ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ ....


ข้อมูลดาวน์โหลดจำนวน 1376 รายการ [ คลิกดูรายการทั้งหมด ]
ลำดับที่เรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
1376ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ(3)17 มกราคม 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1375การฝึกอบรมบุคลากรลูกเสือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าฯ(A.L.T.C.)(47)4 มกราคม 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1374การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง(C.A.T.C.(14)4 มกราคม 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1373ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ POSN Science Camp (4)4 มกราคม 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1372ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23(4)4 มกราคม 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
1371ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปี 2562(9)4 มกราคม 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1370การปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562(6)27 ธันวาคม 2561งานประชาสัมพันธ์
1369ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย(18)17 ธันวาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1368ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสตรีดีเด่น สาขายุวสตรีดีเด่น ปี 2562(11)14 ธันวาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
1367ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี(9)14 ธันวาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
1366ประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขัน "CPR Theater" concept : Everyone Hero ระดับมัธยมศึ(10)14 ธันวาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ�
1365ประชาสัมพันธ์การรับสมัครครอบครัวประชาธิปไตย(6)14 ธันวาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1364ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลกฯ(6)11 ธันวาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1363ประชาสัมพันธ์การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยขององค์การสหสากลวิทยาลัย(15)7 ธันวาคม 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1362ม.ราชภัฏพิบูลสงครามขอเชิญชวนเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพ 10 หลักสูตร (26)23 พฤศจิกายน 2561งานประชาสัมพันธ์
1361ประชาสัมพันธ์เทศกาลเย็นดูดาว เช้าดูนก ประจำปี พ.ศ.2561(19)23 พฤศจิกายน 2561งานประชาสัมพันธ์
1360ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ(17)21 พฤศจิกายน 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1359ประชาสัมพันธ์การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ (6)20 พฤศจิกายน 2561งานประชาสัมพันธ์
1358ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาเปตอง PEA OPEN ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 (14)19 พฤศจิกายน 2561งานประชาสัมพันธ์
1357ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมดาราศาสตร์ในโร(17)16 พฤศจิกายน 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1356ประชาสัมพันธ์โครงการทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ EduDee (9)14 พฤศจิกายน 2561กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1355ประชาสัมพันธ์งาน thailand design expo 2018(4)13 พฤศจิกายน 2561งานประชาสัมพันธ์