 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม13 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 28 ระดับภาค12 กุมภาพันธ์ 2562งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัคร “ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทย” 8 กุมภาพันธ์ 2562งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบชิงทุน Fulbright Teaching Excellenceฯ7 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
13 ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการพิจารณารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในการ7 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
11 ครั้งประชาสัมพันธ์การแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมของนักเรียน5 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์5 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครวิทยากรแกนนำโครงการส่งเสริมโอลิมปิกฯ5 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง5 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเรียนผ่านกาย รู้ผ่านใจ ด้วยเคล็ดลับฯ5 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็คทรอนิกส์(E-Learning) การพัฒนาความแข็งแรงพื้นฐานผู้สอนกีฬา5 กุมภาพันธ์ 2562งานประชาสัมพันธ์
ครั้งม.พิษณุโลกขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท1 กุมภาพันธ์ 2562งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม1 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อสร้างจิตสำนึกการคัดแยกขยะ ฯ1 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการจัดส่งนักเรียนชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่31 มกราคม 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งแจ้งปิดสถานศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.531 มกราคม 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี29 มกราคม 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันชิงทุน Fulbright Teaching Excellenceฯ29 มกราคม 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการอาชีวะพันธุ์ใหม่+บัณฑิตพันธุ์ใหม่28 มกราคม 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจด้านสุขภาพ25 มกราคม 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์การเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์25 มกราคม 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพระบายสี 24 มกราคม 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมค่าย Hualaem Summer Camps - เชียงของ24 มกราคม 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ อคส. thailand 4.023 มกราคม 2562งานประชาสัมพันธ์
ครั้งขอความร่วมมือจัดส่งคลิปวิดีโอ เพื่อออกอากาศในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” 22 มกราคม 2562งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมค่ายการเงินธนาคารทิสโก้22 มกราคม 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร22 มกราคม 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูงA.T.C.21 มกราคม 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง21 มกราคม 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูงA.T.C.21 มกราคม 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ17 มกราคม 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งการฝึกอบรมบุคลากรลูกเสือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าฯ(A.L.T.C.)4 มกราคม 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
15 ครั้งการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง(C.A.T.C.4 มกราคม 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ POSN Science Camp 4 มกราคม 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 234 มกราคม 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
ครั้งประชาสัมพันธ์การสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปี 25624 มกราคม 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งการปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมช่วงเทศกาลปีใหม่ 256227 ธันวาคม 2561งานประชาสัมพันธ์
ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย17 ธันวาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ครั้งประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสตรีดีเด่น สาขายุวสตรีดีเด่น ปี 256214 ธันวาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
10 ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี14 ธันวาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�

กำลังแสดงหน้าที่ 1/29 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

กลุ่มนำร่อง ICT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
ถนนเลี่ยงเมือง พิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทร.055-267235 โทรสาร.055-267234 sec39pl@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36