ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ ....


ข้อมูลดาวน์โหลดจำนวน 1356 รายการ [ คลิกดูรายการทั้งหมด ]
ลำดับที่เรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
1356ประชาสัมพันธ์โครงการทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ EduDee (2)14 พฤศจิกายน 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1355ประชาสัมพันธ์งาน thailand design expo 2018(0)13 พฤศจิกายน 2561งานประชาสัมพันธ์
1354ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2(2)13 พฤศจิกายน 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1353ประชาสัมพันธ์ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมโครงการ Open House ของวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธ(4)13 พฤศจิกายน 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1352ประชาสัมพันธ์จากสาธารณสุขเรื่องการยกระดับสาร "ไซบูทรามีน"(6)8 พฤศจิกายน 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1351ประชาสัมพันธ์การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ รอบนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๑(6)7 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
1350ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดสวนมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย(7)7 พฤศจิกายน 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1349ประชาสัมพันธ์คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะแพทย์แผนไทย(21)31 ตุลาคม 2561งานประชาสัมพันธ์
1348ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจำปี 2562(6)29 ตุลาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1347ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม(17)25 ตุลาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1346ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสถานการณ์การระบาดของโรคหัด(8)22 ตุลาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1345ประชาสัมพันธ์เชิญชวนปลูกปอเทืองให้บานสะพรั่งทั้งจังหวัดในวันดินโลก ๕ ธันวาคม(2)16 ตุลาคม 2561งานประชาสัมพันธ์
1344ประชาสัมพันธ์รับชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เนื่องในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ (3)16 ตุลาคม 2561งานประชาสัมพันธ์
1343ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตฯ(8)4 ตุลาคม 2561งานประชาสัมพันธ์
1342ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ช.พ.ค.-ช.พ.ส.เป็นกรณีพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี (9)4 ตุลาคม 2561งานประชาสัมพันธ์
1341ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้ชั้นสูง(23)2 ตุลาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1340ประชาสัมพันธ์การรับสมัครวิทยากรแกนนำเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ(11)25 กันยายน 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1339ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการส่งเรียงความเข้าประกวดเนื่องในโอกาสจัดงานวันคนพิการ(14)19 กันยายน 2561งานประชาสัมพันธ์
1338ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรมไทย-จีน(8)18 กันยายน 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1337ร.ร.บ้านกร่างวิทยาคม ประกาศรับสมัครครูผู้สอน1 อัตรา(127)12 กันยายน 2561งานประชาสัมพันธ์
1336ร.ร.บ้านกร่างวิทยาคม ประกาศรับสมัครพนักงานทำความสะอาดและช่างทั่วไป(25)12 กันยายน 2561งานประชาสัมพันธ์
1335ร.ร.บ้านกร่างวิทยาคม ประกาศรับสมัครครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ 1 อัตรา(27)12 กันยายน 2561งานประชาสัมพันธ์