ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ ....


ข้อมูลดาวน์โหลดจำนวน 1304 รายการ [ คลิกดูรายการทั้งหมด ]
ลำดับที่เรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
1304ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการเยาวชน อีซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม(4)18 พฤษภาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
1303ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ คำขวัญ และเพลงในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน(9)18 พฤษภาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1302ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ(14)9 พฤษภาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
1301ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือ(12)9 พฤษภาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1300ร.ร.พรหมพิรามวิทยาประกาศรับสมัครคัดเลือก ครูผู้สอน 1 ตำแหน่ง(91)2 พฤษภาคม 2561งานประชาสัมพันธ์
1299ร.ร.พรหมพิรามวิทยาประกาศรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่งานทะเบียนและวัดผล 1 ตำแหน่ง(19)2 พฤษภาคม 2561งานประชาสัมพันธ์
1298ร.ร.พรหมพิรามวิทยาประกาศรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่งานอนามัยโรงเรียน 1 ตำแหน่ง(13)2 พฤษภาคม 2561งานประชาสัมพันธ์
1297โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประกาศรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ 1 ตำแหน่ง(9)2 พฤษภาคม 2561งานประชาสัมพันธ์
1296เชิญชวนสมัครสมาชิก OBECLINE 2018 (19)25 เมษายน 2561งานประชาสัมพันธ์
1295ประชาสัมพันธืการประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชน(4)25 เมษายน 2561งานประชาสัมพันธ์
1294ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามรับสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโท(44)20 เมษายน 2561งานประชาสัมพันธ์
1293ประชาสัมพันธ์การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561(5)5 เมษายน 2561 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
1292ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย"(12)3 เมษายน 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
1291ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์(4)3 เมษายน 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1290ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรอง(14)28 มีนาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1289การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำA.T.C.(26)14 มีนาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1288ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ชั้น ม.4(63)28 กุมภาพันธกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1287โครงการอบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง(22)26 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1286ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนาครูแกนหลักสูตรพัฒนาผู้นำนักเรียนอาเซียน AYL(6)23 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
1285ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.(15)20 กุมภาพันธกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1284ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศลต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นชิงถ้วนพระราชทานฯ(12)20 กุมภาพันธ์ 2561งานประชาสัมพันธ์
1283ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสตรู A.L.T.C. และ A.T.C.(52)17 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา